Trafikksikkerhet:

Kvinner er best i bil - og bør kjøre mer

Av 2,6 millioner trafikkforseelser i Sverige, er menn skyldige i 80 prosent. I Norge står manglende kjøreferdigheter bak 66 prosent av dødsulykkene.

BEST I BIL: Jenter. De bør ta en større andel av kjøringen, mener kommunikasjonssjef Elisabeth Sagedal i NAF
Publisert Oppdatert

En gjennomgang av 2,6 millioner trafikkforseelser i Sverige fra årene 2003 til 2008 har med all mulig tydelighet utpekt den mannlige sjåføren som hovedsynderen.

Bør kvinner kjøre mer? Stem i bunn av saken.

Det er den svenske organisasjonen Motormännen som kan slå fast at 80 prosent av trafikkforseelsene i svensk trafikk er gjort av menn.

Les også: Halvparten ville strøket.

Dette er menns verstingfeil

 • Fartsgrensene brytes oftest.
 • De kjører uten bilbelte.
 • På tredjeplass står kjøring uten førerkort.

- Dersom menn hadde kjørt bil slik kvinner gjør, ville antallet omkomne i trafikken minsket radikalt, sier Åsa Ersson i svenske Vägverket til det kommende nummeret av Motormännens tidsskrift.

Det kvinner tas mest for (prosentvis) er:

 • Kjøring mot kjøreretningen - 29 prosent av alle som tas
 • Høy fart i fartsgrenser under 50 km/t - 26 prosent av alle som tas
 • Kjøring på rødt lys - 24 prosent av alle som tas

Se hele listen her hos Motormännen (PDF) .

66 prosent dødsulykker = manglende førerferdigheter

For norske forhold viser det seg samtidig at i 66 prosent av dødsulykkene, kan manglende førerferdigheter tilskrives som medvirkende årsak.

Det viser en rapport fra Vegvesenet: Dybdeanalyse av dødulykker i Vegtrafikken 2007.

Rapporten presiserer at det som oftest er flere faktorer som har medvirket til at en dødsulykke har skjedd og som påvirker utfallet av ulykken. Disse kan være knyttet til trafikant, kjøretøy eller vei.

Se også: Den livsfarlige dødvinkelen og Trafikkregelen ingen kan

De analyserte dødsulykkene i 2007 fordeler seg på følgende ulykkestyper:

 • Møteulykker (42 %)
 • Utforkjøringsulykker (33 %)
 • Fotgjengerulykker (11 %)
 • Kryssulykker (7 %)
 • Ulykker med kjøretøy i samme kjøreretning (5 %)
 • Andre ulykker (3 %)

MEN - ifølge Vegvesenets årsrapport ble det i 2008 brukt cirka 25 milliarder på riks- og fylkesveier. I samme periode ble det gjennomført to trafikksikkerhetskampanjer, Bilbeltekampanjen og Stopp og sov.

- Trafikkopplæring bør starte først skoledag

Er det et misforhold mellom midlene som brukes på fysisk sikring av vei, i forhold til relativt billige tiltak som å lære folk å kjøre bedre? Det er tydelig at kjøreferdighetene er dårlige, og aller mest hos menn.

- Nei, vi synes faktisk det er for mye fokus på førersvakhet, fordi det er et billig tiltak, sier Inger Elisabeth Sagedal, som er kommunikasjonssjef i NAF.

- Ingen trafikanter er perfekte. Derfor er trafikant, vei og kjøretøy like viktige.

- Når det er sagt, så mener vi i NAF at trafikkopplæring bør tas inn i skolen fra dag 1, sier Sagedal. - Det vil føre til bedre holdninger når man skal ta sertifikat. Å kunne ferdes i trafikken er et livslangt læreprosjekt.

Se også: Årets handyhunk

På tide å ta mannfolk i skole?

- Men på kort sikt, hva kan menn raskt lære av kvinner?

- Respekt. Menn er mer vågale, og har mer tiltro til egne ferdigheter i forhold til den risikoen det er å kjøre bil.

Sagedal påpeker at selv når man i tallmaterialet kompenserer for at kvinner kjører mindre enn menn, så er de mindre eksponert for risiko når de kjører.

- Den mest direkte løsningen jeg kan se er at kvinner må kjøre mer, at de tar sin andel av kjøringen.

BØR OVERTA? Si din mening i avstemmingen under!
BØR OVERTA? Si din mening i avstemmingen under! Foto: Karlsen, Bjørn Inge

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning