Bilavgifter

Kutter i omregistreringsavgiften - dyrere å lease

Prisen på omregistrering kuttes med over 11 000 kroner for nyere biler.

KUTTER: Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.
KUTTER: Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert. Foto: ILLUSTRASJON: Egil Nordlien HM Foto
Publisert Oppdatert

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det lettelser i bilavgiftene som vil utgjøre 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Prisen på omregistrering kuttes med over 11 000 kroner for nyere biler.

- Det mest positive med forslaget til statsbudsjett for 2015 er endringen av omregistreringsavgiften, uttaler Erik Andresen, administrerende direktør i Bilimportørenes Landsforening til BilNytt.no.

Den høyeste satsen er i dag 17 223 kroner. Fra første januar senkes beløpet til 5800 kroner, ifølge Bilnytt

Omregistreringsavgiften gir staten inntekter, men regjeringen mener den har uheldige virkninger. Avgiften gir blant annet importerte bruktbiler en konkurransefordel sammenlignet med tilsvarende bruktbiler som omsettes i Norge. Avgiften bidrar også til at det blir dyrt å omsette brukte kjøretøy i Norge, og til at bruktbilmarkedet fungerer dårligere, ifølge forslaget som regjeringen har lagt frem.

Endringen anslås å gi et inntektstap for staten på om lag 660 millioner kroner i 2015.

Regjeringen foreslår også:

* En halvering av vektårsavgiften i 2015 som vil redusere kostnadene til norsk lastebilnæring. Forslaget anslås å gi et inntektstap for staten på om lag 200 millioner kroner påløpt og bokført i 2015. Vektårsavgiften består av en vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert årsavgift. Den vektgraderte årsavgiften foreslås redusert med 20 prosent, mens den miljødifferensierte årsavgiften foreslås fjernet i sin helhet.

* Redusere engangsavgiften på motorsykler og snøscootere med i gjennomsnitt 30 prosent. For å forenkle overgangen fra dagens årsavgift til en avgift på trafikkforsikring foreslås det å fjerne årsavgiften for campingvogner. Campingvogner er ikke pålagt trafikkforsikring. Det tas også sikte på å innføre en ordning for refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy. I tillegg foreslås det at veibruksavgiftene på drivstoff ikke prisjusteres.

De som hadde håpet på avgiftslettelser for ladbare hybrider og hybrider vil antakelig bli skuffet over forslaget til statsbudsjett.

Forslaget til statsbudsjett innebærer også at det kan bli dyerer å lease. Personbiler som benyttes i leasing- og utleievirksomhet får i dag fradragsført hele merverdiavgiften på kjøretøyet dersom det leies ut i minst tre år. Regjeringen foreslår å øke avskrivningsperioden til fire år, samt en høyere avskrivning det første året enn de tre påfølgende.

Ifølge Bilnytt vil forslaget ramme leasing/langtidsutleie av biler, mens korttidsutleie kan komme bedre ut. Kjøretøy som selges innen 1,5 år får en avgiftslettelse, mens kjøretøy som beholdes lenger får økt avgiftsbelastning.

Les også:

Her er årets vinterdekk-vinnere

Test deg selv: Hvilke nye bilmodeller ser du her?

Så mye kan du spare på å kjøpe nyere bruktbil

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning