Ny undersøkelse

Hvem er farligst i trafikken?

Fartskåt ungdom eller eldre uten oversikt? Her er svaret.

Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Du har sett dem. Nonchalant lent mot døra, med sigaretten i munnviken og mobiltelefonen klistret på øret. I alt for høy fart i en alt for gammel bil.

Og du har sett dem, krokryggete over rattet, i lav fart med blinklyset på og blikket stivt rettet fremover, tilsynelatende uten fokus på det som skjer ute på sidene.

Vi snakker om de yngre og de eldre i trafikken. De som står for de fleste og verste ulykkene.

Stor undersøkelse

Eller er det ikke slik? Er det kanskje businessmannen som stresser avgårde i sin Audi A5 som er verstingen?

Det er gjort mange undersøkelser rundt temaet. Og mange konklusjoner er trukket - ikke minst av trafikantene selv. Mer tiltro har vi til statistikk, selv om også statistikk kan forvrenge. Og dessuten leses som fanden leser Bibelen.

Fra California er det nylig kommet resultater fra en undersøkelse forsikringsselskapet Auto Incurance har gjort.

Foto: colourbox.no

Yngst og eldst = verst

La oss ta hovedkonklusjonen først. Både de yngste og de eldste (70 +) kan kåres til "trafikkens farligste". Men på hver sin måte.

Ungdommen i California er klart overrepresentert i dødsulykker. Men de eldste har fire ganger høyere sannsynlighet for å være selve årsaken til ulykker med fatal utgang.

Her er tallene for den første statistikken, fordelt på aldersgrupper:

Førere involvert i dødsulykker, pr. 100 000 med sertifikat

15-20 år: 69,5

21-24 år: 47,8

25-34 år: 32,0

35-44 år: 26,6

45-54 år: 23,7

55-64 år: 21,1

65-69 år: 19,3

+ 70 år: 22,1

Jo eldre, desto farligere

Foto: colourbox.no

Men når det gjelder hvem som forårsaker dødsulykkene, blir bildet altså et annet. Grovt sagt kan vi si at aldersgruppen frem til cirka 30 år er relativt ofte den skyldige i disse ulykkene, mens sjåfører i aldersgruppen 40-60 år gir minst risiko.

Så blir det verre. Fra fylte 60 år skyter kurven i været. Særlig de over 80 år har stor sannsynlighet for å forårsake fatale situasjoner ute på veiene.

Nå er det vel ingen som burde bli overrasket over disse tallene. Det er velkjent at mange unge er gode sjåfører rent teknisk, men mangler erfaring og har mangelfull konsekvenstenkning.

De eldre har erfaring nok, men mange sliter med fysiske skavanker og dårlig evne til å oppfatte og reagere raskt nok på potensielt farlige situasjoner.

Årsaken til ulykker

Den amerikanske statistikken viser også hva som er de vanligste årsakene til fatale veiulykker, fordelt på aldersgrupper.

Foto: colourbox.no

Det konkluderes med at yngre førere er mer tilbøyelige til å sovne bak rattet, kjøre i alkoholpåvirket tilstand, kjøre av veien, drive med bajaskjøring, kjøre for fort og snakke i mobilen mens de kjører.

De eldre er mer utsatte for illebefinnender, de reagerer saktere og er oftere uoppmerksomme, overholder ikke vikeplikten og foretar ulovlige svinger.

Også i Norge føres det selvsagt statistikk over veilulykker, men mange - deriblant NAF - mener at statistikken er mangelfull, noe som gjør det vanskelig å få et helhetlig bilde av årsakssammenhenger.

Yngre og eldre peker seg ut

Men Transportøkonomisk Institutts grafikk over risikoen for å bli skadet eller drept i trafikken har den forventede U-formen, med størst risiko for de yngste og eldste.

Forskjellen mellom kjønnene er minimal, men det er slik at menn har høyest risiko for å bli drept, mens kvinner har høyest risiko for å bli skadet.

Trafikkforsker Tore Vaaje i Gjensidige har lang erfaring med temaet. Han er ikke overrasket over tallene fra USA.

- Ungdommen er og blir hovedproblemet i forhold til kjørt distanse. Men når vi ser på hvem som får skylden for skader, er de unge og de eldre overrepresentert, mens de mellom 25 og 55 år har lavest risiko for å forårsake en ulykke.

Les også:

Ett kors - en tragedie

Dødvinkler som dreper

ADHD og bilkjøring

SMS verre enn fyllekjøring

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning