Her er svarene på førerkort-quiz om parkering:

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
Publisert Oppdatert

1. Hvilken påstand er riktig?

Bilen er ikke parkert hvis føreren sitter i bilen.

Det er tillatt å parkere på forkjørsvei med fartsgrense over 50 km/t.

Du må parkere minst ti meter fra skilt for drosjeholdeplass.

Det er lov å parkere like etter et gangfelt, men ikke nærmere enn fem meter foran.

Riktig svar: Det er lov å parkere like etter et gangfelt, men ikke nærmere enn 5 meter foran

2.Hva er minste parkeringsavstand foran veikryss?

4 meter

5 meter

6 meter

10 meter

Riktig svar: 5 meter

3. Hvilken påstand er riktig?

Det kan ikke parkeres nærmere enn 30 meter fra en planovergang

Det er tillatt å stanse foran inn- og utkjørsel, men det er forbudt å parkere

Det er forbudt å stanse på møteplass

Det er tillatt å stanse i uoversiktlig kurve, men det er forbudt å parkere der

Riktig svar: Det er tillatt å stanse foran inn- og utkjørsel, men det er forbudt å parkere

4. Kan du stanse i busslomme?

Nei

Ja, kort stans for av- eller påstigning hvis bussen ikke hindres

Ja, hvis bussholdeplassen er over 20 meter

Nei, det er forbudt å stanse, men parkering er tillatt

Riktig svar: Ja, kort stans for av- eller påstigning hvis bussen ikke hindres

5. Er det tillatt å stanse på venstre side av veien?

Nei

Ja, hvis det ikke er til fare eller unødig hinder

Ja, men bare i enveiskjørte gater

Nei, det er forbudt etter trafikkreglene

Riktig svar: Ja, hvis det ikke er til fare eller unødig hinder

6.Regnes det som parkering dersom du sitter i bilen mens en passasjer er inne i en butikk og handler?

Nei, det regnes som kortest mulig opphold

Nei

Ja

Nei, parkering er bare når fører forlater kjøretøyet

Riktig svar: Ja

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning