STATENS SATSER FOR KILOMETERGODTGJØRELSE (KJØREGODTGJØRELSE, BILGODTGJØRELSE) 2011

Statens satser for kjøregodtgjørelse

Satsene for kjøregodtgjørelse ble sist justert 1. mars 2010.

Foto: FOTO: Geir Svardal
Publisert Oppdatert

Her er gjeldende satser for egen bil i tjeneste:

Innland

Statens satser

  • 1 - 9000 km kr 3,65*) pr. kilometer.
  • Over 9 000 km kr 3,00*)
  • El-bil kr 4,00
  • Tilhengertillegg kr 0,60
  • Tillegg skogs/anleggsvei kr 0,90
  • Passasjertillegg kr 0,90

*)Tillegg på 5 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

PS: Denne appen fører automatisk kjørebok for deg.

Utland

Statens satser

  • Bilgodtgjørelse kr 3,65
  • Passasjertillegg kr 0,90

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen ikke overstiger satsene i statlig regulativ og legitimasjonskravene i forskrift av 14.10.1976 nr. 9830 (om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser) er oppfylt.

Pendlere

Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

  • Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
  • Per km over 35 000 km/år kr 0,70

Kilde: Oslo kommune, kemnerkontoret

LES OGSÅ:

Slik får du billigere drivstoff

Så mye drivstoff bruker bilene egentlig

Se tester av 520 biler

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning