Statsbudsjettet

- Betyr 15 km ny vei

Skal hente 9,5 milliarder fra bilistene.

LITEN EFFEKT: Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er satsingen på vei fortsatt beskjeden. FOTO: Terje Bjørnsen
LITEN EFFEKT: Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er satsingen på vei fortsatt beskjeden. FOTO: Terje Bjørnsen
Publisert Oppdatert

- Et rekordhøyt samferdselsbudsjett gir rom for sterk vekst i veibevilgningene. Dette betyr tryggere trafikk, bedre veistandard og kortere reisetid for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Marit Arnstad om statsbudsjettet.

15 veiprosjekter, medregnet to rassikringsprosjekter, blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner, ifølge ministeren.

Tolv nye prosjekter får i 2013 statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider.

I tillegg er det lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeider på ytterligere ni nye prosjekter. For seks av disse er det tatt forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging.

- Neste år kan det dermed bli oppstart av rundt 20 nye, større veiprosjekter, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår i alt 17,8 milliarder kroner til vei i 2013, som er en økning på cirka 1,6 milliarder kroner.

Rundt 8,3 milliarder skal benyttes til drift og vedlikehold av riksveier, mens 7,9 milliarder går til investeringer på riksveinettet, inkludert midler til rassikring.

15 km ny motorvei

Hos Opplysningsrådet for Veitrafikken er man imidlertid ikke imponert. De har regnet på hvor mye vei bevilgningene gir.

- Regjeringens budsjettforslag gir 15 km ny motorvei og 1 km nytt kollektivfelt samtidig som bilistene betaler mer bompenger enn noensinne. Og veiforfallet vil fortsette å øke, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Ifølge OFV er dette planlagt realisert i 2013: 24 km vei får gul midtstripe, 15 km ny motorvei blir åpnet, 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelvei.

I budsjettforslaget er det foreslått en kraftig økning i bompengene får å finansiere utbyggingen av riks- og fylkesveinettet. Rundt 9,5 milliarder kroner skal komme fra bompengene.

- Bilistene overoppfyller bompengebidraget. Det er ventet at bilistene betaler rekordhøye 14 milliarder neste år til riks- og fylkesvei. Da bør vi forvente mer enn 15 km ny motorvei, sier Femoen.

15 nye prosjekter blir åpnet for trafikk

Disse veiprosjektene blir åpnet for trafikk i 2013:

* E39 Knutset - Høgset, Møre og Romsdal

* E39 Astad - Knutset, Møre og Romsdal

* Riksvei 13 Tysdalsvatnet (rassikring) Rogaland

* Riksvei 13/riksvei 7 Hardangerbrua, Hordaland

* E16 Nestunnelen i Buskerud (utbedring av dagens vei)

* E16 Omlegging forbi Voss (Vossapakka), Hordaland

* E6 Øyer - Tretten, Oppland

* Riksvei 150 Ulvensplitten - Sinsen, Oslo

* E39 Hjartåberga (rassikring), Møre og Romsdal

* E6 Sentervegen - Tonstad, Sør-Trøndelag

* E6 Værnes - Kvithammar, Nord-Trøndelag

* E6 Harran - Nes bru, Nord-Trøndelag

* Riksvei 80 Løding - Vikan, Nordland

* E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft, Finnmark

* E6 Jansnes - Halselv, Finnmark

Nye veiprosjekter

For 2013 er det prioritert statlige midler til anleggstart eller forberedende arbeid på disse strekningene. Kostnadsrammen er på 100 millioner kroner.

* E39 Eiganestunnelen i Rogaland(betinger støtte for finansieringsopplegg)

* E39 Dregebø - Grytås og Birkeland - Sande N, Sogn og Fjordane

* E39 Svegatjørn - Rådal, Hordaland (betinger støtte for finansieringsopplegg)

* E134 Damåsen - Saggrenda i Buskerud (betinger støtte for finansieringsopplegg)

* E134 Gvammen - Århus, Telemark

* Riksvei 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane

* E6 Oppdal sentrum, Sør-Trøndelag

* E6 Kråkmofjellet, Nordland

* E8 Riksgrensen - Skibotn, Troms

* E105 Elvenes - Hesseng, Finnmark

* E16 Varpe bru - Smedalsosen i Sogn og Fjordane

* E6 Halselv - Sandelv - Møllnes i Finnmark

Les også:

Derfor blir 90-soner gjort om til 80-soner

Så mye koster det deg å bryte fartsgrensen

Gi gull gass og spar tusenlapper

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning