Bensinpriser og dieselpriser

Plutselig stiger prisen med 30 prosent

To dager i uka bør du absolutt unngå å fylle tanken.

FALLER OG STIGER: Bildene er tatt ca. kl. 16 hver dag på samme bensinstasjon, ved Bjølsen i Oslo, unntatt bildet fra lørdag kveld. Prisene faller gradvis gjennom uka, men gjør et nytt prishopp torsdag. De laveste prisene er søndag ettermiddag og mandag morgen. FOTO: Morten Solli
FALLER OG STIGER: Bildene er tatt ca. kl. 16 hver dag på samme bensinstasjon, ved Bjølsen i Oslo, unntatt bildet fra lørdag kveld. Prisene faller gradvis gjennom uka, men gjør et nytt prishopp torsdag. De laveste prisene er søndag ettermiddag og mandag morgen. FOTO: Morten Solli
Publisert Oppdatert

Du har kanskje lagt merke til det. Prisene på bensin og diesel endrer seg kraftig i løpet av uka.

Vi har observert bensinpriser og dieselpriser i flere uker, og det samme mønsteret gjentar seg: den laveste prisen får du søndag kveld og mandag morgen. Litt utpå mandagen skrus prisene kraftig opp.

I uka som er dokumentert i bildet over, var prisendringen på hele 30 prosent. Har bilen en tank på 50 liter, utgjør det rundt 150 kroner når du fyller den.

Med samme prisforskjell i løpet av et år, betyr det rundt 7.500 kroner tapt om du skulle være "dum nok" til å fylle tanken hver mandag ettermiddag.

- Svak konkurranse

Ifølge Konkurransetilsynet endres prisen kraftig to ganger i uka. En anbefalt pris settes sentralt i kjedene hver mandag og følges opp av stasjonene. Dette gjentar seg på torsdager.

Denne prissettingen er gunstig for drivstoff-kjedene, mener Konkurransetilsynet.

Tilsynet beskriver konkurransen som betydelig svekket og hevder det pågår en stilltiende prissetting, der alle følger hverandre.

- Torsdagstoppene er ekstra lønnsomme for kjedene. Vi ser av våre tall at at langt færre kunder har fått med seg dette enn det som skjer mandager.

Det sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdelingen for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Unngå torsdagene!

I periodene mellom pristoppene går prisene ned, men hvor mye er helt avhengig av den lokale konkurransesituasjonen. Tilsynet kaller praksisen en koordinert atferd, der felles prishopp sikrer økt inntjening i de aktuelle periodene.

- Større bevissthet hos kundene, særlig når det torsdagene, vil svekke effekten av denne uønskede prissettingen, sier Nilssen.

Ifølge Nilssen er også priskonkurransen lavere enn i Sverige. Bruttomarginene er høyere i Norge enn i Sverige og marginene i Norge har økt mer enn i Sverige, ifølge Konkurransetilsynet.

Forklarer med priskrig

"Drivstoffprisene i Norge består normalt av rundt 30 prosent innkjøpspris, 60 prosent avgifter og en bruttomargin til selskapene på opptil 10 prosent", skriver Cirkle K på sine nettsider.

I motsetning til Konkurransetilsynet mener drivstoffkjedene at konkurransen er svært tøff.

- Konkurranse driver prisene ned i lokale priskriger. Når prisene har falt så mye at inntjeningen er null, har alle kjedene det samme behovet for å løfte prisen – ettersom vi har kjøpt drivstoffet i samme marked til omtrent samme pris, sier Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Cirkle K Norge.

- Det er knalltøff priskonkurranse i markedet. Og i pressområder med mange stasjoner vil det da bli små variasjoner for å unngå å tape kunder til stasjonen på den andre siden av gata, sier Sigrid Louise G. Philippart, kommunikasjonssjef i St1/Smartfuel, som nå driver Shell-stasjonene.

- Men den lokale priskonkurransen forklarer ikke hvorfor alle bensinstasjoner har et fast prishopp på mandager og torsdager?

- Prisene står i masta hver dag og endres hele tiden. Dette er veldig synlig for kundene.

Hansen mener drivstoffbransjen i Norge kjennetegnes ved priskrig, stasjonsdød, effektivisering og nedbemanninger.

- Enkelte omtaler disse prissvingningene som et særnorsk fenomen. I Norge skjer det to ganger i uken, i Danmark hver dag. I Sverige skjer det også, men noe sjeldnere, sier Hansen.

Noen ører prisforskjell

Vi har etterspurt en forklaring på hvordan prisene kan endre seg med så mye som 3 kroner literen i løpet av en uke. I uken da vi dokumenterte priser hos Shell, varierte råoljeprisen med rundt 1 dollar fatet. Det tilsvarer en prisforskjell per liter råolje på 4 øre.  I samme uke varierte utsalgsprisen på både bensin og diesel med over 3 kroner.

- Vi handler ikke råolje, men ferdigraffinerte oljeprodukter, som har en annen pris. I tillegg bidrar blant annet valutakurs-endringer og en svak krone, sier Philippart i St1.

Philippart henviser til prisene registrert av Norsk Petroleumsinstitutt, NP. Ifølge NP lå den gjennomsnittlige internasjonale prisen per liter bensin på kr. 3,02 i juli, som er sist tilgjengelige pris. Tilsvarende for diesel er kr. 2,89. De siste fire månedene har prisene variert med om lag 30 øre. Uketall foreligger ikke.

Som nevnt over, utgjøres drivstoffprisene av innkjøp (30 prosent), avgifter (60 prosent) og bruttomargin (opp mot 10 prosent).

Med høyde for variasjoner i dollarkurs og andre prisfaktorer, er det grunnlag for å forklare hvorfor prisene vil variere med noen tiører. Men vi har ikke funnet tall som tilsier at drivstoffprisene skal endre seg med 30 prosent på en uke.

Shell og St1

I 2015 ønsket den ubetjente kjeden St1 å kjøpe opp alle Shell-stasjonene i Norge. Dette har Konkurransetilsynet satt en stopper for, på grunn av konkurransesituasjonen.

- Hadde St1 og Shell slått seg sammen, ville det svekket konkurransen ytterligere, og prisene mellom pristoppene ville ligget enda høyere, sier Nilsen.

Konkurransetilsynet godtok at St1 overtok Shell mot at de måtte selge ut sine egne stasjoner.  St1 har kommet tilbake med forslag til en kjøper (Blue Energy Holding), som Konkurransetilsynet ikke har akseptert. St1 har klaget inn saken for Næringsdepartementet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning