MC-HJØRNET:

Vekt-vokting

Den allmenne måten å angi en motorsykkels vekt på, er såkalt tørrvekt. Dette er motorsykkelens vekt uten olje, batteri, verktøysett, eventuell kjølevæske og bensin.

44a4e10abc659.jpg
44a4e10abc659.jpg
Publisert Oppdatert

Man skal ikke ha videre peil på motorsykler for å forstå at dette er ting som trengs for at en sykkel skal kunne kjøres. Følgelig er også en slik vektangivelse omdiskutert, men den er nå engang blitt normen for å oppgi vekten på motorsykler.

 

Selv om kritikerne tar til orde for at tørrvekt - som en følge av ovennevnte faktorer - ikke er relevant for å beskrive virkelig vekt, finnes det faktisk ikke noen bedre standard for vektangivelse på motorsykler i dag.

 

img

Med 166 kg og 180 hester leverer GSX-R 1000 nesten 1,1 hestekraft pr. kilo, hevdes det i reklamen. Men for GSX-R, som for alle andre motorsyklers vedkommende, er det en sannhet med modifikasjoner.

Fram til for et par år siden benyttet riktignok BMW en standard der de anga kjøreklar vekt med full bensintank, men også tyskerne har begynt å oppgi tørrvekt - slik som alle andre.

 

I tillegg oppgir de kjøreklar vekt med full tank. Men i en konkurransesituasjon med ekstrem fokus på vekt har tydeligvis tyskerne valgt å følge den gjeldende standarden. Standarden er dog stadig omdiskutert, all den stund smøremidler og bensin ikke er inkludert.

 

Spørsmålet blir dermed hvor mange kilo som må plusses på tørrvekten for å få en reell indikasjon på hvor mye en kjøreklar sykkel veier. Fyller man på olje, kjølevæske og monterer batteri, er det fort vekk snakk om ti kilo ekstra. Bensin er også nødvendig for å få fyr på motoren. Fyller man opp en normal bensintank, må man plusse på ytterligere femten kilo.

 

Det vil med andre ord si at den kjøreklare vekten med full tank er rundt 20-30 kilo mer enn oppgitt tørrvekt. Selvsagt kan man hevde at dette hadde vært en mer korrekt vektangivelse i sammenlikningen mellom forskjellige motorsykkelmodeller.

 

Imidlertid er det et faktum at tankvolumet varierer veldig fra modell til modell, med den følge at sykler med stor tank vil komme "dårlig" ut. Det blir ikke helt riktig, det heller...

 

Den optimale måten å oppgi vekten på, ville selvsagt være kjøreklar vekt med et gitt antall liter på tanken. En slik standard finnes imidlertid ikke, og det er heller ingenting som tyder på at noe slikt vil bli innført. Følgelig må vi altså leve med tørrvekt, slik den angis i dag. Men man må altså plusse på noen kilo for å få et helt riktig bilde av hvor mye sykkelen veier på veien.

 

Når fabrikkene skryter av at de har modeller med mer enn én hestekraft pr. kilo, må det altså tas med en aldri så liten saltklype. Den sykkelen med best effekt/vektforhold i dag er Suzuki GSX-R 1000. Den har en tørrvekt på 166 kg og yter 180 hester.

 

Monterer man på batteri og fyller kjølevæske, olje og litt bensin, begynner vekten å nærme seg 180 kg - antakelig litt over. Men hvilken rolle spiller det? Den er like god, uansett.

[email protected]

 

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning