Vinterklargjøring

20 sjekkpunkter for vinterklar båt

Her er 20 viktige sjekkpunkter, om du har innenbords bensinmotor og drev.

Vinteropplag Vinteropplag
Vinteropplag Vinteropplag Foto: Staffan Westerling
Publisert Oppdatert

Båtsesongen er definitivt over for de fleste av oss, og har du ennå ikke tatt båt- og motorpleien, så sjekk vår siste liten-oversikt. Den inneholder nødvendig grep for båt- og motorpleie for vinteren, og for problemfrie somre fremover også.

Her skal du få mange tips og råd for hva du bør tenke på og hvilke servicepunkter på bensinmotoren du bør se over før vinterdvalen.

Når jobben er gjort bør du ordne en fullgod krybbe til båten, med riktig vinkel på presenningen slik at snøen sklir av. For å unngå frostsprengning av drevets nedre del kan du tilte inn drevet slik at det står loddrett. Vannet kommer på den måten ikke inn, og det som er igjen renner ut.

Grunnet risikoen for tyveri er det gjerne like bra å ta av hele drevet.

Legg også en tørrball, eller annen avfukter, i hytta, som du sjekker minst en gang i løpet av vinteren.

Blir den full av vann, setter du inn ny refill. For å unngå kondens og mugg skal alle luker være åpne, slik at luften kan sirkulere. Har du en bunnpropp eller "nygle", renner eventuelt vann ut av seg selv, men ikke glem å sette den på plass før sjøsetting.

Før sjøsettingen på våren setter du spylemuffa/sugeslagen på og starter opp for å sjekke at alt er i orden. Sjekk oljenivået, samt at girspaken er riktig justert med tanke på fri, forover og bakk. Er du usikker, spør noen som vet.

1. Vaske båt og motor

Båten bør høytrykkspyles så fort som mulig etter at den er på land.

Venter du for lenge blir det betydelig vanskeligere å få vekk alt smusset, spesielt om du var i raskeste laget med stoffingen før sesongstarten eller skrogvasken generelt.

Børste, svamp, effektivt vaskemiddel og bra trykk på høytrykken gjør susen.

Vær forsiktig rundt drev, belger og trimsylindrer med ferskvann, men tøff nok til at rur og andre vekster forsvinner.

Siden båten først er opp kan du like godt vokse og stoffe for kommende sesong, slik at det ikke blir fullt så hektisk neste vår (du har nok mer å passe på enn bare båten).

2. Drenere motoren for vann

Før du glykolkjører kjølesystemet bør du for sikkerhets skyld drenere motorblokka for alt vann, for å forhindre frostskader i deler av blokka. Når du skal drenere er det viktig at du vet hvor pluggene sitter slik at alt vannet kommer ut.

De kan være litt vanskelige å finne, sjekk derfor instruksjonsboka eller servicemanualen. Om det ikke kommer vann ut fra plugghullet, kan det sitte fast rustflak eller lignende. I så fall finner du en spiker eller lignende og gjør rent hullet

3. Gjøre rent kjølesystemet med ferskvann

Når båten er ren er det på tide å koble til spylemuffa på drevet, for å rengjøre kjølesystemet med ferskvann.

Her er det imidlertid ulike varianter. På noen motorer sitter vannpumpa inne i motorrommet, og vanninntaket har dermed egen bunngjennomføring. Her finnes det også ulike løsninger som passer.

På andre motorer tar du løs sugeslangen fra sjøvannspumpa fra innsiden av drevet. Her kan du koble på en slange og la motoren suge vann fra en tønne eller lignende. Husk bare å etterfylle denne kontinuerlig. Start motoren og kjør den varm et kvarters tid.

4. Bytte motorolje og filter

Mens motoren er varm passer du på å utføre det årlige motoroljebyttet og filterskiftet. På den måten kjører du gjennom ny olje samtidig som du glykosekjører systemet. Bytteintervall for olje og filter er rundt 100 timer eller minst en gang i året.

En bra måte å få ut oljen av motoren, er å bruke en vakuum-oljesuger, som du finner i velassorterte sjapper. Start med å skru av påfyllingslokket og dra ut peilepinnen. Putt den tynne slangen fra sugeren i røret til den bunner.

Pump opp vakuum i beholderen til du ser oljen strømmer inn. Siden oljen er varm trenger du ikke pumpe så hardt, i motsetning til med kald olje. Løsne oljefilteret ved hjelp av en filteravdrager og skru løs.

Pass på at du får litt olje på gummitetningen på det nye filterets motorside før montering. Skru siden på filteret skikkelig til for hånd, og fyll på ny olje i motoren. I instruksjonsboken fremgår det hvor mye olje du skal ha. Sjekk med peilepinnen at du får riktig mengde

5. Bytte drevolje

Nå skal du også passe på å få byttet oljen i drevet. Prosedyren med på denne oljen er stort sett lik uansett fabrikat.

Drevet skal stå helt loddrett for at riktig mengde olje skal få plass. Start med å skru ut avtappingspluggen som er plassert i underkant av bulben lengst ned på girhuset. Skru deretter ut nivåpluggen eller peilepinnen som du finner på oversiden av drevet.

På moderne Mercruiserdrev er det en egen beholder i motorrommet, som er koblet til drevet med slange. Tapp først ut all oljen. Er oljen svart og lukter brent er det på høy tid å bytte ut med ny. Er oljen lysebrun, som kaffe med melk, så er oljen iblandet vann.

Du bør her la oljen stå, få drevet på verksted for trykktest. Venter du til våren med vann i drevet blir det garantert dyrt. Når oljen er ute er det på tide å fylle på ny.

Den fyller du i avtappingshullet til oljen renner ut gjennom nivåhullet, alternativt har fått riktig nivå på peilepinnen. Bytt ellers pluggpakninger og skru i nivåpluggen og siden avtapningspluggen.

Har du en moderne Mercruiser med oljebeholder i motorrommet, så skrur du først i nivåpluggen og fyller på til riktig nivå i beholderen oppnås.

6. Konserver drivstoffet

Før sesongens siste tur starter du med å tilsette en drivstoffstabiliserende veske i bensintanken, slik at det får sirkulere i systemet. Middelet er som regel å finne i velassorterte båtbutikker. Dette forhindrer avsetninger i drivstoffet og minsker risikoen for korrosjon, i tillegg til å holde drivstoffet ferskt til sesongstart.

7. Glykol i kjølesystemet

En glykol/vannblanding kjøres inn i motorens kjølekanaler for å motvirke rust og frostsprengning. Før du starter motoren, bland en dunk med 50/50 vann og glykol. Denne kobles med en slange til lokket, og plasseres høyere enn motoren. Vannpumpen suger inn blandingen.

Ved å plassere et kar under drevet spares både miljø og penger, da blandingen kan brukes om igjen. Sjekk med en glykolmåler at riktig temperatur oppnås. Start motoren og kjør gjennom glykolblandingen.

Stopp så snart den tar slutt. Rens eventuelt sjøvannsfilter. På ferskvannskjølte motorer konserveres den vannkjølte delen på samme måte som sjøvannskjølte. Sjekk oljenivået på nytt, siden oljen nå har passert filteret, som kan romme noe. Etterfyll ved behov.

8. Konservere motoren

Samtidig som du glykolkjører motor med forgasser, kan du spraye konserveringsolje i forgasserhalsen. Oljen gjøre at motoren går ujevnt og ryker.

Stopp når det er slutt på glykolblandingen. Har du en innsprøytningsmotor med eller uten katalysator holder det med å koble til en separat drivstofftank med 2 til 3 prosent oljeblanding.

9. Bytte vannseperasjons- og drivstoffilter

Bytt også vannseparasjonsfilter/ drivstoffilter årlig for å være sikker på at det ikke kommer vann i systemet.

For å gjøre denne jobben trenger du noen filler, en beholder som du plasserer under filteret, samt en filteravdrager. Løsne det gamle filteret med avdrageren.

La drivstoffet renne ned i beholderen. Sett inn gummipakningen med olje og skru til skikkelig for hånd.

10. Sjekk drivreimer

Sjekk tilstanden på drivreimene på motoren ved å kjenne om de er stramme. Du skal kunne trykke reimene rundt 1 centimeter mellom skivene. Bytt om de er slitte eller tørre.

Kjøp gjerne ekstra drivreimer og ha i båten dersom de skulle ryke.

11. Byttt pluggene

Skru ut alle tennpluggene. Er de slitte så bytter du til nye. Har du kjørt lite i løpet av sesongen, holder de sikkert et år til. Gjør i så fall pluggene rene og sjekk at gapet stemmer med det instruksjonsboken anbefaler.

Her finner du ellers informasjon om bytteintervallen.

12. Smøre vitale deler

Noen punkter på motoren trenger vannbestandig fett årlig. For å holde girkablene i god stand smører du inn endene på gass- og girkabelen.

Legg på litt fett og gass og gir slik at fettet fordeler seg. Propellakselen behøver også å smøres godt inn, ellers risikerer du at propellen setter seg fast. For deg med konvensjonell styring er det viktig å få på fett på den rustfrie styretappen.

Ta først bort gammelt fett og legg på nytt for hånd. Med fullt rattutslag eksponeres hele styretappen. Fetter du ikke inn styringen, kommer den til å bli utrolig treig til våren, og ubrukelig etter noen sesonger.

13. Kontrollér Powertrimvæsken

Kontroller også at powertrimvæsken har riktig nivå ved å trimme opp drevet helt.

Skru ut pluggen til påfyllingshullet som sitter i midten av powertrimpumpen. Væskenivået skal tangere underkanten av påfyllingshullet. Om ikke, fyll på.

14. Kontroll av kjøle-, drivstoff- og eksosslanger

Se over alle kjøle-, drivstoff- og eksosslanger, slik at de ikke er harde eller har sprekker.

Gummi blir som kjent hardere med årene, og det er derfor viktig å klemme for å kjenne etter. Sjekk samtidig at alle slangeklemmene er dratt til.

Lekkende kjølvannsslanger kan være årsak til overoppheting av motoren og i verse fall fylle motorrommet med vann.

Ødelagte eksosslanger fører også til at giftige gasser slipper ut. Bytt derfor ved minste tegn på slitasje eller alder.

15. Smøremiddel og korrosjonskyttelse

Tørk av pluggkablene og fordelerlokk. Spray motorblokka, elektriske komponenter og kontakter med smøremiddel og korrosjonsbeskyttelse som CRC 6-66, WD-40 eller lignende for å drive ut fukten og beskytte mot oksidering.

Spray drevet også.

16. Eksos og drivknutebelg

Tilt drevet, sjekk og kjenn etter at eksos- og drivknutebelger er i god stand. Sjekk også slangeklemmene. Er belgene myke og fine er alt ok. Er de harde og sprø byttes de. Vanninntrenging ved drivknutene kan føre til kostbare reparasjoner.

Smør med fett på viktige punkter med tilhørende fettnipler.

17. Pass på batteriet

Koble fra batteriet, sjekk elektrolyttnivået og sett det på vedlikeholdslading.

Alternativt kan du lade batteriet hver tredje måned i løpet av vinteren, slik at det har tilstrekkelig med kraft til våren. Rengjør kabelskoene og smør inn med polfett. Det samme gjelder batteripolene.

Oppbevar batteriet tørt og svalt.

18. Vaske motorrommet

Avslutt arbeidet om bord med å vaske rent motorrommet med avfettingsmiddel for neste sesong.

På den måten oppdages raskt lekkasjer. Orden i disse sysakene er ellers en forutsetning for problemfrie somre fremover.

19. Bytte offeranoder og impeller

Neste punkt blir å se etter hvordan det står til med offeranodene på drevet. Disse har som oppgave å beskytte drevet mot korrosjon.

Det er ulike antall på ulike steder, alt etter hvilket drev du har. Om de ser slitte ut er det bare å bytte. Slurver du her, er den galvaniske korrosjonen nådeløs med drevet, noe som kan blir svært kostbart senere.

Bytt impelleren minst hvert tredje år. Denne har som oppgave å pumpe kjølvannet rundt om i motorens kjølesystem.

Gummi eldes, og går denne i stykker blir motoren glovarm på rekordtid. Om du kjører motoren på land uten tilstrekkelig vanntilførsel slites den også i fillebiter.

20. Se etter skader på propell/drev

Har du synlige skader på propell eller skader på drevet bør disse oppgavene tas før vinteren. Det er fort gjort. Om ikke vil skadene utvikle seg, og bli vanskelige å ta igjen senere.

Utbedringsfarge er som regel å få kjøpt. Har propellen fått større skader, bør den inn for reparasjon på høsten.

Venter du til våren kan det ta flere uker før den blir klar. En skadet propell gir lavere fart og høyere forbruk, i tillegg til eventuelle lagerskader.

Kjøp en reservepropell for sikkerhets skyld.

Les også:

Her er 16-foteren som passer de fleste

Derfor får denne båten toppscore

Viknes 930 - Kystens kjøremaskin

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning