Garmin 420s

Store endringer

Garmin har kommet med en helt ny serie karplottere og plottere med ekkolodd. Vi har testet den minste og rimeligste versjonen; 420s med ekkolodd.

Publisert Oppdatert

Garmin har lenge hatt noen av de mest populære rimelige plotter/ekkolodd-modellene på markedet gjennom sine 172/178- og 292/298-modeller. I år er det duket for en helt ny serie, der Garmin 420 og 420s overtar rollen som innstegsmodell. 420-modellen er bare kartplotter, mens 420s også har et 500W, 50/200 kHz ekkolodd med hekksvinger.

Alt i alt får du mye funksjonalitet til de rundt 5000 kronene Garmin 420s koster i forretningen. Kartbrikkene koster fra ca. 2500 til 3200 kroner, og ønsker du en versjon med ekstern antenne må du legge på ca. 600 kroner.

Om vi ikke er like begeistret for alle de nye funksjonene, og savner noen av de gamle, synes vi likevel Garmin 420s representerer et fremskritt blant de rimelige kartplotter/ekkoloddene. Den gjør det enklere for vanlige båtbrukere å ferdes på sjøen, en ikke uvesentlig faktor i dagens båtverden.

Ny betjening

Nå skulle man tro at det var fristende for Garmin å kjøre videre i sikre spor, men faktisk representerer den nye modellserien et kraftig brudd med tidligere Garmin-standard. Ikke bare når det gjelder kart- og navigasjonsvisning, men også med betjenings- og menylogikk.

Derfor vil en tidligere Garmin-eier slett ikke være på hjemmebane når man trykker på-knappen for første gang. Det kan selvsagt oppfattes som en ulempe, men det viktigste er hvorvidt Garmins nye måte å gjøre tingene på faktisk utgjør et fremskritt - både for nye og gamle brukere.

Det første du merker deg er at Garmins vante menystruktur er endret; det er slutt på fanemenyene og i stedet har du fått et hierarki med hoved- og undermenyer. Det venner de fleste seg hurtig til, mer overraskende er det at de fleste tradisjonelle navigasjonsvisninger er en saga blott - eksempelvis motorveivisning, kompass med styrehjelp mot veipunkt og skikkelig tripplogg.

Enkel

Kanskje er det Garmins suksess på bilnavigasjons-fronten som slår inn, for etter hvert som vi bruker Garmin 420s, sitter vi igjen med en følelse av at det nye Garmin-oppsettet i stor grad forsøker å gjøre det enklest mulig for helt eller nesten ferske båteiere å finne veien rundt i skjærgården. Uten å ville virke nedsettende, føles det som om tradisjonelle "sjøulk"-visninger har forlatt de rimelige Garmin-modellene, mens nye "landkrabbe"-visninger er kommet til.

Det er mest merkbart når du går inn i menyen og velger kartvisning. Her kan du velge mellom et tradisjonelt navigasjonskart, et fiskekart som bare viser dybdekoter og loddskudd, samt navigatør 3D eller Fish Eye 3D. Med en ny BlueChart g2Vision-brikke, får du fullt utbytte av de mer avanserte visningene. I kartoppsettet kan du da også velge i hvilken grad du vil ha satelittbilde lagt over de vanlige land- og sjøkartvisningene.

3D-visning

Med sin relativt lille 4-tommers skjerm og en moderat oppløsning på 320x240 piksler, er nok ikke basismodellen Garmin 420s mest egnet til å demonstrere fordeler og eventuelle ulemper med Garmins nye kart- og ekkoloddvisninger. I Navigatør 3D løfter Garmin 420s bildet ut og opp i bakkant av båten. Avhengig av zoomnivå, får du da et større eller mindre fugleperspektiv på omgivelsene. Ved hjelp av grafikken, forsøker plotteren å visualisere det som befinner seg rundt båten.

I Fish Eye 3D skjer mye av det samme, men denne gangen ser du båten fra fiskeperspektiv. Ved hjelp av bunndata fra g2-brikken, forsøket Garmin 420s å vise deg det undersjøiske landskapet. Vi er nok fortsatt tilhengere av den tradisjonelle navigasjonsvisningen, men ser klart at disse visningene kan gjøre det enklere å orientere seg. Imidlertid ville vi nok heller valgt en modell med større skjerm for å få fullt utbytte av teknikken.

Satelittbilder

Selv om det ser fancy ut, er vi mer skeptiske til nytteverdien av satellittbilder på Garmin 420s. Først og fremst fordi visning av bilder senker oppdateringshastigheten på skjermen merkbart, men også fordi vi synes de elementene som er viktig for navigasjonen, er enklere å tyde i kart- enn i bildeform.

Garmin har valgt å forenkle på en del andre områder. Knappefloraen er redusert, noe som i utgangspunktet er en fordel. Imidlertid savner vi en mulighet til å bla seg gjennom de viktigste skjermbildene via en hurtigknapp. Nå må du inn i menyen hver eneste gang du vil endre visning, og det virker kjedsommelig i lengden. Tidligere var Garmin også verdensmestere i valgmuligheter på hvilke datafelt du ville vise i skjermbildet. I enkelhetens navn er det nå redusert til å velge inn eller ut forhåndsprogrammerte datafelt. I navigasjonsmodus resulterer det i en skjerm som blir vel overfylt for 4-tommeren.

Auto-guiding

Den aller viktigste nyvinningen i Garmin 420s er utvilsomt muligheten for såkalt Auto Guidance. Kort fortalt kan du velge et punkt du ønsker å kjøre til, og basert på informasjon om båtens sikre dybde- og høydeklarering, legger plotteren opp en rute for deg ved hjelp av valget guide til.

Allerede i brukerveiledningen gjør Garmin oppmerksom på at du ikke bør stole blindt på det som blir foreslått. Vi kjørte flere ruter i vanskelig farvann, og la opp andre ruter som vi gikk nøye gjennom for å se hvordan plotteren la disse opp i forhold til leder, sjømerker og det naturlige trafikkmønsteret.

Generelt sett kan man si seg relativt fornøyd, for i de fleste tilfellene viser plotteren deg en trygg vei til målet. Det tror vi er en nyttig funksjon for mange som gjerne vil ut på en litt lenger tur, men som kanskje ikke ville prøvd seg på egenhånd. Dessuten kan det være praktisk i forhold til å finne drivstoffylling eller servicepunkter.

Imidlertid gjør plotteren av og til noen litt merkelige avstikkere, og bryr seg ikke mye om å passere på korrekt side av sjømerker så lenge dybden er ok. I noen trafikkerte leder ville nok veivalget vakt en viss forundring hos andre sjøfarende, så vi støtter forslaget om å bruke teknologien som en stifinner, men at godt sjømannskap vinner over den lilla linjen i kartet når det oppstår en meningsforskjell.

Ekkolodd

Vi har ikke nevnt så mye om ekkoloddfunksjonene i Garmin 420s, rett og slett fordi de er ganske ordinære i forhold til at det spennende selve kartplotterdelen kan by på. Du har de vanligste visningsmulighetene, og for en fritidsbåtskipper eller hobbyfisker, bør dette være greit nok.

Den tekniske utførelsen av denne lille og rimelige ekkoplotteren er grei. Vi har nevnt begrensningene skjerm og oppløsning gir, men skal også nevne at skjermtypen er følsom for innsynsvinkel og gir bedre kontrast og farger når du ser skrått fra venstre enn høyre.

Lysstyrken er god og Garmin har klart å beholde en kartvisning som gjør at du får med deg de viktigste detaljene i kartet på de mest normale zoomnivåene. Symbolene som markerer grunner som utgjør fare for en vanlig fritidsbåt er tydelig markert, og dybdekotene har god fargemerking. Så lenge du holder deg unna satelittbildene, er også plotteren kvikk nok til å oppdatere kartbildet i kurs opp i områder med mye detaljer.

Bruker du mye tid i båten, hadde nok den ca. 1000 kroner dyrere 520s med fem-tommers skjerm vært et aktuelt alternativ.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning