Kjør båten effektivt

Slik trimmer du båten

Håndterer du båter rett, går den bedre i sjøen.

Trimming
Trimming Foto: Finnes, Fredrik
Publisert Oppdatert
TRIM FOR FART: Powertrimmen ut, trimplanene opp og tyngdepunktet akter. Juster til du har høyest mulig fart.
TRIM FOR FART: Powertrimmen ut, trimplanene opp og tyngdepunktet akter. Juster til du har høyest mulig fart. Foto: Finnes, Fredrik

Det finnes flere metoder og redskaper for å få en planende båt til å gå så behagelig, raskt og effektivt som mulig i sjøen.

Dette har stor betydning for hvordan fører og passasjerer opplever turen, og vil også vise seg på drivstoffregningen.

Alle båter er forskjellige og krever ulik behandling for å gå så optimalt som mulig i bølgene. Derfor er det viktig at man lærer båten sin å kjenne. For å forstå hvor viktig trimming er, skal vi først se nærmere på metoder vi har for å påvirke båtens gange i sjøen.

Vektfordeling

Lengden betyr noe - også i båtsammenheng. Jo lengre en båt er, desto flere bølgetopper kan den støtte seg på under hurtig gange. Dermed er balansen bedre og farten kan økes. En kortere båt vil vippe og stupe mellom bølgene og være langt mer balanseutsatt.

I denne sammenhengen er vektfordeling viktig - mye av båtens kjøreegenskaper avgjøres nettopp her. Grunnregelen er at vekten skal plasseres så lavt som mulig, for best mulig stabilitet. For å få en så høy toppfart som mulig, skal vekten plasseres så langt akter som mulig.

Forskipet løftes ut av sjøen, noe som minsker den våte flaten i skroget og dermed mot-standen i vannet. Samtidig behøver du ikke å forandre drevvinkelen så mye, noe som betyr at kraften rettes direkte akterover.

Et annet poeng er ikke å spre vekten for mye i båten. For selv om tyngdepunktet ender på det samme sted, så blir rotasjonskreftene mye større når vekten er spredd. Dette gjelder både i lengderetning og i sideretning.

Trimming

SAMLER VEKTEN: En båt kan ha tyngdepunktet på samme sted, uansett om vekten er samlet eller jevnt fordelt i båten. Men om man samler vekten rundt tyngdepunktet (TP), blir det lettere å trimme båten i ønsket posisjon.
SAMLER VEKTEN: En båt kan ha tyngdepunktet på samme sted, uansett om vekten er samlet eller jevnt fordelt i båten. Men om man samler vekten rundt tyngdepunktet (TP), blir det lettere å trimme båten i ønsket posisjon. Foto: Finnes, Fredrik
BEDRE BALANSERT: Et langt skrog får støtte av flere bølger og vil derfor være bedre balansert enn et kortere skrog.
BEDRE BALANSERT: Et langt skrog får støtte av flere bølger og vil derfor være bedre balansert enn et kortere skrog. Foto: Finnes, Fredrik

Når nå vekten er plassert riktig, er det på tide å se nærmere på utstyret som er montert om bord for å påvirke båtens oppførsel i sjøen. Vi starter med gasspaken og motorkraften.

Spaken brukes ikke bare til å regulere farten, men kan også ved kjapp justering bestemme høyden på forskipet i forhold til møtende sjø. Dette skal vi komme tilbake til senere.

Med powertrimmen justeres vinkelen på drevet eller påhengs-motoren i forhold til skroget. Om drevet trimmes ut og vinkelen øker, heves baugen på båten. Det motsatte skjer dersom man trimmer helt inn. Trimplanene er i praksis en forlengelse av skroget når disse senkes.

Trimplanenes funksjon er å øke bæringen akter i skroget, som igjen avgjør vinkelen på forskipet. Trimplanene kan også justeres individuelt, og kan brukes til å rette opp sidevektproblemer eller vindfang i skrogsiden.

Volvo Pentas QL-trimplan har bortimot samme effekt, men består av plater som skyves vertikalt ned i vannet. Det er trykkforskjellen platene skaper som gir trim-effekten.

Gange i motsjø

Ved flatt vann er ikke trimming noe hokuspokus. For høyest mulig fart skal vekten plasseres akter i båten, trimplanene løftes helt og powertrimmen heves til best mulig toppfart er oppnådd.

Du vil høre når propellene slipper taket i vannet og ikke er effektive nok. Da trimmes drevet inn igjen. Dersom båten galopperer eller vobler - altså er ustabil i lengde- eller i sideretning - trimmer du inn eller senker farten.

Ved gange i bølger er utfordringene større. I bratt motsjø får båten ekstra løft og kan fort lande på hekken i neste bølgedal. Båtførerens hovedoppgave i motsjø blir derfor å holde båten så horisontalt som mulig over bølgene.

Vekten bør føres fremover i båten, samtidig som trimplanene senkes noe og drevet trimmes inn. På den måten er skroget trimmet for å lande mykere i bølgedalene.

Trimplanene blir en forlengelse av skroget og det siste som mister kontakt med bølgen. Dermed gir trimplanene ekstra bæring og er med på å holde skrogets angrepsvinkel. Riktig trimvinkel vil håndtere motsjøen tilfredsstillende, men av og til vil man støte på større sjø. Da må du benytte deg av gasspaken og motorkraften.

Når baugen på båten treffer den store bølgen, slakker du raskt av på gassen slik at forskipet knuser bølgekanten. Deretter skal du umiddelbart gi full gass, for på den måten å hindre at båten faller rett ned i bølgedalen og får en hopprampe ut av neste bølgekant.

Gange i medsjø

I medsjø vil båten naturlig klatre på den avrundede delen av bølgen. Bølgen gir båten ekstra fart - en slags "s urfeeffekt". Uten riktig trim vil båten falle ned i bølgedalen og stange i neste bølge.

Ved kjøring i medsjø blir hovedoppgaven til båtføreren å holde baugen konstant og på et hevet nivå. Vekten skal ideelt sett plasseres akter, drevet skal vinkles ut og trimplanene skal heves, men ikke så høyt som ved maksimalfart.

TRIM I MOTSJØ: Trim inn motoren, senk trimplanene noe og ha tyngdepunktet lenger framme. Bruk gasspaken aktivt. La forskipet knuse de største bølgene, og gi gass på bølgekanten for å holde båten hevet.
TRIM I MOTSJØ: Trim inn motoren, senk trimplanene noe og ha tyngdepunktet lenger framme. Bruk gasspaken aktivt. La forskipet knuse de største bølgene, og gi gass på bølgekanten for å holde båten hevet. Foto: Finnes, Fredrik

Når du støter på de litt større bølgene, er gasspaken og motorkraften igjen viktige hjelpemidler. I prinsippet fungerer det på samme måte som ved kjøring i motsjø. Det er uansett enda viktigere ikke å gi gasspådrag for sent når man kjører medsjø.

Gange i sidesjø

Med sjøen inn fra siden er det i hovedsak trimplanene og rattet som utgjør de beste trimredskapene. Fordi båten har en tendens til å legge seg mot vinden, samtidig som hellingen på bølgene legger V-skroget mot samme retning, må dette justeres.

Ved å senke trim-planet på siden som lener seg inn mot sjø og vind, løftes denne skrogsiden opp og justerer balansen. Derfor kan dette trimplanet være nede så lenge kursen holdes. Om for-skipet kommer for lavt i sjøen, kan dette justeres med powertrimmen.

Samtidig er det viktig å styre riktig. Når du svinger skarpt mot en av sidene, legger skroget seg mot denne siden. Ved hyppige justeringer kan du holde båten rett. Dette er selvsagt viktig når du ikke har trimplan på båten.

TRIM I MEDSJØ: Trim motoren ut, trimplanene opp og ha tyngdepunktet akter. Gi gass og hold båten horisontal ved utgangen av bølgekanten, slik at du ikke stanger i neste bølge.
TRIM I MEDSJØ: Trim motoren ut, trimplanene opp og ha tyngdepunktet akter. Gi gass og hold båten horisontal ved utgangen av bølgekanten, slik at du ikke stanger i neste bølge. Foto: Finnes, Fredrik

Når bølgene blir ekstra store, og du får luftige svev, må du være på vakt. Å lande sidelengs i bølger kan by på problemer. Derfor er det lurt å rette baugen mot vinden når du støter på store bølger.

Er du våken, kan du også unngå de største bølgene ved å kjøre sikksakk, og ikke direkte på kursen. Det krever litt fokus, men gir best komfort for alle om bord.

Les også disse båtsakene:

På tide å bytte båtelektronikken

Disse får fart på båten din i år

Buster med proffe saker

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen