Påbudt med redningsvest

Slik skal vestpåbudet håndheves

Det kan bli kontroller, men de vil ikke handle om flytevestbruk alene.

NÅ MÅ DEN PÅ: Før holdt det at vesten lå i båten. Nå skal alle om bord ha den på. FOTO: Arkiv
NÅ MÅ DEN PÅ: Før holdt det at vesten lå i båten. Nå skal alle om bord ha den på. FOTO: Arkiv
Publisert Oppdatert
REDNINGSVEST: Langrennsstjerne Therese Johaug har frontet bruk av redningsvest for blant annet Redningsselskapet. FOTO: Redningsselskapet
REDNINGSVEST: Langrennsstjerne Therese Johaug har frontet bruk av redningsvest for blant annet Redningsselskapet. FOTO: Redningsselskapet

Før hadde vi et påbud som sa at det skulle finnes en redningsvest til alle som var om bord i en båt. Nå har vi fått en lovendring. Kall det gjerne en oppstramming.

Heretter skal vestene ikke bare være om bord i båten, men de skal brukes også. Påbudet gjelder bare når båten er i fart, og det gjelder for fritidsbåter inntil 8 meter. Er båten større enn 8 meter, gjelder påbudet altså ikke. Påbudet gjelder heller ikke for idrettsfolk som driver med organisert idrett. De får fritak hvis vesten er til hinder for det de driver med.

Påbudet har skapt alt fra hoderysting – sjekk kommentarfeltet til en hvilken som helst nettartikkel om bruk av vest – til fornøyde nikk. Redningsselskapets kommunikasjonssjef Frode Pedersen sier i en epost til Vi Menn Båt at selskapet er «fornøyd med at politikerne har vist handling» ved å vedta anbefalinger fra den store rapporten fra 2012 om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Denne rapporten ble lagd med innspill fra en rekke instanser. 86 prosent av de 320 000 båtene i Redningsselskapets registre er under 8 meter. Slik sett treffer politikerne i hvert fall størstedelen av båtbrukerne, påpeker kommunikasjonssjefen.

Det vi lurer mest på ved dette påbudet, er imidlertid hvordan det skal håndheves, og hva slags straff man risikerer om man bryter det.

Les også: Test av redningsvester

90-åring i retten

Vi ringer Torgeir Kvitvik. Han var tross alt aktor i det som kanskje var fjorårets mest omtalte rettssak i forhold til lovbruddets omfang, nemlig saken mot den da 90 år gamle Arne Pedersen. Pedersen (som ble kåret til «årets nordlending» for sin standhaftighet) måtte møte i retten fordi han ikke hadde flytevest om bord i båten sin, og fordi han nektet å vedta forenklet forelegg på 500 kroner.

– Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner til detaljene i de nye reglene. De fleste slike saker ender med at et forenklet forelegg blir vedtatt, og da kommer aldri sakene til oss (i påtalemyndigheten, red.anm.), sier politiadvokaten.

Det finnes per i dag ikke et direktiv, også kalt håndteringsskriv, for hvordan lovens håndhevere skal reagere hvis påbudet ikke blir fulgt. Hva som kan skje om man nekter å vedta et forelegg, er ikke aldeles klart. Men dommen mot Pedersen gir trolig en pekepinn. Han dømt til å betale 600 kroner i bot. Å nekte lønte seg altså ikke.

De færreste krangler

 Hos havnepolitiet i Oslo har vi snakket med politioverbetjent Eigil Haugen og havnepolitiets leder Roar Isaksen.

Dette sier loven

Småbåtloven: § 23 a. Bruk av egnet flyteutstyr om bord

I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.

Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.

– Som regel går det veldig greit. Brudd på påbudet kan gi forenklet forelegg på 500 kroner, og det er den laveste straffereaksjonen, sier Haugen.

Han forteller at folk i båt i denne sammenhengen er ansvarlig for seg selv. Blir båten stoppet og man ikke har vesten på, må man betale 500 kroner. Det hjelper altså ikke å si at det ikke var vest tilgjengelig i båten. De under 15 år er det skipperen på båten som står ansvarlig for. Påbudet skal håndheves ved å gjøre som før: Havnepolitiet skal hver dag være ute på fjorden og se til at folk følger det som står i fritids- og småbåtloven.

Og nå altså også at folk har vesten på i båter under 8 meter som er i fart. Men det vil ikke være snakk om rene vestkontroller.

– Vi vil neppe holde målrettede kontroller av bruk av flytevest, men kontrollere det sammen med andre ting, sier Haugen.

Ettersom det ikke finnes noe håndteringsskriv, vil grensedragningen være opp til politifolkene på patruljebåten. Det er de som avgjør om båten du sitter i var i fart eller ikke, eller om vesten tilstrekkelig tatt på. Isaksen legger vekt på at man i starten vil drive mye med informasjon og rettledning. Å dra fram blokka med forelegg skal ikke nødvendigvis være det første politiet gjør.

– Vi ser av og til at folk tar på seg vesten når de ser at vi nærmer oss. Det er fint, sier Isaksen. Som legger til at stort sett alle han har møtt, synes at regelen er grei. 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning