Båtførerbeviset

Nå bestemmes bøtesatsene

I ukene fremover vil bøtesatsene for manglende båtførerbevis komme. De vil variere fra distrikt til distrikt.

Politibetjent Eva Brekke i Oslo Havnepoliti må anmelde båtførere som ikke kjører fritidsbåt lovlig. En jurist må bestemme botens størrelse.
Politibetjent Eva Brekke i Oslo Havnepoliti må anmelde båtførere som ikke kjører fritidsbåt lovlig. En jurist må bestemme botens størrelse. Foto: Egil Nordlien HM Foto
Publisert Oppdatert
Barn i båt
Atløy
Buster
Barn i båt Atløy Buster Foto: Terje Haugen

Fra 1. mai gjaldt nye regler om krav til båtførerbevis.

Det har versert mange artikler i pressen om at bota for å kjøre uten påkrevet båtførerbevis er på 5000 kroner, og at du risikerer å miste førerretten for båt for ett år.

Share

Dette stemmer ikke. Tap av førerett er et av elementene i Prop. 85 L, som er et forslag til lovendring i fritids- og småbåtloven. Det befinner seg på komiténivå på Stortinget i dag, og er altså fortsatt bare et forslag.

Les test av skikkelig billigbåt. Denne er også bra: ABC for barn i båt.

Alt fra 1500 til 8000 kroner

Hva bota blir for å bli tatt uten påkrevet båtførerbevis er det heller ingen som vet i dag. Situasjonen er den at det ikke finnes sentrale pålegg om straffenivået her. Det gis ikke forenklet forelegg, men du blir anmeldt, og det er opp til det enkelte politidistrikts påtalemyndigheter å bestemme størrelsen på bota.

Slik det for eksempel er hva urinering på offentlig sted gjelder:

Du får gjerne 8000 kroner i bot for å tisse på gata i Kristiansand, mens samme forseelse bøtelegges med 2500 kroner i Alta.

5000 kroner?

Foto: Egil Nordlien HM Foto

Politimester Sveinung Stangeland har vært og er sentral i arbeidet med lover og regler for fritidsbåtflåten. Han sammenlikner bøtesatsene for manglende båtførerbevis med ditto forseelse på veien.

Det var lenge ikke likhet for loven der heller, men et ferskt nasjonalt påtaledirektiv har gjort slutt på mye av forskjellsbehandlingen. Uansett ligger bøtesatsene normalt skyhøyt over ditto satser for fritidsbåtflåten.

Det er for eksempel vanlig å gi et forelegg på 8000 kroner for å kjøre uten gyldig førerkort. Derfor, mener Stangeland, bør en tilsvarende bot på sjøen være på rundt 5000 kroner.

- Boten bør være lavere enn den er for en bilfører, siden risikonivået på sjøen tross alt er lavere. Samtidig bør den gjenspeile at forseelsen er alvorlig.

Men det hjelper ikke hva Stangeland mener, hvis den enkelte politijurist heller vil bruke det generelle bøtenivået for fritidsbåter som mal. Da vil en bot for manglende båtførerbevis fort kunne ende ned mot 1500 kroner; i hvert fall så lenge et nasjonalt påtaledirektiv ikke gjelder på sjøen.

Uansett er sjansen for å bli tatt minimal, så lenge 50 politibåter skal holde øye med nærmere en million fritidsbåter langs en av verdens lengste og mest uoversiktlige kyststrekninger.

Les også:

Ukjent sertifikatkrav

De ti beste båtappsene

Båtkunnskap i praksis

ABC for barn i båt

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning