Foreningen Hummerhuset

Redder hummeren med hummerhus

Foreningen Hummerhuset etablert.

HUMMERHUSET I DRØBAK: Marinbiolog Sondre Ski støpte sine egne hummerhus i garasjen og fikk dem plassert i Drøbaksundet, der han lenge hadde sett vandrende og ubeskyttede hummer på sine mange dykketurer.
HUMMERHUSET I DRØBAK: Marinbiolog Sondre Ski støpte sine egne hummerhus i garasjen og fikk dem plassert i Drøbaksundet, der han lenge hadde sett vandrende og ubeskyttede hummer på sine mange dykketurer.
Publisert Oppdatert
STØTTE: Åge Wee håper at stiftelsen av Foreningen Hummerhuset kan bidra til et større nasjonalt engasjement for hummeren.
STØTTE: Åge Wee håper at stiftelsen av Foreningen Hummerhuset kan bidra til et større nasjonalt engasjement for hummeren.

For første gang i Norge er det opprettet en nasjonal støtteforening for bevaring av den norske hummeren.

Mannen bak Foreningen Hummerhuset, flytebryggeprodusenten Åge Wee, mener båtbransjen har gode forutsetninger for å hjelpe hummeren.

Det startet i det små som et privat prosjekt. Marinbiolog Sondre Ski støpte sine egne hummerhus i garasjen og fikk dem plassert i Drøbaksundet, der han lenge hadde sett vandrende og ubeskyttede hummer på sine mange dykketurer.

Flytebryggeprodusent og aktiv dykker Åge Wee i Wee Marine kom raskt på banen da han hørte om det lille prosjektet, og bidro med hjelp til produksjon av ferdigstøpte hummerhus for utplassering flere steder i Norge.

Kun ett år senere har prosjektet fått så mange støttespillere at de to velger å starte Foreningen Hummerhuset, en formalisering av det aktive arbeidet med å hjelpe og verne hummeren i Norge.

- Hummeren er i dag en truet art, og overfiske er et problem for bestanden. Hummerhusene gir hummeren beskyttelse og utplassering i relevante habitat langs kysten mener vi vil bedre livsvilkårene og bidra til en sunn vekst av bestanden, sier marinbiolog og hummerentusiast Sondre Ski.

Vil beskytte hummeren

OVERFISKE: Hummeren er i dag en truet art, og overfiske er et problem for bestanden, mener marinbiolog og hummerentusiast Sondre Ski.
OVERFISKE: Hummeren er i dag en truet art, og overfiske er et problem for bestanden, mener marinbiolog og hummerentusiast Sondre Ski.

Fakta om hummeren

  • Hummer finnes langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, samt litt i Nordland. Den lever på 5-40 meters dyp.
  • Den liker seg på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller i huler under store steiner. Ved mangel på steinbunn graver hummeren huler.
  • Hummeren er aktiv om natten, ligger i ro, i skjul om dagen. Når sjøtemperaturen er lav, under 5 grader, er den lite aktiv.
  • Kan bli 60 år gammel.
  • Kjønnsmoden etter 5-7 år.
  • Blant tiltakene for å bevare bestanden, er at du bare kan fiske hummer over 25 cm.
  • I 2008 ble det forbudt å fange rognhummer

Foreningen Hummerhuset oppføres nå under ideelle organisasjoner og er en nullprofittforening registrert i Frivillighetsregisteret.

Foreningens formål er flere, blant annet å øke mangfoldet i havet, bedre vekstvilkår for skalldyr og fisk ved hjelp av hummerhus og kunstige rev, samt jobbe for å frede lokalområder fra hummerfiske.

Styreleder i foreningen, Åge Wee, mener båtbransjen har gode forutsetninger for å assistere i hummerbeskyttelse.

- Utplassering av hummerhus er omfattende arbeid, og vi er avhengig av støtte fra lokale bedrifter og dykkeklubber også i fremtiden. Mange båtbransjeaktører forvalter brygger og kaier der det ikke er lov til å fiske eller sette ut redskap, og ved å tillate utplassering her vil man være en viktig bidragsyter til bevaring av hummeren, forteller Åge Wee i Wee Marine AS.

- Nå håper vi at stiftelsen av Foreningen Hummerhuset kan bidra til et større nasjonalt engasjement for hummeren, også i båtbransjen, avslutter Åge Wee.

For mer informasjon, se www.hummerhus.no

LES OGSÅ:

Her kommer retrobåten

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning