Propell-guide

Guide: Velg rett propell

Vi prøver tre ulike propelldimensjoner på en og samme skjærgårdsjeep for å finne ut hvilken som er den optimale i forhold til bruken.

Publisert Oppdatert

Propellvalget er alltid å betrakte som et kompromiss som passer i noen tilfeller, men langt fra alle. Er det som regel bare én eller to personer i båten, kan det være en fordel å gå opp et hakk på stigningsskalaen, om turtallet tillater det.

Du vinner noen knop på toppen samt noe lavere drivstofforbruk og noe lavere lydnivå. Du taper litt akselerasjon, men såpass lite at du kan leve med det. Er det som oftest fire personer i båten, er det viktig at turtallet ligger så tett opp mot grensen som mulig, slik at motorkraften ikke vantrives i det nedre turtallssjiktet.

Om motoren din har et anbefalt toppturtall i området mellom 5000 og 6000 omdreininger i minuttet, skal du legge deg så nær 6-tallet som mulig. Vipper du over dette, bytter du til en propell med høyere stigning på bladene for å senke turtallet. Tilsvarende under: En propell med lavere stigning settes på for å heve turtallet til det optimale. Forskjellen mellom hver propellstørrelse er vel 200 omdreininger. Treffer du den rette, kjennes båten piggere og planingsterskelen trenger ikke å bli så gudsjammerlig lang.

Målinger

Testbåten er denne gangen en AMT 170 R, utstyrt med en Suzuki 50 hk utenbordsmotor. AMT 170 R er en finsk styrekonsollbåt som er 5,02 meter lang og 2,05 meter bred, og den veier cirka 500 kilo. Bunnvinkelen akter er 20 grader.

Testpropellene er i aluminium og utvalgt fra Suzukis standardsortiment. De har 13, 14 og 15 tommers stigning. Alle tre er innenfor Suzuki 50's anbefalte turtallsområde (5900-6500 o/minutt), med både to og fire personer om bord.

Vi målte fart, drivstofforbruk og akselerasjon med to og fire personer om bord, samt støy. Vi benyttet GPS, forbruksmåler, stoppeklokke og støymåler.

Fartsmomentet med to personer om bord viser at 15-tommeren - ikke overraskende - er raskest, med 29 knop, fulgt av 14-tommeren med 28,2 og 13-tommeren med 27,2 knop.

Med fire personer om bord er 13-tommeren sterkere og raskere enn både 14- og 15-tommeren i hele registeret, bortsett fra i toppen, der 15-tommeren er 0,5 knop raskere.

Med 13-tommeren har motoren med andre ord fått mer tilgjengelig kraft igjen når vi belaster med ytterligere to personer. Toppfarten med 13-tommeren havner på 26 knop, mens 14 og 15- tommeren presterer henholdsvis 25,8 og 26,5 knop.

Drivstofforbruket med to personer om bord endres ikke nevneverdig med de tre propellalternativene. 13-tommeren er marginalt tørstere enn de to andre ned til ca. 20 knop, der forskjellen er merkbar.

Stor aks-gevinst

I akselerasjonsmomentet ser vi den store gevinsten med å velge det minste propellalternativet fremfor det største. Fra 0 til 15 knop tar det åtte sekunder med 13-tommeren, mens 15-tommeren bruker nesten dobbelt så lang tid, og fra 0 til 25 knop er 13-tommeren nesten 10 sekunder raskere en 15-tommeren. Ti sekunder er vel ikke all verden, tenker du kanskje. Tja, men når man sitter der med stavnen pekende rett opp i ti sekunder mer enn nødvendig - så blir man irritert.

Med fire personer om bord er differansen enda større. 0 til 25 knop gjør 13-tommeren unna på 18,7 sekunder, mens 14- og 15-tommeren bruker en evighet: henholdsvis 24,9 og 35 sekunder. 13-tommeren er med andre ord drøyt 16 sekunder raskere 15-tommeren!

Med ytterligere en person i båten, er 13-tommeren den eneste som krafser seg over planingsterskelen uten at størstedelen av besetningen må ligge helt foran for at det overhodet skal være mulig å plane.

Støy

En propell med mindre stigning spinner fortere - og bråker dermed noe mer. Med 13-tommeren går motoren på 6600 omdreininger pr. minutt på topp og støyer 88 dBA. 14-tommeren synker til 6400 omdreininger og gir fra seg 87 dBA, mens 15-tommeren ligger på 6200 omdreininger pr. minutt og bråker minst, med sine 86 dBA. Kun noen få decibel skiller altså mellom propellene ned til 12 knop.

Selvfølgelig varierer resultatene i en slik test med størrelsen på båten, båtkonstruksjon, hestekrefter på motoren, propelltype osv. Mindre båter med flere personer om bord, er mer følsomme for justeringer i begge retninger, både med hensyn til fart og komfort. Da er valg av propell avgjørende for om du kommer til å trives med båten din eller ikke.

Større båter er ikke like følsomme for belastning sammenliknet med mindre. Laster du i et par gubber ekstra, så merkes det knapt. Dette under forutsetning av at en tilpasset motor sitter i hekken.

Men har du for eksempel en for liten innenbordsmotor montert i en for stor båt, kreves det en liten propell for at båten i det hele tatt skal komme seg over planingsterskelen. Når så planingsterskelen er passert og båten glir lettere i vannet, viser det seg at propellen er for liten. Turtallet kommer raskt over det anbefalte, og de resterende hestekreftene går tapt. Dette er nok en problematikk mange kjenner igjen.

Kastloss mener

Den minste propellen, det vil si 13-tommeren, er verken raskest eller rimeligst på toppen - men den er den sterkeste av de tre i det aktuelle fartsregisteret. Den klarer både to og fire personers belastning best, uten at den taper for mye prestasjon.

Kjører du som oftest alene eller med to i båten, er det OK med 14-tommeren. Den er visselig noe slappere i akselerasjon enn 13-tommeren med to personer om bord, men den er til gjengjeld noe raskere og rimeligere til 20 knop.

15-tommeren kan du legge på hylla for godt; den passer sikkert utmerket til en annen båt, men ikke til denne.

Vårt råd er å prøvekjøre båten din før du kjøper den, med den belastningen du har tenkt å bruke om bord. Da slipper du å bli skuffet. Og dersom propellen som sitter på ikke passer, kan du jo alltids ha den i reserve.

PROPELLFAKTA

Stigning
Stigningen på en propell er enkelt sagt distansen den ville lagt bak seg på en omdreining om den hadde gått som en skrue i en treplanke. En 13-tommers propell skal dermed forflytte seg 13" eller 33,02 centimeter.

Diameter
Avstanden fra tuppen av et blad til motstående tupp. På propellene kan det for eksempel stå 12 x 13. Det betyr 12 tommers diameter og 13 tommers stigning.

Øvrige fakta
Vekt båt og motor: 610 kg
Belastning i test: 2 personer (ca. 165 kg), 4 personer (ca. 290 kg)
Propeller i test: Std. 11,5"x13", 11,375"x14", 11,25"x15"

Turtall i test:
13" 2 personer: 6600 o/min
13" 4 personer: 6500 o/min
13" 2 personer: 6400 o/min
13" 4 personer: 6100 o/min
14" 2 personer: 6200 o/min
13" 4 personer: 5900 o/min

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning