Vil redusere bruken av elektronisk utstyr

- Bilprodusentene bør gjøre mer for å holde førernes øyne på veien og hendene på rattet. Utspillet kommer fra den amerikanske trafikksikkerhetsorganisasjonen (NHTSA) som vil redusere bruken av elektronisk utstyr i bilene.

Publisert Oppdatert
NHTSA vil redusere bruken av elektronisk utstyr når man kjører bil, og anbefaler bilindustrien til å bygge inn sperrer som hindrer bruk med mindre bilen står stille. Målet er å redusere antall ulykker som en følge av at førere blir distrahert av slikt utstyr.

- Det er ingen tvil om at bileierne liker utstyr som dette, men vi har en plikt til å balansere innovasjonene som kundene ønsker med sikkerheten vi alle trenger på veiene våre, sa Ray LaHood i NHTSA når han i går la frem de nye retningslinjene.

For mens bilindustrien stadig kommer med nye innovasjoner som lar oss surfe på internett, lese tekstmeldinger, svare på e-post og oppdatere ulike sosiale medier mens vi kjører bil - er det nettopp dette NHTSA nå vil til livs.

I de nye retningslinjene legger NHTSA også opp til at bilprodusentene må forenkle betjeningen i bilene, blant annet ved å sette tidsfrister på hvor lang til man kan tillate at føreren tar øynene vekk fra veien for å utføre bestemte oppgaver. I forslaget fra NHTSA ligger det at man ikke skal trenge å ta øynene vekk fra veien i mer enn to sekunder for å utføre en enkelt oppgave, og at systemene også har begrensninger i forhold til at man for eksempel ikke kan trykke mer enn seks ganger i løpet av 12 sekunder - og da inkluderer det bruk av bilens stereoanlegg, temperaturregulering og bruk av handsfree.

Men forslagene har møtt motbør fra Alliansen for bilprodusenter i USA (Alliance of Automobile Manufacturers), som mener retningslinjene er for strenge og at de hindrer utviklingen av slikt utstyr. Samtidig mener de at man flytter problemet fra bilens integrerte systemer og over på håndholdte enheter som mobiltelefoner og transportable navigasjonssystemer.

- Mobiltelefoner og frittstående navigasjonssystemer er over alt, og forbrukerne bruker disse hyppig når de kjører bil. Målet må være at de heller parer sine telefoner med industriens innebyggede systemer enn å bruke disse løst når man kjører, sier alliansen.

Retningslinjene, som etter en lang prosess ble vedtatt i går, skal fases inn over en treårsperiode. På den måten får produsentene tid til å endre og tilpasse sine systemer slik at de oppfyller kravene fra NHTSA. Samtidig foreslår NHTSA at man skal ta hensyn til hvor godt retningslinjene er integrert i fremtidige kollisjonstester, og at det skal være med på å danne grunnlaget for hvilken karakter bilen får i slike tester. På den måten mener NHTSA at man vil gi bransjen et intensiv for å innføre reglene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning