Utslippene tilbake

Det ble solgt 11 322 nye biler i februar i år. Det er en økning på 3,6 sammenliknet med februar i 2012. Samtidig reduseres de gjennomsnittlige CO2-utslippene.

Publisert Oppdatert
Bilsalget i Norge fortsetter å øke. I februar i år ble det registrert 11 322 nye biler. Det er 397 flere biler enn på samme tid i fjor. Pilene i bilbransjen peker med andre ord oppover. For om vi ser på gjennomsnittet for februar for de ti siste årene, er årets februartall 29 prosent høyere - i følge ferske registreringstall fra Opplysningsrådet for vegtrafikken (OFV).

Salget av bruktbiler tilbake

Men om salget av nye biler øker i februar, går salget av bruktbiler tilbake. Med 33 109 eierskifter er det 306 færre enn i februar 2012. Derimot går importen av brukte biler opp. I februar ble det importert 2408 personbiler, en økning på 14,1 prosent sammenliknet med samme måned i 2012.

Lavest utslipp fra bensinbiler

Det gjennomsnittlige utslippet av CO2 fra nye personbiler har gått tilbake. I februar var det gjennomsnittlige utslippet på 128 gram/kilometer, det er to gram mindre enn i februar 2012. For biler med bensinmotor er de gjennomsnittlige utslippene 124 gram, mens dieselbilene i gjennomsnitt slipper ut 138 gram CO2. Dermed har dieselbilene økt sine utslipp av CO2 med to gram, mens utslippene for bensinbiler i gjennomsnitt har gått tilbake med syv gram.

Trenden med fallende salg av dieselbiler holder seg fra januar. I februar hadde 54,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, mens andelen i 2012 var på 70 prosent.

Elbiler og hybrider øker

Derimot fortsetter salget av elbiler og hybridbiler å øke. I februar i år ble det registrert 334 personbiler med elmotor. Det er 25 flere, eller en økning på 8,1 prosent. Dermed har også markedsandelen for elbiler i Norge økt til tre prosent.

Men den største økningen står hybridbilene for. I februar 2012 ble det solgt 588 hybrider. Det er 311 flere enn i januar 2012, og gir en økning i salget av hybridbiler på formidable 112,3 prosent.

En økning har det også vært for biler med firehjulsdrift. I februar ble det registrert 3974 biler med firehjulsdrift. Det gir en andel på 35,1 prosent, mot 27,5 prosent i februar 2012.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning