Mobilprat i bil ikke farlig likevel

En ny undersøkelse basert på virkelig ulykkesstatistikk viser at snakking i mobiltelefon i bil ikke øker ulykkesrisikoen.

Publisert Oppdatert
I 20 år det vært en utbredt oppfatning at det er farlig å snakke i mobiltelefon mens man kjører bil, og at det gir større ulykkesrisikoen. Men ny forskning fra Carnegie Mellon University og London School of Economics har konkludert med at mobiltelefonbruk ikke øker risikoen for ulykker.Studien tar utgangspunkt i ulykkesrapporter og faktiske data fra en stor mobiltelefonoperatør. Disse opplysningene stammer fra 2002 til 2005, i en periode da de fleste mobiloperatørene i USA tilbød lavere pris for å ringe med mobiltelefon etter klokka 21 om kvelden. Forskerne identifiserte bilførere ved å anta at de stod bak samtaler som ble formidlet via flere basestasjoner, og kunne fastslå at etter klokka 21 økte bilførerne antallet samtaler med sju prosent.De sammenlignet så antallet bilulykker før og etter det tidspunktet, og brukte data fra omtrent åtte millioner krasj i ni amerikanske stater og alle ulykker med dødelig utgang i hele USA.

Konklusjonen er at bilførernes økte mobiltelefonbruk ikke hadde noen tilsvarende effekt på antall ulykker.- Det kan være distraherende å bruke en mobiltelefon når man kjører, men det førte ikke til flere ulykker i den sammenhengen vi undersøkte, sier en av forskerne, Saurabh Bhargava, i en pressemelding. - Selv om våre konklusjoner kan virke lite intuitive, er de presise nok til å sette spørsmålstegn ved de effektene vi typisk finner i faglitteraturen. Men vår studie skiller seg fra de fleste tidligere undersøkelser fordi vi bruker tall fra den virkelige verden.Forskerne analyserte så hvilken virkning det hadde på ulykkesstatistikken å forby mobilbruk for bilførere, og fant at slik lovgivning ikke hadde noen virkning på antallet ulykker.- Én mulighet er at bilførere kompenserer for distraksjonen ved mobilbruk ved å være selektive med når de ringer, eller de kjører mer forsiktig når de snakker i telefonen, sier Bhargava. - Det kan være én av få mulige forklaringer på hvorfor denne studien viser andre resultater enn laboratorieeksperimenter. Vi mener at denne studien, og andre med samme konklusjon, viser at vi bør revurdere antagelsen om at det er farlig å snakke i mobiltelefonen når man kjører bil, sier Bhargava.Studien dreide seg bare om snakking i mobiltelefoner, og analyserte ikke konsekvensene av å sende tekstmeldinger.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning