Hybridsalget må øke dramatisk

Innen 2025 må salget av hybridbiler øke dramatisk om man skal nå uslippsmålene innen EU. Det viser en nye studie som er utført av et britisk konsulentfirma.

Publisert Oppdatert
Studien, som er utført av Ricardo-AEA som har spesialisert seg på miljøanalyser og data for holdbare miljøscanarier, viser at andelen av hybrid- og elbiler må øke dramatisk om man skal klare EUs miljømål som er et gjennomsnittlig utslipp på 95 gram CO2 innen 2020.

I følge studien har man kommet frem til at det er mulig å nå et gjennomsnittlig utslipp på 70 gram i 2025, men da må salgsfordelingen mellom hybridbiler og vanlige biler være delt femti-femti.

Om vi tar med elbilene i regnestykket viser studien man kunne havne på samme nivå dersom syv prosent av alle solgte biler var elbiler og 22 prosent var hybridbiler.

Samtidig jobbes det med regler som vil begrense det gjennomsnittlige utslippet til 60 gram innen 2025. I følge Ricardo-AEA er det realistisk å oppnå, og de mener også at bilindustrien har tid nok til å kunne omstille seg. Men det krever at man da selger 24 prosent elbiler, og det er i følge studien innenfor markedets prognoser.

Det er likevel langt frem. For i følge International Council for Clean Transport består bare rundt en prosent av transporten innen EU i dag med hybridbiler og bare 0,1 prosent med elbiler.

Samtidig raser debatten i EU, ikke minst er de store tyske luksusbilsprodusentene skeptiske. De vil ha smutthull som tillater dem å fortsette å lage store luksusbiler og sportsbiler med høye utslipp dersom de også lager biler med veldig lave utslipp.

Der er ventet at EU-kommisjonen skal publisere et dokument i løpet av året hvor kravene til utslipp fra biler etter 2020 skal være et av hovedtemaene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning