Håndfri betjening er også trafikkfarlig

En undersøkelse avslører at stemmestyrte systemer i bilen tar oppmerksomheten bort fra kjøringen.

Publisert Oppdatert
Håndfri teknologi gjør det enklere for bilister å sende tekstmeldinger, snakke i telefonen eller bruke Facebook mens de kjører, men en studie fra den amerikanske bilorganisasjonen AAA viser at oppmerksomheten blir avledet selv om man har hendene på rattet og blikket på veien.Undersøkelsen viser at reaksjonstiden blir lengre når hjernen må håndtere en større mental arbeidsmengde og flere distraksjoner. Det kan føre til at bilførere ikke får med seg alt som skjer i trafikken, inkludert trafikkskilt og fotgjengere.Forskere ved University of Utah målte hjernebølger, øyebevegelser og andre forhold for å undersøke hva som skjer med førernes mentale arbeidsmengde når de prøver å gjøre flere ting på én gang. Metodene er bygd opp etter tiår med forskning i fly- og bilindustrien, og omfattet kameraer som fulgte med på førernes øye- og hodebevegelser, måling av reaksjonstid og EEG-måling av deltagernes hjerneaktivitet for å fastslå mental arbeidsmengde.Deltagerne i undersøkelsen ble gitt oppgaver å utføre under kjøring, og det ble så målt hvor distrahert de ble av oppgaven. Graden av distraksjon ble gradert fra 1 til 3, der 3 innebar stor avledning av oppmerksomheten og stor risiko for ulykker.Det viste seg at lytting til radio ga en minimal risiko, mens det å snakke i mobiltelefon, enten håndfri eller håndholdt, ga moderat risiko. Mest distraherende og risikofylt var det å lytte til og svare på epost med et stemmestyrt system.- Disse resultatene styrker tidligere forskning som viser at håndfri ikke er det samme som risikofri, sier AAA-formann Peter Kissinger i en pressemelding. - Økt mental arbeidsmengde og distraksjoner kan gi en form for tunnelsyn eller mangel på oppmerksomhet, der førerne ikke ser mulige farer rett foran seg.AAA spår en seksdobling av mengden infortainmentsystemer i bil før 2018, og mener at utviklingen bør snus. - Økningen av stemmestyrt teknologi i bil kan gi en sikkerhetskrise, sier AAA-direktør Robert L. Darbelnet i pressemeldingen. - Det er på tide å sette grenser for nye og potensielt farlig distraherende funksjoner i biler, særlig fordi mange tror at håndfri betyr risikofri.Organisasjonen foreslår at stemmestyrte systemer i bilen begrenses til viktige funksjoner, så som klimakontroll og vindusviskere, at funksjoner som bruker stemmeaktivert skriving av tekst (epost, sosiale medier) blir deaktivert når bilen er i fart og at bilførere blir informert om hvordan de kan bruke slik teknologi på en trygg måte.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning