EU vil senke forbruket kraftig

Nye EU-regler kan gi et drivstofforbruk på 0,26 liter per mil.

Publisert Oppdatert
Det er medlemmer av EU-parlamentet som har lansert planer om mye strengere utslippskrav til europeiske bilprodusenter. Etter disse planene skal europeiske bilprodusenter være nødt til å sørge for at gjennomsnittsforbruket for alle bilene hver enkelt produsent lager skal ligge på 0,26 liter per mil. Til sammenligning bruker en vanlig stasjonsvogn med en liten dieselmotor i dag rundt 0,5 liter per mil.

Dette målet er tenkt innført for 2025, og betyr at bilprodusenter som lager store og tørste biler må veie opp for det ved også å lage små og gjerrige kjøretøyer, slik at gjennomsnittet for forbruk går ned.

Dette kravet vil det bli ekstra vanskelig å tilfredsstille, fordi forbruket skal måles etter en ny norm som er på trappene. I dag måles forbruket til biler etter en norm som er "snill" og virkelighetsfjern, ettersom de færreste bileiere klarer å få bilen til å bruke så lite drivstoff som produsenten påstår at den skal. Men EU vil ha innført en lov som krever en mye strengere forbruksmåling fra 2017. Denne kalles World Light Duty Test Procedure (WLTP), og er utviklet av FN. Den skal gjenspeile mer realistiske kjøreforhold enn den normen som er i bruk i dag, ettersom den måler forbruket under laboratorieforhold. Parlamentsmedlemmene som har foreslått denne normen mener at den "bør innføres snarest".

Tidligere har EU godkjent en lov som skal regulere gjennomsnittsutslippet fra biler som selges i EU-området til 95 gram per kilometer. Dagens gjennomsnittsgrense er 130 gram per kilometer. Bilprodusenter som selger færre enn 1000 biler i året skal unntas fra denne bestemmelsen, som skal tre i kraft i 2020.

Dette vil gi bilindustrien store tekniske utfordringer, fordi de må lage biler som er både lettere og sikrere enn før og som samtidig slipper ut mindre CO2. De skal heller ikke gå opp i pris.

Britiske Autocar har innhentet kommentarer fra anonyme kilder i bilbransjen, og de mener at merker som ikke oppfattes som premium vil ha lettere for å tilfredsstille de mulige forbrukskravene, ettersom slike merker uansett selger flere små og økonomiske biler. Premiummerker vil ha mye vanskeligere for å tilpasse seg slike endringer, mener Autocars kilder.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning