Selvutvikling og samliv:

Nøklene til tillit

Det finnes sju nøkler til rommet som heter tillit. Disse trenger vi, både for å nå fram til partneren og oss selv.

Syv nøkler til tillit.
Syv nøkler til tillit. Foto: Illustrasjon: Hanne Løvdal / lovedales.no
Publisert Oppdatert

Trine Åldstedt (50)

NLP-coach, forfatter og foredragsholder som har vært med på Kamilles ferd i fem år allerede. Så mye herlig energi og åpenhet skal du lete lenge etter. Trinealdstedt.no

Det er krefter i oss mennesker som river oss i motstridende retninger. Ensomhet og frykt. Sammensmelting og selvutslettelse. Behov for å skinne som den ene spesielle. Lengsel etter å være ett. Har vi det ene, mangler vi det andre. Men så trenger vi begge. Hvordan skal vi ellers oppleve kjærlighet?

Både for å gi oss hen og å kunne praktisere egenutfoldelse, trenger vi balanse og tillit. Brené Brown, forsker, professor og foredragsholder, har gått i dybden på hva tillit består av og funnet sju ulike nøkler til dette rommet. Å ha utfordringer med tillit og i nære relasjoner er vanlig. Men det å bryte disse utfordringen ned i mindre deler som vi både kan forstå og snakke om, hjelper oss til å både ivareta og forsterke tillit. Hun har gitt nøklene i systemet navnet BRAVING, noe som henviser til å handle modig. Det er et betegnende navn, for å etterleve de sju punktene krever mot av oss.

 

1. Boundries – grensesetting

I en tillitsrelasjon må vi være klare på egne grenser, samt holde og respektere dem. Begge parter må kjenne til og etterleve egne grenser, og også respektere hverandres. Grensene våre står ikke skrevet sort på hvitt utenpå oss, de trengs å uttrykkes for å vises.

2. Reliability – Pålitelighet

Å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Ikke bare én gang, men gjennomgående. Det gjelder å holde ord. Ikke bare når du har lovet noe stort, men også i situasjoner som når du treffer noen på gata du ikke har sett på lenge og sier «så hyggelig å møte deg, la oss ta en kaffe en dag». Enten bør du opp og ta kaffen, eller så stopper du etter «så hyggelig å se deg».

3. Accountability – Ansvarlighet

Å ta ansvar for egne handlinger – og feil. Dersom noe skjer som har uheldige konsekvenser eller blir annerledes enn tilsiktet, så må den som gjør handlingen ta eierskap og rydde opp. Han eller hun, du eller jeg må stå for det, be om tilgivelse og rette opp med annen handling. 

4. Vault – Hvelv

Hver av oss har et indre hellig sted, et hvelv, hvor vi bærer vår historie og virkelighet. I tillitsrelasjoner deler vi fra dette hvelvet, i fortrolighet til den vi har tillit til. Om den andre går videre og forteller til en tredje part, bryter det tilliten. Det er bare én dør til hvelvet, og det er ikke vår historie å dele.

5. Integrity – Integritet

Et sterkt ord på en avgjørende ingrediens for tillit. Når vi har integritet, står vi for våre meninger og handler prinsippfast. Motsatsen er hykleri og skinnhellighet, og i relasjoner bygges tillit når vi handler ut fra integritet. I det ligger også å velge mot framfor behag, det som er rett framfor det som er morsomt og lett, å praktisere verdier framfor å predike dem. Integritet koster litt, men er verdt det.

6. Non-judgemental – Ikke-fordømmende

Når noen ber om hjelp fordi de er i en situasjon av nød eller at de ikke takler det de står i, hjelper vi selvsagt. Men det er i samme øyeblikk lett at hjelperen kommer litt ovenpå. I et tillitsforhold må vi kunne be om hjelp og hjelpe, uten å dømme eller fordømme den som svak.

7. Generosity – Raushet

At vi i et vennskap tillegger den andre den mest sjenerøse hensikten i deres respons, handlinger og atferd, og snakker om det. Som for eksempel om du står i en krevende situasjon og hadde trengt at din venn ringte eller stilte opp, men ikke gjorde det. I et vennskap av tillit kan vi for eksempel si: «Jeg hadde tøffe forhandlinger med sjefen i går. Jeg hadde satt pris på om du ringte og ønsket meg lykke til, men jeg vet du strever med å få tiden til å strekke til».

 

Tillit til deg selv først

Brené drar modellen sin videre fra relasjon mellom to parter, til relasjonen vi har til oss selv. Om vi ikke har tillit til og er glad i oss selv, kan vi heller ikke elske andre. Elsker du deg selv? La oss ta modellen og sjekke ved hjelp av disse spørsmålene:

Grensesetting: Kjenner jeg mine egne grenser? Hvordan uttrykker jeg dem overfor andre?

Pålitelighet: Holder jeg ord overfor meg selv?

Når jeg lover meg selv noe, etterlever jeg det da?

Ansvarlighet: Når jeg gjør feil eller svikter det jeg vet eller har bestemt meg for, følger jeg det opp da?

Hvelv: Praktiserer jeg mine sannheter med respekt? Setter jeg ord på det som viktig overfor den personen det gjelder og holder meg til det?

Integritet: Gjør jeg det som er riktig i situasjoner? Står jeg i det som krever min styrke, mot og holder ord?

Ikke fordømmende: I tilfeller hvor jeg trenger hjelp, ber jeg om hjelpen uten å føle skam eller at jeg er svak?

Raushet: Gjennom handlinger og reflekser, tillegger jeg meg selv gode intensjoner og evaluerer ut fra det?

Å kunne stole på seg selv, gir egenverd. Egenverd er avgjørende for egenkjærlighet. Når vi har egenkjærlighet, har vi evnen til å virkelig gi og ta imot kjærlighet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning