#Kvinnerinn

Vil ha gratis langtidsvirkende prevensjon

- For mange betyr det faktisk noe hva prevensjonsmiddelet koster, og dette avgjør hvordan man velger å beskytte seg.

GRATIS PREVENSJON: Ida Lindtveit fra Kristelig Folkeparti mener politikerne bør ta ansvar når det gjelder kvinner og prevensjon. For mange betyr det noe hva prevensjonsmiddelet koster, mener hun.
GRATIS PREVENSJON: Ida Lindtveit fra Kristelig Folkeparti mener politikerne bør ta ansvar når det gjelder kvinner og prevensjon. For mange betyr det noe hva prevensjonsmiddelet koster, mener hun. Foto: Privat
Publisert Oppdatert

Ida Lindtveit

Parti: KrF

Alder: 22

Kandidat: Ordførerkandidat KrF i Oppegård ved valget

Verv: 1. nestleder i KrFU

Kommer fra: Oppegård

#kvinnerinn

I august lanserte kvinneguidens redaktør Susanne Kaluza kampanjen #kvinnerinn.

Kampanjen har som mål å få flere kvinner inn i kommunestyret.

I dag er det nemlig flest menn som krysser på valglistene og de krysser inn enda flere menn. I 2007 kunne det blitt 42,3 prosent kvinneandel i kommunestyrene, men når personstemmene ble talt opp falt kvinneandelen til 37,5 prosent.

Gjennom valgperioden har Kvinneguiden gitt ordet til flere kvinnelige politikere. Det Nye hiver seg på og har fått Ida Lindtveit fra Kristelig Folkeparti til å skrive en kommentar om kvinner og prevensjon.

Les kommentaren her:

Mange mener alle har råd til prevensjon. Men for mange betyr det faktisk noe hva prevensjonsmiddelet koster, og dette avgjør hvordan man velger å beskytte seg. Står man mellom en stor enkeltkostnad eller mange mindre utbetalinger går man ofte for det siste.

Vil gjøre hverdagen lettere

Istedenfor å bare prate om å forebygge uønskede svangerskap, må nå politikerne gjøre noe. Da er gratis langtidsvirkende prevensjon et tiltak som vil gjøre hverdagen lettere og usikkerheten rundt prevensjonsmidler mindre.

De aller fleste jenter velger p-piller når de skal velge prevensjon. P-pillen er den eldste og vanligste prevensjonsmetoden. Derfor er det ikke så rart at så mange velger dette. Samtidig skyldes åtte av ti uønskede svangerskap mangelfull eller svikt i prevensjonsbruken. Årsaken skyldes ofte at pillen er glemt.

Det er bra at noen husker å ta pillen hver dag, og gjerne til samme tid. Men alle vet at det også er veldig enkelt å glemme. Dersom man plutselig skal et annet sted eller noe uforutsett dukker opp, er det ikke sikkert man husker på å ta dem med seg.

I gjennomsnitt glemmes tre piller per tablettbrett. Det viser at du ikke er alene om dette gjelder deg, men samtidig er det noe alvorlig i det. For om politikerne hadde vært litt mer fremtidsrettet kunne du sluppet å tenke på den pillen hver dag.

Det siste året er det gjort to gode endringer. For det første kan nå alle kvinner få skrevet ut prevensjon hos helsesøstre og jordmødre, for det andre vil ordningen med gratis prevensjon utvides til å gjelde langtidsvirkende prevensjon.

Sårbar økonomisk

Men fortsatt vil den økonomiske støtten kun gjelde kvinner opp til 20 år. I studietiden, den tiden der man er mest sårbar økonomisk og ofte en helt endret livssituasjon, da slutter støtten.

Studietiden er en tid uten faste rutiner, og da er det lett at det skjer en glipp. Hvis man velger langtidsvirkende prevensjon reduseres risikoen for feil, og man kan være tryggere på at man er sikker.

En studie gjennomført av SINTEF i 2010 viste at kvinner i denne aldersgruppen oftere velger langtidsvirkende alternativ hvis de selv slipper å betale. Likevel, når det ikke er noe incentiv for unge kvinner til å bruke langtidsvirkende prevensjon, velger mange likevel å gå for annen mer prevensjon med større grad av usikkerhet.

Dersom man bruker prevensjon feil, eller ikke bruker det, er sjansen relativt stor for å bli uønsket gravid.

I 2014 ble det tatt litt over 14 000 aborter i Norge. Tallet representerer ulike historier, vanskelige valg og risiko for komplikasjoner. Ingen ønsker å komme opp i den situasjonen der man står overfor et valg om å ta abort.

Alle partier er enige om at antallet aborter er for høyt, men likevel blir lite gjort for å redusere det. Det viktigste tiltaket for å forebygge aborter, er å forebygge uønskede graviditeter.

Lettere tilgjengelig og billigere

All forskning viser at tallene ville vært redusert om man hadde utvidet ordningen med gratis langtidsvirkende prevensjon også for kvinner opp til 24 år.

Det høres lett ut å beskytte seg, men alle vet at også at det er lett å gjøre feil. Faren for glipp vil reduseres dersom langtidsvirkende prevensjon blir lettere tilgjengelig og billigere for unge kvinner.

Dette er et enkelt tiltak som vil fjerne mye frustrasjon, vanskelige valg og usikkerhet. Derfor mener jeg alle kvinner under 24 år bør få tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning