Psykiske lidelser på syketoppen

Flere og flere blir diagnostisert.

Publisert Oppdatert

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den mest brukte diagnosen fra fastlegen er psykiske lidelser. 12 prosent av alle som gikk til fastlegen i 2005 fikk diagnosen psykiske lidelser, mot ni prosent som fikk diagnosen luftveisinfeksjoner.

Personer i alle aldere kan bli rammet av psykiske lidelser. Statistikken viser at oppsiktsvekkende mange unge får diagnosen. 39 prosent av pasientene som fikk diagnosen er mellom 25 og 44 år.

Må se problemet
Det er først når pasienten selv opplever at hun eller han har et vesentlig problem at fastlegen setter diagnosen psykiske lidelser. Dette omfatter problemer som angst, depresjoner og psykoser.

I tillegg til psykiske lidelser er luftveisinfeksjoner, lokale smerter og betennelser, og hjertesykdommer de mest brukte diagnosene. Ni prosent av pasientene får diagnosen luftveisinfeksjoner, mens sju prosent lider av lokale smerter og betennelser.

Den største forskjellen mellom kvinner og menn er for diagnosen hjertesykdom. Mens sju prosent av mennene får diagnosen hjertesykdom, er det bare fire prosent av kvinnene som lider av samme sykdom. Diagnosen hjertesykdommer rammer flest mennesker i aldersgruppen 85 år og eldre.

Flere kvinner oppsøker legen
I gjennomsnitt er vi drøyt fire og en halv ganger i året i kontakt med legen på telefon, ved oppmøte, konsultasjon eller sykebesøk. Antall legekonsultasjoner ligger på noe over to ganger i året per person. Tidligere undersøkelser viser at antall ganger vi har vært i kontakt med legen har vært nesten uendret de siste 20 årene.

Det er større andel kvinner enn menn som oppsøker fastlegen. 60 prosent av pasientene som har oppsøkt fastlegen er kvinner. Og det er også flest kvinner som er i kontakt med legen og som ikke er syke.

- Er kvinner mer hypokondere enn menn? Er det grunnen til at vi går mer til legen?

- Nei, det er det ikke. Det er underlivsundersøkelser hvor man for eksempel ser etter livmorhalskreft, som gjør at flere kvinner enn menn havner i denne gruppen, sier Elin Skretting Lunde i SSB til DetNye.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning