Kan godkjenne hjemmeabort

Sosial- og helsedirektoratet mener hjemmeabort kan være et godt alternativ til abort på sykehus.

Publisert Oppdatert
Foto: iStockphoto

I mai i år skapte det uro at norske sykehus ville tilby hjemmeabort. Nå åpner helsemyndighetene døren for at også de syntes det er trygt å abortere hjemme ved hjelp av en såkalt abortpille.

Abortpillen tas hjemme for å avbryte svangerskapet.

Fullt forsvarlig

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ba i mai Sosial- og helsedirektoratet om å foreta en vurdering av om det er et godt medisinsk faglig tilbud å la kvinner abortere utenfor sykehuset.

Og selv om vurderingen fortsatt ikke er ferdig, kan VG i dag røpe at direktoratet langt på vei har trukket sine konklusjoner.

- Det som likevel er klart, er at direktoratet anser tilbudet som et fullt forsvarlig og faglig godt tilbud til utvalgte grupper kvinner. Tilbudet er ikke i strid med lov om svangerskapsavbrudd, skriver rådgiver Hilde Mork i Sosial- og helsedirektoratet i en e-post til VG.

Kritisk

Det er ved Førde sjukehus, Ullevål universitetssykehus og Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus at kvinner har fått tilbud om å abortere hjemme.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy er svært skeptisk til ordningen. Hun var også tidlig ute etter at problemstillingen var oppe i medienes søkelys.

- Når departementet i 1998 var helt klare på at tilbud om svangerskapsavbrudd kun skal skje på sykehus, sendte brev til sykehusene om dette, er det forunderlig om Sosial- og helsedirektoratet kommer til motsatt konklusjon i 2006. Det viktigste må være trygghet for kvinnene det gjelder, og at den best ivaretas på sykehus, sier Dåvøy til VG.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning