Tid for hybeljakt

Trenger du hybel til høsten, bør du begynne letingen nå. Gode tips her!

Publisert Oppdatert
- Skal du sikre deg studentbolig til høsten, bør du søke så fort som mulig. Og ikke være kresen på standard og beliggenhet, sier direktør for Studentboligene i Oslo, Tom Olstad.

Selv om førsteårsstudenter prioriteres, kan han ikke gi noen garanti.

- Helst bør du søke studentbolig samtidig som du søker studieplass, det vil si i april. Allerede nå har vi et stort antall søkere, og vi er stygt redd for at vi får samme situasjon i år som i fjor. Da stod 2700 studenter på venteliste i august/september, sier han.

Også i de andre store byene er etterspørselen i tiden rundt semesterstart langt større enn tilbudet. På sensommeren i fjor stod til sammen rundt 10 000 på venteliste.

Økende leiepriser

Også på det kommersielle leiemarkedet er tilbudet størst og etterspørselen lavest nå i mai/juni.

- Når Samordna opptak kommer med sitt svar 20. juli, eksploderer det, både hos oss og på det private markedet. Da kan det være tøft for en fersk student å finne en bolig, advarer Olstad.

Har du bestemt deg for å kjøpe, bør du også begynne letingen i god tid. Prosessen fra man begynner å gå på visning til man faktisk kan flytte inn, kan fort ta noen måneder.

En av årsakene til den harde kampen om studenthyblene, er de stadig økende leieprisene. I fjor økte leieprisen i Oslo i gjennomsnitt med 16 prosent, på hybler med hele 21 prosent. Til sammenlikning økte ikke prisen på studentboliger i Oslo mer enn 2 prosent.

- Gapet mellom prisen på en studenthybel og en hybel på det kommersielle markedet øker, sier Olstad, og nevner at økte renter kan føre til at færre velger å kjøpe, og at presset på leiemarkedet dermed kan øke ytterligere i tiden fremover.

Leder i Norsk Studentunion, Per Anders Torvik Langerød, mener staten bør bevilge mer penger til studentboliger.

- Vi ønsker en opptrappingsplan der det bevilges midler til bygging av 1000-1200 studentboliger hvert år i fem år fremover. Med en slik opptrapping vil rundt 20 prosent av studentene på sikt kunne bo i en studentbolig, sier han.

Ifølge Statistisk sentralbyrå bor bare 14 prosent av studentmassen i dag i slike boliger.

Største kostnad

Langerød er bekymret over den prisen studentene må betale for å bo.

- Studenter står svakt økonomisk, og har vanskeligheter med å konkurrere med andre på det kommersielle markedet. Bolig er studentenes største enkeltstående utgift, og høye boutgifter kan gjøre det umulig å være heltidsstudent.

Han håper også kommunene tar ansvar ved å legge til rette for bygging, og dessuten til nødtiltak rundt semesterstart for studenter uten tak over hodet.

Er du en av dem som ender opp med plass på studiet, men uten en seng å forsove deg i, kan du trøste deg med at situasjonen alltid bedrer seg utover høsten.

- Vi får alltid noe ledig etter hvert. Og selv om du ikke får flytte inn i førstevalget med en gang, kan du være heldigere i andre omgang. Har du først fått leie en av boligene til Studentsamskipnaden i Oslo, har du prioritet foran førstegangs søkere når mer attraktive boliger blir ledige, sier Olstad.

Beste boligvalg • Leie


 • Fordeler: Du står fritt til å flytte dersom du ikke trives, vil bytte studiested eller skal ut å reise (husk imidlertid oppsigelsesfristen). Å leie, særlig hvis du velger studentbolig, er det valget som vil gi de laveste månedlige boutgiftene.

  Ulemper: De pengene du betaler, ser du aldri igjen, og leieprisene på det kommersielle markedet er ofte stive. Du risikerer dessuten å måtte flytte dersom leieforholdet sies opp.

  Leiealternativer:

  Studenthybler: Vanligvis det rimeligste alternativet. Standarden er ofte deretter, ikke bli overrasket over liten, slitt hybel hvor du deler kjøkken og bad med mange andre. På nybygde studenthjem er standarden ofte høynet, blant annet bygges de fleste etter påtrykk fra studentene med eget bad. Studenthybler leies både ut av de ulike studentsamskipnadene, og av andre aktører. Ofte er førsteårsstudenter prioritert.

  Privat leie: Her er mulighetene mange, fra egen leilighet til et lite rom i kollektiv. Ofte vil kollektiv være det rimeligste alternativet, halvparten av de enslige studentene bor på denne måten. Finn.no og hybel.no er gode steder for å finne et passende krypinn. I tillegg formidler studentsamskipnadene også private boliger. Husk å kreve skikkelig kontrakt.

 • Kjøpe


 • Fordeler: Det du betaler i avdrag, er penger som du såkalt "betaler til deg selv", og som du vil få igjen ved et eventuelt salg. Du kan også sitte igjen med gevinst dersom boligprisene stiger. I tillegg kan du bli boende så lenge du ønsker, og pusse opp og innrede etter behov.

  Ulemper: Ofte vil det å kjøpe gi deg de høyeste månedlige utgiftene. Såfremt du ikke har mye sparepenger å kjøpe for, vil renter og nedbetaling av lån utgjøre høyere kostnader enn å leie en tilsvarende bolig. Du må også ta høyde for renteøkninger. Man risikerer også å tape penger dersom boligprisene går ned. Skal du bare eie en kort periode, vil det ofte uansett lønne seg å leie fordi kjøp og salg av bolig medfører en del utgifter til megler, dokumentavgift osv. På nettet finnes mange kalkulatorer som du kan bruke for å regne ut om det lønner seg å eie eller leie i din situasjon - for eksempel på boligsiden til forbruker.no.

 • Kjøpe sammen:


 • Har man ikke råd til å kjøpe alene, eller ønsker en større leilighet, kan det å kjøpe sammen med andre være et godt alternativ. Sørg bare for å ha en skikkelig avtale om hvordan utgifter skal fordeles, og hva som skjer dersom en vil flytte ut.Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning