Tenk fremover

Alle som skal gifte seg eller som er gift bør ta en titt på ekteskapsloven. Her får du oversikten over ting du bør være oppmerksom på.

Publisert Oppdatert
( Kvinnesiden.no) I flere artikler har Kvinnesiden satt fokus på ekteskapsloven og dens irrganger. Kort oppsummert kan vi gi deg følgende punkter du bør være obs på i og etter ekteskap:

Ekteskapsloven forutsetter at begge ektefeller ivaretar sine egne økonomiske interesser gjennom ekteskapet. Gjør du ikke det, kan du gå på en skikkelig økonomisk smell ved skilsmisse og/eller ende som minstepensjonist.

Det første du må gjøre er å sette deg inn i reglen: Hvordan vil ekteskapslovens bestemmelser slå ut i ditt ekteskap? Hvem eier hva? Hvordan vil din økonomiske situasjon bli ved en eventuell skilsmisse i forhold til fordeling av eiendeler, fremtidig inntjening, pensjon og arv?

I ekteskap hvor ingen eier noe fra før og begge jobber like mye, er det mulig ekteskapslovens bestemmelser er greie nok. Men, for stadig flere av oss er ikke det tilfelle. Alt for mange oppdager at lovverket gir en veldig skjev økonomisk fordeling. Så det gjelder å være i forkant, og lage avtaler som sikrer begge parter - da er det mulig å unngå både store økonomiske overraskelser og konflikter!

Ektepakt:

Hvis ekteskapslovens bestemmelser ikke gir en fordeling dere synes er rettferdig, må dere selv avtale annet gjennom en ektepakt. I ektepakten må dere stadfeste hvem som eier hva, hvordan verdier skal fordeles og andre ting dere eventuelt vil ha med for å sikre dere begge økonomisk.

Pensjonen:

Ligger du an til å bli pensjonstaper som følger av hovedfokus på hjem og barn, bør du kompenseres for det. Sett av månedlige beløp tilsvarende din "tapte pensjon" som øremerkes deg, tegn pensjonsforsikring eller avtal en fordeling av eiendeler som sikrer din pensjonstilværelse ved skilsmisse.

Uføreforsikring:

Har du lite med rettigheter i forhold til sykdom og ulykke, bør du vurdere en uføreforsikring.

Testamente:

Sørg for testamenter som sikrer hverandre ved død. Har dere kun felles barn, er dere relativt godt sikret av arveloven. Er dere barnløse eller det er særkullsbarn involvert, må dere skrive testamenter for å sikre hverandre.

Særkull:

Ved særkullsbarn, bør dere vurdere livsforsikring som kan gjøre det mulig for den gjenlevende å løse ut særkullsbarna uten å måtte selge hjemmet. Det er også mulig å inngå skriftlig avtale med særkullsbarn om å sitte i uskiftet bo.

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no. i_202698

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning