Solid håndverk

Antall klager på håndverkertjenester er økende. Skikkelig kontrakt gir den beste forsikringen mot problemer.

Publisert Oppdatert
Elektrikeren har satt nervene dine i høyspenn. Rørleggeren har lagt rør på badet og laget rør i sanitærforholdene. Og snekkeren har på ingen måte satt spikeren i kista slik han skulle.

- Klager på håndverkertjenester er et høyaktuelt tema. Aktiviteten i bransjen er høy, og vi ser en økning i antall klager, forteller daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

Som et resultat av dette planlegger aktørene i bransjen nå å opprette en egen klagenemd for håndverkertjenester på fast eiendom.

- Vi ønsker å vise at vi i bransjen tar ansvar for disse problemstillingene, og ønsker en klagenemd som kan rydde opp på en enkel og grei måte når det oppstår uenigheter mellom kunde og håndtverker, forklarer Andersen.

Foreløpig må man klage til Forbrukertvistutvalget dersom man ikke er fornøyd med den jobben håndverkeren har gjort.

Skriftlig avtale

Men det finnes flere tiltak du kan sette i gang for å forhindre at dårlig håndverk fører til behov for profesjonell juridisk hjelp.

- Den beste måten å sikre seg mot problemer, er å skrive en skikkelig kontrakt, mener underdirektør i Forbrukerrådet, Roger Helde.

- De fleste klager oppstår på grunn av manglende kontrakter. Feil og mangler kan selvfølgelig skje uansett om den skriftlige avtalen er i orden, men da har man i hvert fall noe konkret å vise til og står sterkere juridisk. Ellers blir det ofte ord mot ord, fortsetter han.

Hvert år får Forbrukerrådet flere tusen henvendelser fra forbrukere som klager på håndverkertjenester. Nesten hver fjerde av sakene i Forbrukertvistutvalget gjelder denne typen tjenester.

I en undersøkelse Forbrukerrådet gjorde, omhandlet halvparten av klagehenvendelsene kategorier som kan forebygges ved hjelp av en god standardkontrakt.

- Forbrukerrådet har utarbeidet standardkontrakter for arbeid på eiendommen din, slik at det verken skal være vanskelig eller tidkrevende å få til en skriftlig avtale med håndverker, oppfordrer Helde.

Rettigheter

Det er "Lov om håndverkertjenester" som forteller hvilke rettigheter du har som forbruker. Loven gjelder arbeid på ting, for eksempel reparasjoner og vedlikeholdsarbeid, eller arbeid på fast eiendom, for eksempel påbygging eller ombygging.

Kontrakter bør ikke bare settes opp ved store byggeprosjekter, men også for eksempel hvis bilen skal inn til reparasjon.

- Kontrakten bør inneholde hvilket resultat forbrukeren ønsker, formålet med tjenesten, fremgangsmåte, materialvalg, tidsramme, dagmulkt og pris, opplyser Helde, og forteller at det også er disse punktene de fleste klager omhandler.

- Når folk er misfornøyde i ettertid, handler det ofte om pris, materialer eller manglende overholdelse av tidsfrister, både på oppstart og ferdigstillelse. Det finnes nok av eksempler på folk som har tatt seg fri fra jobben for å vente på en håndverker som aldri dukker opp, opplyser Helde.

Ved mangler og forsinkelser kan du holde betalingen tilbake, kreve retting, kreve å få tjenesten utført, kreve prisavslag, heving, renter eller erstatning.

Frank Ivar Andersen har sin forklaring på hvorfor konflikter oppstår.

- Kunden ønsker arbeidet utført både raskt, billig og bra. De tre sidene henger ikke alltid sammen. Derfor er det viktig at begge parter er klar over sine juridiske rettigheter.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning