Slik blir du smartere!

- Du må utfordre deg selv i hverdagen, sier Mensa-medlem Nina Brataas Rose.

Publisert Oppdatert
Har du lyst å bli smartere enn du er? Dette er fullt mulig, men det krever stimulanse!

Forskjell på intelligens

Man trenger ikke å være medlem av Mensa for å være smart smart, og man kan kalle seg intelligent selv om man ikke er like dyktig på alle områder i livet. En gjennomsnitts-IQ ligger på 100, mange mennesker har en IQ på 110 - 120, men for å bli medlem av Mensa må den ligge over 2 standardavvik, det vil si fra 131 og oppover.

- Poengene på IQ avhenger av hvilken IQ-skala man bruker. Det finnes ingen aldersgrense for å bli Mensa-medlem, men testene er aldersbetinget, forklarer medlem Nina Brataas Rose.

Hun tror at årsaken til at noen mennesker er smartere enn andre kommer fra evolusjonsteorien og stammer fra steinaldertiden.

- Det er blant annet gjort undersøkelser på forskjellen mellom kvinner og menn som viser at kvinner er dårligere til å lukeparkere enn menn, ikke fordi de er mindre smarte, men fordi kvinner ser rom på en helt annen måte enn det menn gjør. Dette handler gjerne om at menn var ute på jakt i skogen og kvinner var hjemme og laget mat og passet barn, sier Rose.

Hun får støtte fra nestleder i Mensa Oslo, Kirsti Tagge, som forteller at både menn og kvinner er smarte, men ofte på vidt forskjellige måter;

- Undersøkelser viser at cirka en tredjedel av kvinner ligger øverst på IQ-listen og to tredjedeler av menn ligger øverst på listen. Samtidig er det en tredjedel av kvinner som ligger nederst på IQ-listen og to tredjedeler av menn som ligger nederst på listen. Dette viser at menn gjerne er smarte på en mer ekstrem måte mens kvinner gjerne er smarte på en bredere måte, sier Tagge.

Rask i hodet

Gjennom barndommen og ungdomstiden tilegner vi oss massevis av kunnskap fra både barnehage, skole og samfunnet generelt. Man slutter sannsynligvis aldri å lære i livet, men om du ønsker å bli smartere enn du er som voksen, må du utfordre hjernen din i hverdagen.

Rose mener at alle mennesker har et unikt og personlig potensiale til å bli så smarte som mulig, men man må jobbe for å komme dit.

- Intelligens handler om at man kan tilegne seg kunnskap på en lettere måte enn andre. Det er forskjell på intelligens, noen er gode til å løpe fort og noen er raske i hodet, sier Tagge og fortsetter;.

- Ordtaket "eplet faller ikke langt fra stammen" gjelder kanskje her da barna gjerne arver en miks av IQ på lik linje med utseende, sier Tagge.

- Jeg tror også det handler mye om arv, men vi har alle ulik bakgrunn, sier Rose.

Roses og Tagges tips for et smartere liv:

 • Unngå å være lenge passiv fremfor TVen om kvelden.

 • Ikke bruk kalkulatoren i alle sammenhenger, prøv å regne i hodet.

 • Utfordre deg selv og hjernen din litt oftere i hverdagen.

 • Løs kryssord, sudoku eller rebuser når du vil slappe av.

 • Forsøk å lese mer bøker.

 • Prøv å tenke utenfor den vanlige boksen og forsøk deg på nye løsninger i hverdagen.

 • Vær generelt interessert i å skape noe.

 • Vis interesse for barna og gi de ros for innsats fremfor resultat.

 • Husk at øvelse gjør mester, trene deg på saker og ting.

 • Lek selv om du er voksen, bygg med lego og spill brettspill.

 • Du må tørre å prøve, våger du ikke vinner du ikke.

 • Du må ikke overdrive eller overtrene.

 • Hjernen trenger ro og tid til å oppsummere inntrykk og rom for sortering, nok søvn er derfor viktig.Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning