Skyggesiden av boligmarkedet

Dårlig økonomisk styring er den vanligste årsaken til at leieboere blir kastet ut. Men i de fleste rapporterte tilfellene har ikke utleier retten på sin side.

Publisert Oppdatert
- Mange klarer ikke å prioritere sin egen inntekt. De har en tendens til å betale andre kreditorer før husleien, og litt for mange kroner går til rent forbruk, forklarer namsfogd Helge Bang.

- For noen er en begjæring om utkastelse et engangstilfelle. For andre fremmes begjæringer med jevne mellomrom, fordi de hele tiden lever på etterskudd med innbetalinger, men hvor de som regel klarer å skrape sammen til utestående husleie i siste liten. Dette er en dyr måte å betale husleien sin på, og vedkommende vil igjen komme på etterskudd med påfølgende innbetalinger, påpeker Bang.

Han tilføyer at 67 prosent av utkastelsessakene er rettet mot menn.

- Gjennomsnittsalderen på de som blir kastet ut er 42 år. Og det er en klar overvekt av enslige, opplyser han.

Ber om råd

Mange av de som blir begjært kastet ut, kontakter Leieboerforeningen for rådgiving i en vanskelig situasjon.

- Vi får svært mange henvendelser hver dag. Mange ganger opplever vi at utkastelse kan unngås ved at det forhandles frem løsninger mellom partene. I en del tilfeller viser det seg at utleier ikke har rett til å begjære utkastelse, sier Per Pallum, advokat hos Leieboerforeningen.

Namsfogden i Oslo mottok i fjor totalt 5013 begjæringer om utkastelse. I 1309 av sakene ble det gjennomført utkastelse. Det ser ut til å gå mot en nedgang i år, noe som kan skyldes en lovendring i borettslagsloven. Den innebærer at andelseiere i borettslag ikke kan kastes ut på samme måte som før - det vil si ved begjæring til namsmannen.

Tidkrevende

- Er det vanskelig å få leietakere kastet ut?

- Det er ikke vanskelig for huseier å få ut leietaker hvis vedkommende misligholder kontrakten. Huseier bør derimot sette seg inn i de lovbestemmelser som gjelder på området, helst før han leier ut, for på den måten å være kjent med den rettslige prosessen han må foreta seg for å få sin leietaker fjernet. Prosessen er tidkrevende og man bør da kjenne reglene slik at man ikke blir forsinket av egne feil, understreker Bang.

- Hvis utleier synes reglene er vanskelige å forstå, vil han kunne få den veiledningen han har behov for hos namsfogden, på lik linje som leietaker har krav på informasjon om sine rettigheter.

i_225020

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning