Skaff deg billig boliglån

Mange har store utfordringer med å finansiere boligkjøp, vi hjelper deg!

Publisert Oppdatert
Det kan være vanskelig å få låne nok i banken, og lånene er for dyre. Samtidig melder Husbanken om over 2 milliarder ubukte kroner i billige lån som ingen har søkt om. Slik går du frem får å skaffe deg billig finansiering av din neste bolig.

Det finnes faktisk en rekke ordringer som kan hjelpe deg til å skaffe deg en egen bolig.

Offentlige ordninger

Husbanken tilbyr blant annet grunnlån, startlån og bostøtte. Grunnlån gis til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen. Grunnlån gis på opptil 80 prosent av boligens pris. Startlån gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig.

Dette er en behovsprøvd låneordning. Lånet kan fullfinansiere boligen eller være et topplån der det private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Det er kommunen som administrerer ordningen, og det er store forskjeller fra kommune til kommune på hvordan ordningen pratiseres. Ta kontakt med kommunen der du bor.

Bostøtte gis til husholdninger der ett av medlemmene er under 18 år eller over 65 år, og som mottar visse typer offentlig støtte. Bostøtte gis også til husstander som har sosial stønad som eneste inntekt.

Offentlig ansatt?

Både Statens Pensjonskasse og Kommunenes Lønns- og Pensjonskasse tilbyr sine medlemmer (ansatte i henholdsvis stat og kommune) gunstige lånebetingelser. Pensjonskassene har lav rente, og har ikke like strenge krav til pant i boligen som private banker.

Privat banklån

Mange private banker tilbyr gunstige låneordninger til unge som skal etablere seg for første gang - de går under forskjellige navn som Startlån, Førstehjemslån og lignende. Felles for disse låneordningene er at du må være under 34 år og at det er din første egne bolig. Du kan vanligvis låne opp til 90 prosent av boligens kjøpesum.

Kreative løsninger

Det kan også lønne seg å finne alternative løsninger.

Er du alene kan det bli veldig tøft å finansiere en egen bolig. Hva med å dele med andre? Du betaler mye mer per kvadratmeter for to eller tre små boliger enn en stor bolig som flere kan dele.

I en del storbyer i utlandet, hvor boligprisene er ennå høyere enn her, er det ikke uvanlig å leie ut rom i sin egen leielighet for å kunne finansiere boligkjøpet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning