Vil ikke endre seksuell lavalder

Norsk ungdom vil at den seksuelle lavalderen fremdeles skal være 16 år, viser ny undersøkelse. To av tre nordmenn svarer at den bør være som den er i dag.

Publisert Oppdatert
Også i gruppen 16-24 år svarer et overveiende flertall at de ikke vil senke den seksuelle lavalderen.

- Ungdom opplever nok at loven ikke hindrer dem fra å ha sex som de ønsker, men at den beskytter dem mot sex de ikke vil ha, sier Kristinn Hegna, sosiolog ved Norsk Institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Seksuallovbruddutvalgets flertall foreslo i 1997 å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Siden har temaet dukket opp med jevne mellomrom. Utvalget viste blant annet til at den seksuelle lavalderen i Sverige og Danmark er senket til 15 år. På Island er den helt nede i 14 år. Finnene, derimot, har som i Norge 16 årsgrense.

Som debutalderen

- Folk flest opplever nok at dagens lovgivning ikke er problematisk for seg og sine. Som en generell betraktning kan det legges til at den også stemmer bra med dagens gjennomsnittelige debutalder, sier psykolog Svein Mossige.

Han er forskningsleder ved NOVA og holder nå på med en større studie av ungdom og seksualitet. Mossige er ikke overrasket over at et stort flertall ikke vil senke den seksuelle lavalderen.

- Mange foreldre og kommende foreldre er nok ubekvemme med å senke den seksuelle lavalderen. "16-årsgrensen" er et holdepunkt man er blitt vant med, sier Mossige.

- Er det forskjell på en 15-åring og en 16-åring ?

- Som gruppe å betrakte er det rimelig å anta at 16-åringer er mer modne - også seksuelt - enn 15-åringer. Men det finnes selvsagt indivduelle forskjeller, sier Mossige

Jentene først

Undersøkelsen "Ung i Norge" som forskerne Willy Pedersen og Sven Ove Samuelsen publiserte i 2003, viste at den gjennomsnittelige debutalderen for gutter var 18,5 år i 1992. I 2002 var den falt til 18 år. For jentene var den 17,7 år i 1992, mens den ti år senere hadde falt med et helt år, til 16,7.

- Tallene viser at dagens seksuelle lavalder ikke er er så lav som mange kanskje skulle tro. Over halvparten av jenter under 16 år ikke har debutert seksuelt, sier Kristinn Hegna.

Hun forteller at det ikke finnes noen entydig forklaring på hvorfor jenter debuterer tidligere enn gutter. Det er vanlig å forklare fenomenet med at jenter blir tidligere modne enn gutter, men ifølge Hegna er det bare i de skandinaviske landene at jentene debuterer tidligere enn guttene. I Europa for øvrig er guttene først.

- Guttene debuterte først helt fram til 60-tallet, men med feminiseringen endret bildet seg, sier Hegna.

- Siden slutten av 60-tallet har jentene debutert først.

- Gledelige tall

Barneombundet er imot å senke den seksuelle lavalderen og gleder seg over at to av tre nordmenn har samme syn.

- Dagens seksuelle lavalder er med på å beskytte en utsatt og sårbar aldersgruppe mot sexpress, sier Kari Jevne, rådgiver hos Barneombudet.

Hun mener dagens seksuelle lavalder ikke hindrer for eksempel en 15 år gammel jente å ha sex med en jevnaldrende, men at den gir henne et argument for å si nei til en ivrig eldre kjæreste.

- Å senke den seksuelle lavalderen er et galt signal å sende til ungdom. Det vil bare være med på å øke forventningene om at man skal ha tidlig sex, mener Jevne.

- Vi bør ikke gi etter for den voldsomme seksualiseringen av det offentlige rom

- Bør senkes

- Den seksuelle lavalderen bør senkes til 15 år. Det finnes andre paragrafer som ivaretar hensynet til at unge mennesker ikke skal bli utnyttet av voksne, sier advokat Hilde G. Guldbakken.

Hun har blant annet vært forsvarer i saker der eldre gutter har stått tiltalt for å ha sex med mindreårige. Guldbakken mener dagens seksuelle lavalder er med på å kriminalisere naturlig kontakt mellom mennesker, og at den særlig rammer unge gutter.

- Spørsmål knyttet til seksuell lavalder er svært vanskelige, men jeg mener samfunnsutviklingen gjør at den bør senkes til 15 år. Samfunnet har på mange måter gjort mange av dagens 15-åringer mer psykisk og fysisk modne for å utforske sin egen seksualitet, mener Guldbakke.

Dette sier loven:

Straffelovens paragraf 196 omhandler voksnes seksuelle kontakt med barn. Det er en overgrepsparagraf, men kan ikke brukes for å regulere ungdoms egen eller gjensidige seksualitet.

  • Dersom en 19 år gammel jente har sex med en 14 år gammel gutt, kan jenta straffes for dette. Ikke gutten.

  • Dersom enn 15 år gammel jente har sex med sin 17 år gamle kjæreste, vil sannsynligvis straff for 17 åringen falle bort etter en vurdering av lovens passus om "lik modning og alder".

  • Dersom to 14 åringer har et seksualliv sammen, kommer ikke loven til anvendelse i det hele tatt.Kilde: ung.no

Sexfokus på jenter

I undersøkelsen "Ung i Norge" påpeker forskerne Willy Pedersen og Sven Ove Samuelsen at seksualiseringen av det offentlige rom har bidratt til at debutalderen har sunket. Medienes fokus på sexteknikker og nytelse kan ha svekket normer som tidligere bidro til å utsette seksuell debut, samtidig som forventningene om tidlig å ha et aktivt seksualliv har økt. Forskerne påpeker at slikt stoff ofte er mer utbredt i medier rettet inn mot jenter enn gutter. Chatting, sms, samt forklaringer knyttet til kvinnefrigjøringen og endringene i prevensjonsteknologien spiller også inn på hvorfor debutalderen har sunket, mener Pedersen og Samulesen.

Kilde: Ung i Norge/Tidsskriftet for Den Norske Lægeforening

Økt risiko

I undersøkelsen "Ung i Norge" oppgir flere 13-14 åringer enn før å ha samleiedebutert. Tidligere studier har påvist at ungdom som debuterer tidlig, har større sannsynlighet enn andre for å ta del i risikosex, at jenter i denne situasjonen også har økt sannsynlighet for å bli utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende, samt at de generelt har dårligere psykososial tilpasning enn andre.

Kilde: Ung i Norge/Tidsskriftet for Den Norske Lægeforening

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Visendi AS i tidsrommet 2.-4. april. Et landsrepresentativt utvalg på 1383 personer (fra 16 til 81 år) har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen.

__________________________________________________________________________

Foto: Dreamstime/NOVA

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning