Tør du stole på samboeren?

Samboere kan fritt selge, pantsette og ta opp gjeld på "felles bolig" uten den andres samtykke. Slik unngår du å blir lurt!

Publisert Oppdatert
For samboere er det derfor viktig å tinglyse en urådighetserklæring som stadfester at den som står som eier ikke kan gjører slikt uten den andres samtykke.

Ektefeller har medbestemmelse over "felles bolig"

Ektefeller kan ikke selge felles bolig uten den andres samtykke. Selv om en av partene har særeie på boligen, kreves den andres samtykke.

Samboere har ingen innflytelse over hverandres eiendeler

Samboere har ikke felleseie slik som ektefeller. Den som har kjøpt og betalt en gjenstand eller står som eier, har full råderett over den. Den som står som eier av boligen, har således full råderett over den. Det innebærer at vedkommende kan selge, pantsette eller belåne boligen uten å verken informere eller få samtykke fra samboeren.

Overdragelse av eiendom mellom samboere er dyrt

La oss si at du flytter inn hos samboeren i hans bolig. Du kjøper deg inn i boligen ved å betale samboeren din 1 million kroner som tilsvarende verdien av halve boligen. Dere blir enige om at du skal stå som eier av halve boligen.

For å få tinglyst din eierandel på skjøtet, må du betale en dokumentavgift til staten på hele 2, 5 prosent - hele 25 000 kroner. Det blir for dyrt, og dere velger derfor å la skjøte fortsette å stå på din samboere og isteden stadfeste eierforholdet i en samboerkontrakt.

Sørg for råderett over boligen

Samboerkontrakten vil sikre deg i forhold til samlivsbrudd og død, men den gir deg ingen råderett over boligen. Dere må inngå ev avtale som sier at din samboer som i følge skjøte står som eier av boligen ikke kan selge, belåne eller pantsette soligen uten ditt samtykke.

Tinglysning av urådighetserklæring

En slik urådighetserklæring må tinglyses. Det gjøres hos Statens Kartverk og koster 1 935 kroner.

Svake rettighter for samboerer - dere må sikre dere

Selv om dere oppretter en urådighetserklæring, er det mye annet dere også bør ta tak i som samboere - i forhold til både økonomi og rettigheter.

Samboere har ikke felleeier, arverett eller plikt til å forsørge hverandre. Dere bør derfor opprette samboeravtale og gjensidige testamenter.

Her finner du utkast til samboeravtale og testamente.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning