Samboeravtale - hvorfor og hvordan

Samboere vil møte en rekke økonomiske utfordringer ved et brudd, så hvorfor ikke sikre seg økonomisk ved å inngå samboeravtaler..?

Publisert Oppdatert
Ingen lover regulerer det økonomiske forhold mellom samboere uten barn, og det er svært lite regulering av samboerforhold med barn. Hovedregelen er at begge samboere behandles som enslige.

Samboere har ikke felleseie, underholdningsplikt eller arverett. For samboere er det derfor ekstremt viktig å inngå private avtaler for å regulere økonomiske forhold. Samboerforhold med "felles økonomi" uten avtaler kan fort gi en skjev fordeling av eiendeler ved et brudd. Et eksempel på hvor galt det kan gå, kan du lese i Hannes historie. For mer om samboeres økonomiske rettigheter og plikter les her.

Fornuftig

Først må dere lage en oversikt over hva dere hadde når dere flyttet sammen. Det er deres eneeie. Så må dere bli enige om hvordan eierforholdet skal være i det dere anskaffer dere i fellesskap. Det gjelder også for verdier en av dere hadde fra før, men som begge bidrar med å finansiere under forholdet - som for eksempel boligen.

Hvem eier boligen - opprettelse av sameie

Først og fremt må dere avklare eierforholdet til boligen. Boligen representerer den største verdien for de fleste samboere. Hvem som eier den og med hvor stor andel, vil være av stor betydning ved et brudd.

Hvis du flytter inn hos din samboer vil det være naturlig at du betaler en del av kostnader til lån og vedlikehold, og kanskje du også betaler "et innskudd" ved å nedbetale litt på boliglånet. Du bør da få en eierandel, da det her faktisk snakk om sameie. Din eierandel må stå i forhold til ditt bidrag. Ved å ha en eierandel i boligen, får du også med deg fordelen av verdistigningen. Ved å avtale å eie boligen sammen oppretter dere sameie. For mer om eneeie og sameie for samboere les her.

Eierforhold til andre verdigjenstander

Dere må også se på andre eiendeler dere har, og vurdere hva som blir rettferdig eierforhold over disse.

Lag en oversikt over alle verdier dere hadde da dere flyttet sammen. Oversikten bør inkludere alt av en viss verdi. Det dere eide da er deres eget. Det dere har ervervet sammen, og ikke har klare avtaler på, skal ved brudd fordeles etter reglene i Sameieloven hvis dere ikke blir enige. I slike tilfeller er det veldig viktig å kunne dokumentere hvem som faktisk har betalt for hva.

Hvem sin gjeld

Studiegjeld, forbrukslån og annen gjeld dere hadde fra før, er den enkeltes ansvar. For lån som dere tar opp for å finansiere felles anskaffelser, bør dere avtale ansvarsforholdet på. Det er naturlig at fordelingen av slik gjeld står i forhold til eierbrøken på eiendelen.

Merk deg at dere er ikke ansvarlig for den andres gjeld selv om dere bor sammen. Dere må kunne dokumentere hvem som eier hva. Hvis en kreditor ønsker å ta utlegg i din samboers verdier, må du kunne dokumentere hva du eier.

Vær klar over at selv om du står som eier av boligen, kan en kreditor ta utlegg i det som antas å være din samboers ideelle eierandel hvis samboeren har betalt utgifter til boligen, som for eksempel lån.

Hvem betaler for hva

Inngå avtaler om fordeling av utgifter. Unngå at en av dere kjøper varige verdier mens den andre finansierer forbruket. Her har vi kvinner mye å lære. Kvinner bruker vanligvis mer av lønnen på forbruk, mens menn bruker mer på varige verdier. Det kan som vist over bety en veldig skjev fordeling ved brudd. En grei ordning kan være at begge betaler inn til en felles bankkonto som benyttes til alt felles som nedbetaling av boliglån, felleskostnader, strøm, ferier, mat osv. Helt private kostnader betales fra egne private bankkonti.

Hvordan lage samboeravtale

Under Dokumenter finner du utkast til samboeravtale. Den tar utgangspunkt i å sikre samboere det samme som ekteskapsloven.

Husk at ting endres underveis i et samboerforhold - også økonomiske forhold. Husk derfor å oppdatere avtalen etter hvert som økonomiske forhold endres.

Samboeravtalen må oppbevares på forsvarlig måte. Lag tre signerte eksemplarer - ett til hver av dere og ett til oppbevaring hos en betrodd person, gjerne en advokat. Gi i så fall beskjed til dine nærmeste om hvor det tredje eksemplaret oppbevares.

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no. i_220623

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning