Maskulinismen kommer

Heterofile kvinner vil ha maskuline menn, men samtidig vil de ha en følsom hjelp til husarbeidet. Hvordan innvirker egentlig den nye mannsrollen på vårt forhold til mennene i våre liv?

Publisert Oppdatert
Maskulinitet og feminitet er to komplekse begreper. Maskulinitet er et mål på i hvilken grad en kjønnsrolle fylles av en mann, og er noen ganger brukt som synonym for manndom. Hvilke trekk man regner som maskuline varierer fra kultur til kultur, men det finnes noen trekk som er felles.

Tradisjonelle maskuline trekk:

Fysikk: En ekte mann er sterk og viril
Intellekt: En ekte mann er rasjonell og objektiv i alle sammenhenger.
Følelsesmessig: En ekte mann lar seg ikke vippe av pinnen på grunn av følelser, og utviser alltid selvkontroll selv når hodet koker.
Seksualitet: En ekte mann er nærmest umettelig på sex.
Funksjon: En ekte mann forsørger kvinnen
Dominerende: En ekte mann er dominerende og viser verden at han bestemmer.

Til sammen kan man gjerne si at det mest åpenbare trekket er at han ikke skal oppføre seg feminint eller kvinnelig.

Og det er her problemet oppstår. Under likestillingsprosessen på 70-tallet der feministene kjempet sin innbitte kvinnekamp oppnådde ikke bare kvinnene å få likere muligheter som menn, men mennene begynte også å bli frarøvet sin maskulinitet. Blant feministene ble det nærmeste opplest og vedtatt at feminitet var positivt, og maskulinitet var negativt. Menn ble oppfordret til å finne sin feminine side, og når dette var oppnådd, så begynte kvinnene å etterlyse Mannen med stor M igjen.

Både pose og sekk

Og mannen fikk en vanvittig utfordring. Den perfekte mann må i dag ta seg bra ut, men ikke bruke for lang tid på badet. Han skal være en god far, men samtidig ha en strålende karriere. Han skal være følsom og forståelsesfull, men samtidig være mandig. Han skal hjelpe til med husarbeidet, men gjerne også skifte dekk for oss. Han skal ha en god årslønn, men samtidig ha tid til å ta ferie når det passer familien best. Enkelt? Såvisst ikke. For vi kvinner liker at menn er menn, og at vi kan få være den eneste kvinnen i forholdet.

Av den grunn er det mange kvinner som sliter med de nye mennene, nemlig de metroseksuelle. Meteroseksualitet har blitt et moteord på linje med «utbrent», og kan best beskrives som en heteroseksuell mann som står foran speilet i timesvis, og syns shopping er aldeles strålende. Han elsker å innrede sitt stilige hjem, og har fast hudpleier. En mann med kontakt med sin feminine side. En mann slik vi vil ha de? Tydeligvis ikke.

Hard utenpå, myk inni

Kultursosiolog Ivar Frønes ved Universitetet i Oslo mener Marlon Brando-idealet fortsatt står sterkt: En mann skal være hard og røff utenpå, men myk og følsom inni.

- Dette er et mannsideal som har flytt med oss i hele etterkrigstida. Den begynte i undergrunnsmiljøene, med blant annet Marlon Brando og særlig James Dean. Dette var menn som var røffe og ville på utsiden, men rotete og følsomme på innsiden og med et følelsesmessig intenst liv. Etter hvert har dette idealet spredt seg til stort sett alle miljøer. Det er ikke få menn som har snublet i oppgaven med å fortelle en kvinne at de egentlig er mer fylt av følelser enn det ytre skulle tilsi. Det er blant vår kulturs store fortellinger: Klarer du å trenge gjennom skallet til denne røffe og harde mann, finner du noe mykt og vidunderlig inni, sier han.

Ja, hvis man overhodet liker det «mykt og vidunderlig», da. Noen kvinner måler sin egen feminitet i sin manns grad av maskulinitet. Det er viktig at han er større, sterkere og bredere enn henne, han skal trøste henne hvis hun er lei seg, og han er til syvende og sist hennes fysiske og psykiske støtte hvis noe skjærer seg. En mann med en myk og vidunderlig kjerne vil for en slik kvinne bli helt feil, siden hun da vil ha problemer med å føle seg feminin "nok".

Menn må slippe å bevise maskuliniteten

Den amerikanske sosiologen Michael Kimmel mener at nåtidens menn må få et annet mål på maskulinitet enn det vi tradisjonelt kjenner til, og at vi da lettere kan forholde oss til at en mann kan være nettopp en mann uten å fylle alle de tradisjonelle karakteristikkene for maskulinitet. Han mener at menn trenger en ny definisjon på manndom som ikke henger sammen med størrelsen på lommeboken eller musklene, men som isteden tillater menn å være omsorgsfulle samtidig som de er «ekte» menn. Mannen må kunne fri seg fra å hele tiden bevise seg og sin maskulinitet, sier han.

Ragnhild Røthing har skrevet masteroppgaven Mann i kvinneland. En kvalitativ studie av kjønnsforming blant menn i kvinnedominerte yrker. Hun sier at selv menn i typiske kvinneyrker er opptatte av å bevise og bevare sin manndom.

- Omsorg for barn er på mange måter godt forenlig med et moderne maskulinitetsideal, hvor blant annet det å ta større del i egne barns liv er viktig. Mens sykepleien tradisjonelt har handlet om pleie av syke og gamle, og dermed kanskje ikke gir samme symbolske gevinst for maskulinitet. Innenfor begge yrkene er det en tendens til at mennene søker seg til de tradisjonelt maskuline arenaene på arbeidsplassen. Særlig gjelder dette sykepleierne, hvor mange jobber innenfor de såkalte "maskuline øyene" i sykepleien, som anestesi og kirurgi, forteller Røthing.

De fleste mennene Røthing spurte sa at de ikke kunne tenke seg å bli i samme stilling i et helt yrkesliv. De kunne tenke seg å avansere ved å ta videreutdanning eller sikte seg inn på en høyere stilling. Målbevisstheten og lysten på avansement tolker Røthing som en strategi for å understreke sin maskulinitet, eller en måte å forme mannlighet på i et kvinnedominert miljø.

Endring

Men kanskje viktigst av alt er det at menn, maskuline eller ei, får være seg selv på hjemmebane. En mann ER fortsatt en mann selv om han gråter på kino eller bruker tusenvis av kroner på utseendet. Akkurat som vi likefullt er kvinner selv om vi ikke orker å barbere leggene eller bruke tid på å ta oss bra ut. La oss la mannen utvikle seg han også, i takt med at vi kvinner stadig tar større andeler av de tradisjonelle "mannetingene".

Kilder: kilden.forskningsradet.no/ , wikipedia.org, sundhedsguiden.dk,

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning