Preventive tiltak for å gjøre lufthavnområder mindre attraktive for fugler og dyr

Publisert Oppdatert
  • Long Grass Policy (LGP)

Gressarealer på lufthavnen skal vedlikeholdes i henhold til LGP, det vil si at det skal klippes slik at det er mellom 15 og 20 centimeter høyt.

  • Henlegging av avfall

Dumping av husholdningsavfall eller annet organisk avfall er ikke tillatt innenfor lufthavnens område. Mating av fugler er forbudt.

  • Inngjerding

Lufthavnområdet er inngjerdet, flettverksnett i minimum 2 meters høyde samt topptråd slik har gjerdet er 2,5 meter total høyde. Maksimum åpning under gjerdet skal være 10 centimeter.

  • Tromling av gressarealer/innsamling av egg/reir

Lufthavnen kan tromle gressarealer ved rullebaner for å fjerne reder/egg. Egg kan også samles inn. I forhold til tromling vil dette gi mindre "matavfall" for andre fugler og dyr.

  • Insekter og biller

Lufthavnen har ikke iverksatt tiltak for å fjerne bestemte typer insekter eller biller. Hageoldenborre er ikke en billeart som er aktiv på lufthavnen.

  • Forstyrre fugler får de "habituerer"

Ved å uroe fugler før de habituerer antallet fugler på flyplassområdet kunne reduseres

Kilde: Avinors prosedyrer for tiltak mot fugler og dyr

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning