Quiz: Historiefakta

Er du god på historie?

Vet du så mye som du tror?

Er du god på historie?

Start quizen

Publisert Oppdatert

Litt historie om Norge:

  • Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen.
  • Arkeologiske funn av boplasser langs hele norskekysten har hittil blitt datert tilbake til 10 400 før nåtid (BP), det eldste funnet regnes i dag å være en boplass ved Pauler i Brunlanes, Vestfold.
  • Disse boplassene er antagelig levinger fra bosettere fra Doggerland, et område som i dag ligger under Nordsjøen, men som en tid var en landbro som knyttet dagens britiske øyer med danske Jylland.
  • Fosnakulturen bosatte deler av Norge en gang i tiden 8300 f.Kr. til 7300 f.Kr.
  • Datering av helleristninger er satt til neolittisk tid (i Norge mellom 4000 f.Kr. til 1800 f.Kr.) og viser aktiviteter typiske for jegere og samlere. Mer faste og vedvarende bosetninger utviklet seg i bronsealderen (1800 f.Kr. til 500 f.Kr.) og i jernalderen.
  • De tidligste runene er blitt funnet på en pilspiss som er datert til rundt 200 f.Kr.
  • Mange flere inskripsjoner er datert til rundt 800, og et antall småkongedømmer utviklet seg disse århundrene.

Vet du mye om historie?

Test deg selv i quizen vår øverst!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning