Slik klager du på karakteren

Du har rett til å få en ny sensur

Men husk at du også risikerer å få en dårligere karakter.

MYE PÅ SPILL: Eksamen og karakteren du får etterpå kan bli en stor nedtur. Husk at du alltid har rett til å klage, men du risikerer også å få en enda dårligere karakter.
MYE PÅ SPILL: Eksamen og karakteren du får etterpå kan bli en stor nedtur. Husk at du alltid har rett til å klage, men du risikerer også å få en enda dårligere karakter. Foto: Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto
Publisert Oppdatert

Slik klager du på karakteren

Høyere utdanning:

Lov om universiteter og høyskoler fastslår at en kandidat har rett til å få en begrunnelse for sin karakter og har rett til å klage på sin karakter.

Krav om begrunnelse må fremsettes innen en uke. Du skal få begrunnelsen innen to uker.

Fristen for å klage er tre uker fra du fikk vite karakteren. Den må være skriftlig og undertegnet av deg.

Besvarelsen blir da gjennomgått på nytt av nye sensorer. Karakteren kan bli satt opp, satt ned eller bli stående.

Karakteren du får etter behandlet klage, kan ikke påklages, men er endelig.

Karakterer på muntlige eller praktiske eksamener kan ikke påklages, fordi de ikke lar seg etterprøve.

Studiestedene har egne forskrifter for den nærmere saksgangen, men som oftest skal du levere klagen til ditt institutt.

Kilder: Lovdata, Universitetet i Oslo.

Hvert semester er like nervepirrende for alle studenter og ikke alle takler eksamensstresset. Etter flere måneders studier venter eksamen som kan avgjøre svært mye for den videre karrieren.

Noen timers innsats belønnes med en karakter og det er ikke alltid at den følges rettferdig. Hva kan du da gjøre?

Det er viktig å huske på at du alltid har rett til å klage på eksamenskarakteren din, enten du er elev på videregående skole, har tatt eksamen som privatist eller er student ved et universitet eller høyskole.

Hvis du er student på en høyskole eller et universitet, har du tre uker på deg til å klage på eksamenskarakteren din.

Be om begrunnelse for karakteren

En rekke studiesteder, som Universitetet i Oslo, anbefaler deg å først gå til faglærer for å få en begrunnelse for karakteren, dersom du er misfornøyd med resultatet.

- Vi anbefaler at studentene tar kontakt med sitt institutt og ber om en begrunnelse. Da får de et bedre grunnlag for å vurdere om de skal klage, sier Hege Pettersen ved studieseksjonen på UiO til klikk.no.

Når du klager kan karakteren settes høyere, den kan settes lavere eller den kan bli stående. Du risikerer altså å få en dårligere karakter enn den opprinnelige. Karakteren du får etter å ha klaget, kan du ikke klage på, den blir stående.

Pettersen mener studentene ved Uio generelt er godt informert og klar over sine rettigheter når det gjelder klageadgang på karakterer.

Vet ikke hvor mange som klager

Universitetet i Oslo har imidlertid ingen samlet statistikk over hvor mange som klager.

- Det er fakultetene som mottar klager på karakterer, og vi har ingen samlet oversikt. Men en kartlegging foretatt i 2011 avdekket at det i perioden 2008-2010 var 6 628 klager på karakteren ved UiO, sier Pettersen.

Det finnes heller ingen nasjonal statistikk over hvor mange som klager eller hvor mange som får medhold, opplyser Kunnskapsdepartementet til klikk.no.

Husk at du må klage innen tre uker etter at du fikk karakteren. Klagen må være skriftlig og undertegnet av deg. Mange studiesteder har utarbeidet egne skjemaer til slike klager.

De ulike studiestedene har egne forskrifter for den nærmere saksgangen, men på de fleste steder skal du levere klagen til ditt institutt eller fakultet.

Studentene vil ha mer info på nett

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener studiestedene fortsatt har en vei å gå for å bli flinkere til å opplyse studentene om sine rettigheter.

- Dagens studenter er vante med å kunne finne all nødvendig informasjon digitalt, og hva gjelder digital informasjon så har studiestedene en lang vei å gå. Det må komme på plass bedre digitale informasjonstjenester og mer brukervennlige hjemmesider for at studentene skal kunne bli kjent med egne rettigheter, sier fagansvarlig i NSO, Alexander Sæbø Løtvedt til klikk.no.

Universitetet i Oslo har tatt tak i problemet og opprettet et eget studentombud som skal sørge for å informere studenten om deres rettigheter og følge dem opp.

- Vi i NSO mener denne ordningen er et veldig godt tiltak, som flere høyere utdanningsinstitusjoner burde følge opp, sier Løtvedt.

DÅRLIG DAG: Man kan være uheldig med oppgaven eller ha en dårlig dag på eksamen og da er det fint å vite at man kan klage. Husk at fristen er tre uker på høyskoler og universitet og ti dager på videregående skole.
DÅRLIG DAG: Man kan være uheldig med oppgaven eller ha en dårlig dag på eksamen og da er det fint å vite at man kan klage. Husk at fristen er tre uker på høyskoler og universitet og ti dager på videregående skole. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

10 dagers frist på videregående

Slik klager du på karakteren

Videregående skole:

Du har rett til å klage enten du er elev eller privatist.

Klagen må leveres innen ti dager etter at du fikk karakteren. Den må være skriftlig og undertegnet av deg.

Hvis du er elev, leverer du klagen til skolen din. Er du privatist, leverer du klagen til skolen der eksamen ble holdt.

Du kan bli stående på samme karakter eller bli satt opp eller ned.

Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle elever til å først rådføre seg med læreren sin, for å vurdere om det er grunnlag for å klage.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Hvis du tar eksamen på en videregående skole har du ti dager på deg fra du får karakteren til å klage. Husk at klagen må leveres skriftlig og må undertegnes av deg.

Hvis du er elev så skal du levere klagen til skolen din. Hvis du er privatist så skal du sende klagen til den skolen der du tok eksamen.

Utdanningsdirektoratet anbefaler alle elever å snakke med læreren sin før de klager. Det er viktig å huske på at klagen din også kan føre til at du blir satt ned og altså får en dårligere karakter.

Det er stadig flere som klager på karakteren sin. En oversikt fra Utdanningsdirektoratet viser at denne typen klager er i kraftig vekst. I 2012 ble det levert 11 200 klager, mens det i 2008 bare ble levert 6400 klager.

Men det var bare 16 prosent av de som klaget, som fikk medhold og dermed en bedre karakter. De aller fleste ble stående på samme karakter.

Les også:

CV-tabbene som kan koste deg jobben

Maten du spiser kan gjøre deg dummere

Kan du stole på magefølelsen?

Foreldre gir barna paracet og sender dem i barnehagen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning