Påskegåter

Enten du er hjemme eller på hytta (og har internett!), kan du slappe av med en liten runde påskequiz. Vi gir deg fjorten gåter, vær stolt dersom du klarer å løse tre!

Publisert Oppdatert
Nå kan du bryne deg på fjorten fiffige gåter og slappe godt av med påskefri. Samle familien eller venner og lag en konkurranse dere i mellom! Hvem har flest riktige svar? Ta gjerne alle spørsmålene først, la hver person eller gruppe skrive ned svarene på sitt papir etterhvert, og gå igjennom svarene etterpå, dette får garantert opp stemningen i ferien!

La gåtene begynne:

1.Du sitter i en bil, fremfor deg er det en brannbil, på din høyre side er det en gris og bak deg et helikopter på bakkenivå, på din venstre side er det en stor grøft. Dere kjører alle i nøyaktig samme fart, hvordan skal du komme deg bort derfra?

2.Hvis syv katter greier å fange syv mus på syv dager, hvor lang tid vil det da ta for ti katter å fange ti mus?

3.Hvor mye jord er det i et rundt hull som er 1 meter dypt og en halv meter i diameter?

4. NSB har satt inn nye togsett på mange ruter. Mellom Oslo og Stavanger går det ett i hver retning. Toget som går ut fra Oslo har en gjennomsnittsfart på 120 km i timen. Toget fra Stavanger har en ferskere lokomotivfører og holder derfor bare 100 km i timen. Togene starter på likt og avstanden mellom de to byene sier vi, for letthets skyld, er nøyaktig 500 km. De to togene vil passere hverandre underveis. Hvilket tog er da nærmest Oslo?

5.En snegle befinner seg på bunnen av en brønn som er 30 meter dyp. Møysommelig kryper den oppover på de sleipe veggene i brønnen, og kommer 3 meter høyere hver dag, men om natten glir den 2 meter ned igjen. Hvor lang tid går det før sneglen er helt oppe?

6.Hvis det sitter 15 kråker på et gjerde på en bondegård og bonden henter rifla og plaffer ned ei av kråkene, hvor mange sitter da igjen på gjerdet?

7.Noen måneder har 30 dager og noen måneder har 31 dager. Hvor mange måneder er det som har 28 dager?

8.Hva er det næreste slektskap med deg som din fars søsters svigerinne kan ha?

9.Den Ensomme Rytter red inn i Dodge City på Fredag og forlot byen fem dager senere, også på Fredag. Hvordan gikk det til?

10.Du har to timeglass og ingen klokke til disposisjon. Du trenger å vite nøyaktig når det har gått 9 minutter. Hvordan kan du gjøre det, når det ene timeglasset måler 4 minutter og det andre måler 7 minutter?

11.Hvis i dag er mandag, hva er da dagen etter dagen før dagen før i morgen?

12.De fleste hoder er på et eller annet stadium i livet tettvokste med hår. Hvis vi satte oss ned og begynte å kontroll-telle hvert hårstrå på alle verdens hoder, ville vi da finne to hoder med like mange hår?

13.Hvilket dyr spiser med halen?

14.I denne oppgaeven er det tre flei. Du må finne alle tre feilene for å ha rett svar!

SVARENE FÅR DU HER:

1.Du sitter på en karusell og må vente til turen er ferdig.

2.Syv dager (1 katt fanger 1 mus på syv dager.)

3. Ingenting. Jorda er jo fjernet for å lage hullet!

4.De er like nær Oslo. Når de passerer hverandre er togene selvsagt på samme sted.

5.28 dager. (Etter 27 dager er det 3 meter opp, og sneglen glir jo ikke ned igjen når den først har nådd toppen dagen etter!)

6.Ingen! De andre ble skremt av skuddet og fløy vekk.

7. Alle månedene har 28 dager, minst.

8.Hun kan være din mor.

9.Hestens navn var Fredag. (Denne oppgaven gjør seg best muntlig på norsk for da oppdager man ikke at Fredag er skrevet med stor bokstav.)

10.Start begge timeglassene. Når fireminutters glasset er tomt, snur du det straks, 4 minutter er gått. Når 7-minutters glasset er tomt, snur du det også raskt, 7 minutter er gått. Når så 4-minutters glasset renner tomt igjen, er 8 minutter gått. Da har 7-minutters glasset tømt seg for ett minutt. Snu det raskt og la minuttet renne tilbake. Da har du brukt akkurat 9 minutter.

11.Mandag.

12.Ja. Vi har utrolig mange hår på hodet, men ikke så mange milliarder at det ikke finnes minst to personer med likt antall hår.

13.Alle. Ingen dyr tar av seg halen for å spise.

14.Oppgave og feil er skrevet feil. Den tredje feilen er at oppgaven bare inneholder to feil!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning