Quiz

Quiz: Er du matglad?

Sjekk hvor mye du kan om mat i denne quizen.

Er du matglad?

Start quizen

Publisert Oppdatert

Elsker du å prøve nye matretter, stå på kjøkkenet i timesvis og glede deg til å smake? Eller er mat noe du helst bare spiser for å ikke gå sulten gjennom hele dagen?

Uansett hva slags forhold du har til mat kan det likevel hende du har mye kunnskap om mat.

Ta quizen vår og test selv!

Hvis du ikke kan så mye, kan du ta en titt her:

Fakta om mat

Landbruk

Ifølge Statistisk sentralbyrå består rundt 30 % av det daglige energiinntaket til mennesker i Norge i gjennomsnitt av korn. Rundt to tredeler av dette kornet er produsert i Norge. For mennesker i utviklingsland utgjør korn rundt 50% av det daglige energiinntaket. Den norske kjøttproduksjonen står for over 90 % av alt kjøtt som konsumeres i Norge.

Økologisk landbruk

I Norge og i andre vestlige land øker etterspørselen etter økologiske matvarer. Økologisk landbruk er en driftsform hvor det settes spesielle krav og frivillige begrensninger for produksjonen. Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen. Stoltenberg II-regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og -forbruket i Norge skal være økologisk i 2015.

Fiskeoppdrett

Oppdrett av laks er en av Norges største og viktigste næringer og er en verdensledende eksportør av fersk og frossen laks. Ifølge Verdens helseorganisasjon er fisk hovedkilden til animalsk protein for rundt én milliard mennesker på verdensbasis. Jakt, fiske, bærplukking og soppsanking er populære aktiviteter i forbindelse med friluftsliv i Norge.

Mattilsynet

Mattilsynet er den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet har også som oppgave å kontrollere at bedrifter har en etisk forsvarlig produksjon, og de skal fremme god kvalitet, redelig produksjon og omsetning.

(Kilde: Wikipedia, matprat.no, Klikk Mat.)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning