Maling på vannvogna

Malingbransjen jobber på spreng for å erstatte mest mulig white-spirit med vann i oljemalinger innen 1. januar 2010, deadline for de nye EU-restriksjonene på maling.

Publisert Oppdatert
Da kan du ikke gå i butikken og kjøpe den tradisjonelle oljemalingen til innendørs bruk som er white-spirit-tynnet. Som Jotuns kjente "Lady Interiør". Den inneholder for mye løsemidler i forhold til EU-direktivet norske myndigheter vedtok å følge i fjor høst.

"Flyktige organiske forbindelser" er en annen betegnelse på løsemidler. Disse inneholder blant annet white-spirit og xylen. Mange profesjonelle malere har blitt løsemiddelskadet av gassene fra maling.

- Tidligere jobbet vi med gassmaske, sier malermester Tina Juuhl hos M. Bratfoss. Nå bruker hun vanntynnede oljemalinger og kan puste fritt.

- Det er dere hobby-malere som kan få problemer med å påføre den nye vanntynnede oljemalingen like lett som den gamle. Vi er trent og kan teknikkene, så for oss er det helt greit, sier hun.

Miljøhensyn

EUs direktiv stiller konkrete krav til hvor mye løsemidler hver enkelt malingtype kan inneholde. Intensjonen er først og fremst å redusere utslipp av løsemidler til det ytre miljøet. Slik kan man redusere dannelse av bakkenært ozon, som er skadelig for helse og miljø. Det betyr en klar reduksjon av løsemidler i en del malingstyper. Kravene blir strengere i 2007, og fra 2010 strammes de ytterligere inn.

- Dette får forskjellige konsekvenser i ulike land. I Sverige bruker de tradisjonelt mye mer vannbasert maling enn oss. Til og med utvendig maling av hus bruker svenskene vannbasert maling til, forteller informasjonssjef Jan Erik Stokke i stiftelsen Miljømerking.

Malingsprodusentene har allerede jobbet med saken en stund, selv om direktivet ikke trer i kraft før 2007. Det er ikke lenge siden vi første gang hørte om vanntynnet oljemaling. Noe som for de fleste av oss høres merkelig ut. Det har skapt full forvirring i begrepene.

Både vann og olje

Tidligere gikk diskusjonen på om man skulle bruke oljebasert eller vannbasert maling. Det ble hevdet at vannbasert maling avga mindre gasser, men over en lengre periode, mens oljebasert avga mye gasser over en kort periode. Malte man med andre ord soverommet med oljemaling, kunne man la det stå til lufting i et par uker, for så å flytte inn. I dag anbefaler flere produsenter vanntynnede malinger som de mest klimavennlige alternativene.

Noen produsenter har utviklet vanntynnet oljemaling for å erstatte de tradisjonelle oljemalingene som er tynnet med white-spirit. Men fortsatt er mesteparten av den vannbaserte malingen som selges, vanntynnet latexmaling.

Mer informasjon

- Det er to ting vi må forholde oss til i det nye direktivet: Maksgrensen for løsemidler, og bedre merking, sier Hedvig Lund hos den norske malingsprodusenten Jotun.

Hun forsikrer at de aller fleste av Jotuns produkter allerede ligger innenfor det nye direktivet, til og med det strengeste som skal gjelde fra 2010. Men Jotun arbeider med de tradisjonelle oljemalingene som er tynnet med white-spirit. Her må det fjernes noen løsemidler. Et av alternativene som tilfredsstiller miljøkravene, er den nye vannbaserte oljemalingen.

- Vi har allerede begynt å merke boksene med hva de inneholder av løsemidler, og med grenseverdiene for de nye EU-kravene. Malingstypene som ikke inneholder noen løsemidler, har vi i flere år merket spesielt med et grønt merke, informerer Lund.

Utfordringen ligger altså i å få de oljebaserte malingene til å inneholde så lite løsemidler som mulig, og helst ingen. Men hvordan er det med innholdet i dag?

- De fleste vanntynnede latexmalingene til innvendig vegg og tak i dag inneholder ingen løsemidler. Mens list-, panel- og dørmalingen inneholder litt løsemidler. Det gjør også de nye vanntynnede oljemalingene. Og de tradisjonelle oljemalingene har for mye løsemilder til å tilfredsstille framtidens krav til helse og miljø, forklarer Hedvig Lund i Jotun.

Forskjellige krav

Harald Hjelle er salgssjef hos malingsprodusenten Steen-Hansen Maling. Han møter ansatte hos fargehandlerne som sliter med å forstå de nye reglene som er i vente.

- Det er ikke slik at all white-spirit skal vekk fra all maling. Innholdet skal reduseres kraftig. Men selv i 2010 vil grensen for tillatt mengde løsemidler være 30 gram løsemidler per liter maling for en innvendig maling, og kanskje 300 gram per liter for en utvendig veggmaling.

I Europa opererer de med enten beis eller maling. Våre dekkbeiser er i samme klasse som beis og kan fortsatt ha et relativt høyt innhold av white-spirit, selv etter 2010.

- Uansett regler fra EU kommer vi til å fortsette å jobbe for mere miljøvennlige produkter. Vi vil jo gjerne ha levende kunder, smiler Hjelle.

Riktig metode

Malermester Tina Juuhl gir disse tipsene når du skal bruke vanntynnet oljemaling:

* Oljemaling som er tynnet med vann, tørker stort sett fortere enn vanlig oljemaling.

* Det er viktig å ha høy fuktighet i rommet når du maler.

* Hvis lav fuktighet kan du dusje vann på flaten med en sprayflaske først.

* Rommet skal ha middels temperatur.

* Ikke gjennomtrekk, for da tørker det enda raskere.

* Tynn malingen med litt vann på de første strøkene.

* Del inn flatene så de blir så små som mulig, og tørk av kantene.

* Når du maler panel, mal ett og ett bord.

* De nye malingene lukter mindre og er mindre helseskadelige.

* Det er lettere å rengjøre verktøyet i vann.

* Vi har ikke brukt de nye malingene så lenge enda, men holdbarheten virker bra.

* Også utendørs fungerer for eksempel demidekk akrylmaling veldig bra.

* Det er ikke noe problem å male den nye vanntynnede oljemalingen på den gamle oljemalingen.

Foto: Silje Eide

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning