Mal sjeldnere – spar miljøet

Det er høysesong for maling av hus, selv om husmalingen kanskje holder noen år til. De færreste av oss tenker over miljøbelastingen vi utsetter oss selv og naturen for når huset får nye strøk.

Publisert Oppdatert
- Nordmenn maler nok huset oftere enn de strengt tatt behøver. Vi maler gjerne for å få en friskere fasade eller for å bytte farge. Men kjøper du en utendørs maling av god kvalitet, holder den gjerne i 10 - 12 år før du må male på nytt, sier informasjonssjef Jan Olav Bjørntvedt i Jotun.

Selv om det stadig jobbes med å gjøre maling mer miljøvennlig, innholder nesten all husmaling fortsatt stoffer som kan være skadelige - både for maleren og miljøet rundt ham.

- Det er under forbehandlingen og selve maleprosessen at miljøbelastingen er størst, forteller Ottar Madslien, seniorrådgiver i Grip, stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk.

Grip samarbeider med malingbransjen for å redusere helse- og miljøproblemene knyttet til maling og lakk i Norge.

- Det er når du skraper av malingen at den største mengden av potensielt farlige stoffer frigjøres. Flakene blir ofte liggende i jorda, hvor de løses opp over tid og tilfører jorda de skadelige stoffene, forteller Madslien.

Varierer

Innholdet av problematiske kjemikalier kan variere fra produkt til produkt. I dag er det vanlig å grunne veggene før de males. I denne grunningen tilsettes det soppdrepere som skal trekke inn i treverket og hindre soppangrep. Disse soppdreperne er blant de miljøskadelige stoffene det er blitt mindre av i norsk maling, etter hvert som fokuset på miljø og helsefare har økt.

Men selv om produsentene er blitt strengere med doseringen, er det vanskelig å kvitte seg helt den denne typen kjemikalier.

- Soppdrepere er jo tilsatt for å ha en negativ miljøeffekt - de skal jo ta knekken på sopp - så den er nok vanskelig å gjøre miljøvennlig, erkjenner Madslien.

Løsemidler

Utendørsmaling er problematisk også for den som holder i malekosten. De fleste malingene inneholder nemlig fortsatt organiske løsemidler som white spirit. Slike løsemidler kan tas inn via lungene eller huden, og forårsake en rekke alvorlige skader - særlig ved langvarig eksponering. Slike flyktige organiske forbindelser kan også reagere med andre gasser i lufta og skape et bakkenært ozon, som kan være giftig for både dyr og planter.

- Heldigvis herder malingen kort tid etter at den er påført, og da vil fordampingen stoppe opp, forteller Madslien.

Uansett går miljøutviklingen i riktig retning. Et EU-direktiv har ført til at norske malingsprodusenter har måttet redusere mengden av løsemidler i maling. Og Norge har forpliktet seg til å redusere utslippet av organiske løsemidler ytterligere.

I dag er det mulig å finne både grunninger og toppmalinger på markedet helt uten løsemidler. Ettersom det er skrapingen og maling som skaper miljøproblemene, råder likevel Madslien huseiere til ikke å bare velge ut fra miljøkriterier, men også legge vekt på en langvarig løsning.

- Det er godt for miljøet om du slipper å male huset så ofte.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning