seksuell trakassering på arbeidsplassen

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Alle har rett på et godt arbeidsmiljø.

SEKSUELL TRAKASSERING: Det er mange gråsoner hva gjelder seksuell trakassering, og kan være både fysisk og psykisk trakassering. FOTO: Getty Images.
SEKSUELL TRAKASSERING: Det er mange gråsoner hva gjelder seksuell trakassering, og kan være både fysisk og psykisk trakassering. FOTO: Getty Images.
Publisert

– Seksuell trakassering er uønsket oppmerksomhet med seksuelt innhold. Det kan være seksuelle kommentarer om kropp og klær, blikk og fysiske tilnærminger som berøring, kyssing og klemming, eller direkte spørsmål om seksuelle tjenester.

Det forklarer seniorrådgiver i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Gunn Robstad Andersen.

Ingen klar grense

Andersen forteller at det ikke er noen klar grense mellom flørt og seksuell trakassering, men at det handler om når den enkelte føler atferden som krenkende.

– Hva som er «innafor» vil variere fra person til person, mellom ulike relasjoner og ikke minst hva som er kulturen på den enkelte arbeidsplass. Det viktigste for at noe skal kunne defineres som «innafor» er at begge parter er innforstått med at dette er greit, sier hun.

Seksuell trakassering kan være:

- Uønskede kommentarer om arbeidstakers kropp.

- Press om seksuelle tjenester.

- Uønsket seksuell oppmerksomhet.

- Seksuelle hentydninger og kommentarer.

- Seksuelt hentydende gester, berøringer og befølinger.

- Nakenbilder på arbeids- eller pauserom.

Kilde: Arbeidstilsynet

Krav på et godt arbeidsmiljø

Ifølge arbeidsmiljøloven skal ingen arbeidstakere bli utsatt for trakassering på jobb.

– Dersom du opplever seksuell trakassering bør du melde fra til arbeidsgiver, råder Andersen.

Arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

- Dersom det blir kjent at seksuell trakassering forekommer, har arbeidsgiveren din plikt til å følge opp saken, sier Andersen, og legger til:

– Du kan også melde det til tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. I noen tilfeller kan det være riktig å anmelde hendelsen.

Arbeidsgiver skal ta meldingen på alvor. Det vil si at nødvendige tiltak skal iverksettes for å forebygge at dette gjentas, og følge opp den som har blitt utsatt.

– Det kan bety at du ikke lengre skal jobbe tett med kollegaen som har utsatt deg for seksuell trakassering, eller at vedkommende blir flyttet til en annen avdeling. Hva som er riktig vil avhenge av hva som har skjedd, og alvorlighetsgraden, sier hun.

Hun legger til at det også er det viktig med forebyggende arbeid mot uønsket seksuell oppmerksomhet.

#metoo i Norge

Influencer og grunnlegger av Vi Tror Deg-Stiftelsen, June Holm, tok initiativet til MeToo-markeringen i Oslo.

Vi Tror Deg-Stiftelsen retter søkelyset mot voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering.

Holm mener hovedårsaken til at seksuelle trakasseringer har vært så taushetsbelagt frem til nå, er fordi det ikke er blitt tatt på alvor.

Hva er #metoo?

En kampanje startet av skuespiller Alyssa Milano etter at flere kvinnelige skuespillere sto fram og fortalte om seksuelle overgrep av Hollywood-.produsenten Harvey Weinstein.

Senere har kvinner over hele verden kastet seg på, og forteller om det som viser seg å være et større problem enn først antatt.

– Mange situasjoner som burde blitt slått ned på har blitt feid under teppet, sier Holm.

Ødelegger arbeidsmiljø

Holm, som selv har vært utsatt for overgrep, forteller at seksuelle trakasseringer er uhyggelig og oppleves svært ubehagelig.

– Om dette får holde på kan dette gå utover livskvalitet og arbeidet du skal gjøre. Det kan også medføre at du blir sykemeldt eller leverer oppsigelse. På en arbeidsplass må man gå overens, samarbeide og ha god kommunikasjon. Dette kan bli vanskelig om du blir utsatt for seksuelle trakasseringer.

Andersen forteller at det er dessverre er en del som unnlater å melde fra til arbeidsgiver, noe som kan være mange grunner til. Noen vet kanskje ikke hvordan de skal gå frem, mens andre er redde for ikke å bli trodd.

Ifølge seniorrådgiveren er noen redd for at å melde fra ikke vil føre til noe. Kanskje sitter mange med en skamfølelse som kan hindre dem i å gå videre med saken.

– Derfor er det særlig viktig at virksomheten har en tydelig nulltoleranse for seksuell trakassering, og at arbeidsgiver informerer ansatte om hvordan de skal gå frem om de likevel blir utsatt, legger hun til.

Flest overgrep i kvinnedominerte yrker

Ifølge Andersen sier 4,7 % av alle ansatte i Norge at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. Dette utgjør rundt 123 000 ansatte.

– Det er en sterk overvekt av kvinner, og det er i kvinnedominerte yrker de fleste tilfellene skjer. Ansatte i serviceyrker er spesielt utsatte, men også ansatte innen pleie og omsorg rapporterer å være utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, forteller hun.

– Også kunder, i tillegg til kollegaer, kan opptre på en trakasserende måte, legger hun til.

Unge kvinner mest utsatt

– Statistikken viser også at kvinner mellom 17-24 år er hyppigst utsatt for seksuell trakassering. Blant de yngste kvinnene kan også lista for å melde forholdet til arbeidsgiver være høy, sier Andersen.

Hun forteller videre at denne gruppen er ganske fersk i arbeidslivet. Det kan være at unge kvinner ikke helt vet hva de kan forvente av arbeidslivet, og hva slags rettigheter og plikter de har. Ingen skal imidlertid utsettes for denne typen atferd, og at de skal melde fra hvis det skjer.

Holm forteller at Vi Tror Deg-Stiftelsen vil fortsette med holdningsskapende arbeid.

– Jeg har vært på møte på Stortinget angående temaet, og vi fortsetter å jobbe med å nå ut til politikere, politiet og andre fagpersoner. Dette er noe alle burde engasjere seg i, for det er et samfunnsproblem som alle rammes mange, mener hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning