#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

Silje Hjemdal (31) synes at det å være politiker er spennende fra start til slutt.

SILJE HJEMDAL: Nummer 7 på lista til Bergen kommune.
SILJE HJEMDAL: Nummer 7 på lista til Bergen kommune. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

Silje Hjemdal (31)

Parti: FrP

Nummer 7 på lista til Bergen kommune

Utdannelse: Har bl.a studert tverrkulturell kommunikasjon og noen år med juss

Yrke: Byråd i Bergen for Sosial, bolig og områdesatsing

Sivilstatus: Singel

#KVINNERINN

Seks kjappe med Silje Hjemdal, FRP:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Velgerne bør gi en stemme til meg og Fremskrittspartiet fordi vi ønsker en enklere hverdag for folk flest. Frihet, trygghet og handlekraft er sentrale begrep som gjenspeiler verdiene vi står for.

Jeg vil arbeide for barn og unges oppvekstsvilkår. Det er viktig å se barnet hele døgnet. Det handler om å legge til rette for gode utdanningsløp og ikke minst ha et bredt tilbud av aktiviteter som barn og unge kan benytte seg av på ettermiddag kveld. Derfor vil det være viktig å også videreføre områdesatsingen i deler av byen der levekårsundersøkelser viser at det kan være ekstra utfordrende å vokse opp. At barn og unge har trygge oppvekstsvilkår i sitt nærmiljø er en veldig viktig sak for meg.

Man bør også stemme på meg fordi jeg mener det veldig viktig å se eldreomsorg i et bredt perspektiv.

Omsorg for våre eldre er langt mer enn bare sykehjemsutbygging.

Vi i Bergen FrP ønsker økt satsing på Omsorg Pluss. Dette er et omsorgsnivå mellom hjem og sykehjem. Tilbudet er tilrettelagt for personer som ikke trenger sykehjemsplass, men som ønsker mer oppfølging enn kommunen gjerne tilbyr hjemme hos den enkelte.

Videre vil vi arbeide for å bygge flere sykehjem, avskaffe de uønskede dobbeltrommene, og ikke minst gi de eldre aktivitetstilbud. I tiden som kommer vil det også være viktig for oss å styrke ulike typer velferdsteknologi.

Jeg går også til valg for å legge til rette for at det kommer på plass en egen avdeling for rusavhengige på sykehjem. Derfor reiser jeg til Stokka sykehjem i Stavanger denne uken for å se hvordan de har gjort det.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Velgerne bør vite at jeg er uredd for å stille kritiske spørsmål.

Det er viktig å kunne utfordre etablererte sannheter og å ha evnen til ikke minst utfordre seg selv og egne standpunkt.

Som folkevalgt er det først og fremst ombudsrollen som skal ivaretas. Man skal være hjelpsom ovenfor befolkningen og innbyggerne. Når en sak opptar dem er det viktig å lytte. Om det er å engasjere seg i saken eller å henvise vedkommende til riktig sted er ulikt, men jeg er en som er genuint opptatt av å være alles representant. Derfor er det også viktig å engasjere seg i saker eller initiativ som gjerne kommer fra folk som ikke har stemt på meg.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Frihet til å ta egne valg, rett til å føle trygghet, og få roet ned kroppshysteriet - dette er sunt både for den mentale og fysiske helsen.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror det er ulike grunner til hvorfor det er slik.

Personlig tror jeg folket stemmer på partienes politikk og ikke på kjønn.

Imidlertid er jeg stolt over at vi har mange dyktige kvinner som leder landet. For eksempel er Erna Solberg Statsminister, Siv Jensen Finansminister, Kristin Skogen Lund er sjef i NHO og Gerd Kristiansen er leder av LO.

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Fordi hver dag er ulik. Vi politikere møter nye utfordringer hele tiden. Selv om det noen ganger er krevende å finne løsninger som alle er enige om, er det veldig gøy når man kan bidra. Det kan være for Herr Hansen som ønsker å bygge garasje, eller det kan handle om større utbygginger som for eksempel barnesykehus.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Når man ser at det nytter å engasjere seg er den gleden stor. Fra det som starter med et initiativ til å følge prosessen til ferdig resultat er veldig spennende. Det å kunne være ombudskvinne er en glede i seg selv.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg vil arbeide videre med handlingsplan mot åpne russcener. Utfordringer og bekymring knyttet til åpne russcener har hatt stor oppmerksomhet i media de siste årene, i politikk og i fagmiljøene i Bergen.

Det har vært jobbet lenge med hvordan møte utfordringene til det beste for brukerne, næringsliv og befolkningen. Bak Handlingsplanen står en samarbeidsgruppe bestående av Hordaland Politidistrikt, Helse Bergen og Bergen kommune, med en felles innsats for å redusere åpne russcener. Bergen skal være en trygg by med trygge byrom for alle.

Jeg ønsker å gjøre parker og byrom til trygge rekreasjonsområder.

Parker og byrom skal i henhold til Handlingsplanen rustes opp, og tiltak for rusmisbrukere iverksettes. Vi er kommet et godt stykke på vei, for eksempel med å stenge Nord-Europas største åpne russcene og markedsplass for narkotika omsetning, Nygårdsparken. Denne er nå i full rehablitering og byens befolkning vil igjen kunne benytte seg av den. Gjennomslaget for etablering av 3 MO-sentre er et av tiltakene som er med å bedre tilbudet til rusavhengige i en krevende livvssitusjon.

Jeg vil også jobbe mot bedre omsorg for eldre.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinnerinn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen