#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

Kari-Anne Jønnes har hull i CVen på grunn av alvorlig sykdom. Det er en viktig del av henne som politiker.

KARI-ANNE JØNNES: Nummer 2 på lista til Gran kommune.
KARI-ANNE JØNNES: Nummer 2 på lista til Gran kommune. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

Kari-Anne Jønnes (43)

Parti: Høyre

Nummer 2 på lista til Gran kommune

Utdannelse: Dipl. Hoteliér & Restaurateur

Yrke: Tidligere restaurantsjef/daglig leder, nå deltidspolitiker

Sivilstatus: gift, to barn

#KVINNERINN

Seks kjappe med Kari-Anne Jønnes, Høyre:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg kjenner kommunen godt, har politisk erfaring og kunnskap på mange områder.

Livserfaring på både godt og vondt, barn i barnehage og skole, opptatt av at alle skal få muligheter til å delta i samfunnet og viktigheten av det.

Jeg har vært en tydelig lokalpolitiker i flere år og er trygg på meg selv i den rollen samtidig som jeg har beina godt planta på jorda.

2) Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg har et hull i CVen på grunn av alvorlig sykdom som gjør at jeg har et litt annet perspektiv på ting.

Jeg mener det er en viktig del av meg som politiker.

Jeg kjenner politikken på kommune- og fylkesnivå godt. Jeg er viljesterk og uredd og jeg tør å si det jeg mener er nødvendig for en positiv utvikling til beste for alle i kommunen.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Det er for store forskjeller i lederlønninger. Menn i lederstillinger tjener i regelen mer enn kvinner i samme type stilling.

Nærings- og samfunnslivet styres i alt for stor grad av "gutteklubben grei" som plasserer hverandre i fremtredende posisjoner.

Kvinnehelse, det forskes i langt større grad på menns helse og mannsdominerte sykdommer, mens kvinnehelse kommer i andre rekke. Det er en stor utfordring og må få mer fokus, særlig sett i sammenheng med tall for sykefravær for kvinner/menn.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Den viktigste årsaken tror jeg er at våre folkevalgte organer, på alle nivåer, er organisert på en måte som er lite familievennlig.

Skal kvinner velge å prioritere politisk engasjement må det politiske livet tilpasse seg dagens arbeids- og familieliv slik det private næringslivet på mange områder har vært veldig flinke til.

Dessuten er politikken ingen søndagsskole. Man må ha ork til å stå i kamper, både om person og sak.

Menn er kanskje mer kyniske enn kvinner og det kan være en fordel i tøffe personkamper.

5) Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Jeg har anledning til å påvirke mine barns fremtid. Jeg er med på å skape fremtiden og sette respekten for enkeltmennesket i sentrum for samfunnsutviklingen.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Dessuten er det lærerikt og jeg får brukt kunnskapen min, både den formelle og den jeg har tilegnet meg gjennom "livets skole".

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

1. En like god skole for alle i kommunen uavhengig av bosted

2. Styrke helsesøstertjenesten og sørge for bedre samarbeid mellom helsestasjon, barnevern, PPT, barnehage og skole

3. Barnevernsvakt

4. Næringsutvikling på grunneiereres og næringslivets premisser.

5. Alle barn skal kunne delta på minst en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten» Se flere saker fra: Husk å krysse kvinner inn
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning