#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

Ingrid Ailin Strømme (38) mener vi må ha større fokus på bylandsbruk.

INGRID AILIN STRØMME: Nummer 3 på lista til Oslo Bystyre.
INGRID AILIN STRØMME: Nummer 3 på lista til Oslo Bystyre. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

Ingrid Ailin Strømme (38)

Alder: 38

Parti: Oslo Senterparti

Nummer 3 på lista til Oslo Bystyre

Sivilstatus: Samboer

#KVINNERINN

Seks kjappe med Ingrid Ailin Strømme, Senterpartiet:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg er opptatt av at folk skal bli hørt, og ikke oppleve at beslutninger bare blir tatt over hodet på en. Jeg mener at det er viktig at de små stemmene også blir hørt. Dersom man er opptatt av gode nærmiljøer og gode lokalsamfunn, er Senterpartiet et godt valg. 

2) Hva bør folk vite om deg?

- Jeg har sterk rettferdighetssans, og jobber målrettet.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Likelønn er fortsatt viktig, det viser seg at det fortsatt er slik at kvinner tjener i snitt kun 85 % av menn. 

Jeg tror at i arbeidet med likestilling har fedrekvoten vært svært positivt. Det gjør det lettere for far å ta permisjon fra jobb, og kvinner og menn står dermed mer likt i forhold til sin arbeidsgiver. Andelen som tar pappaperm har gått opp fra 10 til 90 %. Det er for lett å si at da er målet nådd, og så gi frislepp. Jeg tror at det er for tidlig, og at ordningen derfor bør være rigid en god stund fremover.

Som tredje kvinnesak må jeg kanskje si bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det er forferdelig at ofre for vold skal bli nødt til å flytte, isolere seg, bytte navn etc, og at voldspersonen kan drive rund på leting relativt ubekymret.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror det er sammensatt. Antakelig er det noen av de samme mekanismene i forhold til kvinner og toppledelse som ellers i arbeidslivet. Kommunestyret og ordførervervet er en del av lokalpolitikken, som drives på hobbybasis i motsetning til Stortingspolitikk. For å komme til topps i lokalpolitikken må man bruke tid og krefter etter ordinær arbeidstid.

Kvinner tar nok fortsatt en litt større del av ansvar for barn og hjem, og mange føler at de har mindre tid å bruke på politisk arbeid.  Jeg tror dessuten kvinner kan ha en større tendens til å nedvurdere egne prestasjoner og synspunkter. Som politiker er man eksponert, og risikerer negativ omtale i media. Det gjelder naturligvis både kvinner og menn. Det som likevel er synd, og som kanskje skremmer kvinner, er at det viser seg at kvinnelige politikere gjennomgående får større personfokus i mediene enn menn. Når det gjelder hvordan mediene velger å vinkle sine saker, er det mediene selv som må ta initiativ for å endre.

5)  Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Det er først og fremst lokalpolitikk jeg ønsker å drive med. Jeg har tro på at det er viktig å engasjere seg i sine omgivelser, og jeg tror at engasjement smitter og påvirker. Jeg tror at et godt samfunn preges av deltakelse, og mennesker som ønsker å bidra. Jeg har bodd i Oslo siden 1998, og flyttet til Grünerløkka i 1999. Mye har skjedd siden den gang, og folketallet har vokst enormt. Det er viktig for meg å ta vare på lokalmiljøene slik at det ikke blir en grå asfaltjungel, men en levende by hvor både små og store har et godt og rikt liv.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Jeg er opptatt av at det offentlige rom skal være trygt, og at det skal være liv og røre i Bydelene. Både mennesker og dyr skal ha et trygt nærområde. Trygge uterom krever møtesteder som vedlikeholdes og brukes. Folk trekker dit hvor de ser andre mennesker. Derfor: Vedlikeholdte fellesarealer som parker, idrettsplasser og lekeplasser. Mer lys på mørke kvelder.

Byens grønne lunger er viktig for oss i Senterpartiet, og jeg håper at vi kan få større fokus på bylandbruk. Det finnes kolonihager i Oslo, men her er det lange ventelister for å komme til. Det viser seg at mange ønsker seg parsellhager, og mange ønsker å ha muligheten til å dyrke f.eks grønnsaker til eget bruk. Storstilt utbygging og byfortetting er positivt i forhold til trafikk og forurensing. Men det har også en bakside. Vi trenger uteareal og møteplasser, og vi trenger områder for barn å leke i. Vi ønsker en by der folk kan bli boende gjennom hele livet.

Det er også noen andre som har behov for grønne lunger, nemlig insektene som er så viktige. Det har etterhvert blitt vanskelig for bier og humler å finne nok mat. Heldigvis er dette noe som stadig får mer fokus, med Bybi og BIOkorridor hvor målet er at insektene får en passasje hvor de finner fargerike friske blomster de kan forsyne seg av.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger, og at naturlige uterom prioriteres ved utbygging. Dette er det også utbyggere som er opptatt av, og det finnes eksempler på takhager av god kvalitet, som tar hensyn til insekter og menneskers behov for å ha det grønt rundt seg.

Bedre tilrettelegging for sykling i Oslo er også en viktig sak for meg. Her er det svært mange som er enige om at det tilretteleggingen er for dårlig, og det gjøres stadig noe her og der. Riktignok er det visse begrensninger, eksempelvis smale gater. Men også dette finnes det løsninger for.

Det er nå åpnet for at man kan sykle mot enkelte enveiskjørte gater i sentrum. Dette er også en økt trend i flere europeiske land. Jeg tror det bør satses mer på dette i sentrum av Oslo. Flere enveiskjørte gater med sykkelsti på begge sider. Det er synd at det er så mange bilister som synes det er forferdelig å møte syklister langs veien. Økning i antall syklister er positivt, også for bilistene. Mindre kø på veien, mindre trangt på bussen, og renere luft for alle. Vinn-vinn-vinn.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Andre kandidater #kvinnerinn:

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten» Se flere saker fra: Husk å krysse kvinner inn
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning