#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

Anette Vågene Shanks (50): Eg har sidan eg var ung vert veldig samfunnsinteressert.

ANETTE VÅGENE SHANKS: 2. kandidat på Høyre sin liste i Naustdal kommune.
ANETTE VÅGENE SHANKS: 2. kandidat på Høyre sin liste i Naustdal kommune. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

Anette Vågene Shanks (50)

Parti: Høgre

2. Kandidat på Høgre si liste i Naustdal Kommune.

Utdannelse: Sosionom med Videreutdanninig i psykiatri for barn og unge. 

Yrke: Jobber på Ungdomsavdelinga for psykisk helse. Helse Førde.

Sivilstatus: Eg er gift med Kevin og mamma til to gutar på 25 og 26 år. 

#KVINNERINN:

Seks kjappe med Anette Vågene Shanks:

1) Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Eg har lang arfaring med dei som sliter mest i vårt fellesskap. Det er viktig for meg å ha fokus på born og unge i min kommune. Eg syns det er viktig med forebyggande arbeid og er opptatt av at kommunene har desse tilboda  som tar seg av dette. Gode barnehagar, skule, helsesøster og ungdomsklubb.

Eg ser at mange er einsame i dag unge som gamle og vi må ha fokus på korleis vi kan fange dette opp og gjere noko med det. 

2) Hva bør velgerene vite om deg? 

- Eg likar å være saman med mennesker. Eg ser ikkje grenser mellom mennesker og likar å være i forskjellige miljøer.

Eg kjeder meg om alle er for like og slik sett er politikken ein fin arena.

Der er ikkje alle i utgangspunktet einig, men må jobbe saman om å løyse eit felles problem. Eg kan seie at eg er glad problemer og utfordringar som eg kan forsøke å løyse.

3) Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- For meg er det viktig at vi har forkus på likelønn og at lavstatus kvinneyrker får eit løft. Vi trenger mange hender i eldreomsorgen og eit virkemiddel er å få til ei bedre lønn.

#kvinnerinn

Unge kvinner som ynskjer å være lenger heime med barna syns eg vi skal prioritere som ei god samfunnsinvistering.

Kvinner som er undertrykte og kjønnlemlesta er viktig å gjere noko med. Integrering av innvandrerkvinner handlar også om å gi hjelp å bekjempe dette.

4) Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er menn?

- Det er mange kvinner som syns det er vanskeleg å få tida til å strekke til og prioritere politikk vert noko som vil gå utover familietiden. Det er typisk kvinner å tenke på alle rundt seg og syns politikk er litt egoistisk bruk av tid.

Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg. Du utsetter deg for eit offentleg lys og skal tole medgang og motgang.

Det kan være skummelt å representere alle innbyggjarane i kommunene din.

Så det kan være grunnen til at mange kvinner ikkje ynskjer meir makt.

5) Hvorfor synes du et er gøy å jobbe med politikk?

- Eg har sidan eg var ung vert veldig samfunnsinteressert. Eg tok tidleg på meg oppgåver for fellesskapet.

I eit lite samfunn er dei fleste aktivitetar basert på frivillige og då er det nokon som må engasjere seg for å få ting til. Eg syns det er kjekt å være saman med andre og løyse våres felles oppgåver.

Lokal politikk handlar om å fordele våres felles skattepengar der vi syns det er viktigast.

 Politikk er utfordrande når ein skal bli einig om dei viktige saker, men også veldig moro når ein får sjå gode resultat.

6) Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Eg ynskjer at skulen vår skal bli best mogleg. Vi holder på å bygge den ut og eg vil sikre at dette vert gjort. Vi har hatt full barnehagedekning i vår kommune, men er no så heldig at vi har fått mange nyinnflyttarar og eg vil prioritere at alle skal få tilbod.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Eg er opptatt av einsomheit og ynskjer at dei eldre skal få ei meiningsfull  alderdom.

Vi må bygge sosialboligar sentralt slik at det vert enklare å klare seg sjølv. Eg ynskjer å gi alle ein trygg og god kommune å bu der alle tar vare på kvarandre.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinnerinn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten» Se flere saker fra: Husk å krysse kvinner inn
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen