#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"

Menn blir sett på som "målbevisste", sier ordførerkandidat.

MARITA MOLTU: Nummer 2 på lista og ordførerkandidat til Bergen kommune.
MARITA MOLTU: Nummer 2 på lista og ordførerkandidat til Bergen kommune. Foto: FOTO: Sondre Olsen
Publisert Oppdatert

Marita Moltu (47)

  • Parti: Kristelig Folkeparti
  • Nummer 2 på lista og ordførerkandidat til Bergen kommune.
  • Utdannelse: UiB innen Administrasjon og organisasjonsvitenskap + personalpsykologi
  • Yrke: Gruppeleder KrF Bergen
  • Sivilstatus: Gift, to barn

#KVINNERINN

Seks kjappe med Marita Moltu, KrF.

1)   Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Fordi jeg representerer et parti som har en politikk for de som trenger politikk, med menneskeverd i sentrum. Jeg ønsker å legge til rette for størst mulig fleksibilitet i egen hverdag. Jeg ønsker å være et ombud for folket og lytte til deres behov for å finne gode løsninger.

2)   Hva bør velgerne vite om deg?

- Jeg er 1. nestleder for KrF Kvinner i Norge. Jeg har vært aktiv politiker for KrF i Bergen siden 2007. Medlem i helsekomiteen og fra 2011 som nestleder for oppvekstkomiteen i Bergen.

3)   Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Mer forskning på kvinnehelse. Vi trenger å få mer kunnskap på sykdommer som rammer kvinner. I dag brukes kun «hann-dyr» til forskning.

Når vi vet at kvinner har andre symptomer enn menn på sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, så trenger vi mer kunnskap for å stille riktig diagnose tidlig og for å kunne forebygge sykdommer hos kvinner.

- Flere kvinner i lederposisjoner. Norge ligger langt nede på listen når det gjelder antall kvinner i toppledelse.

Vi trenger en større bevisstgjøring blant kvinner og menn om viktigheten av å ha en jevn balanse også på toppledelse. 

- Likelønn. Kvinner har fortsatt 15 prosent lavere lønn enn menn. Ufrivillig deltid er utbredt i mange typiske kvinneyrker og en av grunnene til at kvinner har lavere timelønn enn menn. Kvinner som får barn får en svakere lønnsutvikling fordi de er hjemme med barna.

Vi har fremdeles et stykke arbeid å gjøre for å få en bedre likestilling på disse områdene.

4)   Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Jeg tror det gjenspeiler noe av bildet vi ser ellers der vi har flest menn blant toppledere.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

Årsakene kan være mange. En årsak kan være at flere menn har sterkere ambisjoner om å nå høyt opp og har dermed et større konkurranseinstinkt («spisse albuer») enn mange av kvinnene.

Så tror jeg det fremdeles ligger noen ubevisste tankebygninger (kultur) blant både kvinner og menn når det gjelder synet på kvinnelige ledere. Man vurderer ofte kvinner på andre måter enn menn.

En kvinne med bestemt lederstil kan for eksempel gjerne bli oppfattet som «bitchy» mens en mann med tilsvarende lederstil blir sett på som «målbevisst».

5)   Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Jeg ønsker å påvirke retningen slik at byen utvikles og styres til det beste for innbyggerne og i tråd med gode verdier.

Det er særlig inspirerende når man får gjennomslag for saker man har kjempet for. Man blir dessuten godt kjent med både byen og menneskene som bor der når man er engasjert i politikk.

6)   Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Enkeltmennesker er i sentrum, og som lokalpolitiker ønsker jeg at Bergen skal være en god by å bo i.

Da er et godt oppvekstmiljø viktig for familier. Vi trenger gode barnehager, skoler og fritidstilbud til de unge.

Det er også viktig at barnevernet fungerer godt med riktige vedtak og tilpassede tiltak i hver enkelt sak.

Jeg er samtidig opptatt av at våre eldre får den hjelpen de trenger når de trenger den. Jeg vil jobbe for å gi flere tilbud om rusfrie behandlingsplasser.

Frivilligheten må verdsettes mer framover.

En by i sterk vekst krever også god byutvikling. Her må legges til rette for både boliger, grøntområder, næringsliv, samferdsel og tjenester til befolkningen.

Vil du lese mer om kampanjen #kvinner inn? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Se flere saker fra: #kvinnerinn Se flere saker fra: «Hvis du stemmer på noen pga kjønn så burde du bli fratatt stemmeretten» Se flere saker fra: Husk å krysse kvinner inn
- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert

#kvinnerinn

- Kvinner har en tendens til å fokusere på hva som ikke gjør dem kvalifisert
- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene

#kvinnerinn

- Om en norsk statsborger kommer fra Ghana, Tana eller Mo i Rana skal hun ha de samme rettighetene
 - Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg

#kvinnerinn

- Vi har en utfordring med at mange kvinner takker nei til gjenvalg
- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold

#kvinnerinn

- Jeg har sett livets skyggeside på nært hold
- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge

#kvinnerinn

- Det er viktig for meg å være en stemme for barn og unge
- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som

#kvinnerinn

- En kvinne med bestemt lederstil kan bli oppfattet som "bitchy"
- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste

#kvinnerinn

- Jeg ser på politisk engasjement som en form for samfunnstjeneste
- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg

#kvinnerinn

- Ikkje like mange kvinner som menn ynskjer å ta den belastninga det er å få alle til å meine noko om deg
- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger

#kvinnerinn

- Jeg ønsker å stå på for at Oslo får beholde sine grønne lunger
- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet

#kvinnerinn

- Jeg har alltid slåss for de som ikke sitter øverst ved bordet
- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv

#kvinnerinn

- Vi må tillate at kvinner også tar utradisjonelle valg og velger karriere fremfor familieliv
- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi

#kvinnerinn

- Barn skal ha de samme mulighetene uansett foreldrenes økonomi
-  En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags

#kvinnerinn

- En kvinne må kunne ta frie og selvstendige valg, uten å bli sett på som gammeldags
«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»

#kvinnerinn

«Sier du nei til en utfordring, sier du nei til egen utvikling»
- Politikk er for viktig til å overlate til politikere

#kvinnerinn

- Politikk er for viktig til å overlate til politikere
- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

- Menn har spissere albuer, større selvtillit og mindre selvinnsikt

#kvinnerinn

"Hva gjorde jeg sist for å støtte opp om en annen kvinnes ambisjoner?"
- Jeg har et litt annet perspektiv på ting

#kvinnerinn

- Jeg har et litt annet perspektiv på ting
- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

- Politikk gjør meg sint, men desto mer motivert

#kvinnerinn

"Fordi du mamma, kan snu verden opp ned hvis du virkelig tror på noe"
- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status

#kvinnerinn

- Målet mitt er ikkje at kvinner skal få statusyrker, men at yrker som kvinner allerede har skal få like masse status
- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn

#kvinnerinn

- Mange saker som av enkelte betegnes som rene kvinnesaker er like viktige saker for menn
- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke

#kvinnerinn

- Jeg håper å realisere barndomsdrømmen om å kunne påvirke
- Jeg ser at det nytter å engasjere meg

#kvinnerinn

- Jeg ser at det nytter å engasjere meg
- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå

#kvinnerinn

- Vi jenter må tørre å bruke egenskapene våre og være mer frampå
- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet

#kvinnerinn

- Jeg har jobbet hardt for å få familien min godt integrert i samfunnet
«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

#kvinnerinn

«Hva syns barna dine om at du er så mye borte på kvelden?»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning