Vil slutte uten hjelpemidler

Salget av nikotintyggis går opp 11 prosent, likevel er Norge skandinavisk jumbo i bruk av nikotinpreparater. – Beklagelig, mener røykeforsker Karl Erik Lund.

Publisert Oppdatert
- Nikotinpreparater øker muligheten for å klare å slutte og røyke. De kan særlig ha effekt for den fjerdeparten som er mest nikotinhungrige og røyker mer enn 20 sigaretter om dagen, påpeker Lund, som har forsket på nordmenns røykevaner i en årrekke.

Røykeforbudet ble innført 1. juni i fjor, men har ikke slått ut noe særlig på røykestatistikken. Fortsatt røyker hver fjerde nordmann. 25-30 prosent av daglig-røykerne gjør hver år et forsøk på å slutte.

Røykeslutt-guru Allen Carr er blant dem som anbefaler røykere å slutte uten nikotinsubstitutter, og Lund påpeker at dette er fullt mulig.

- 18 prosent av den voksne befolkningen i Norge, det vil si rundt 650.000 personer, har klart å slutte. De fleste har greid dette uten hjelpemidler, opplyser Lund, og viser til at nikotinerstatningsmidler først kom mot slutten av 1980-årene.

Likevel er det ikke enkelt å stumpe røyken. Sannsynligheten for å være røykfri 12 måneder etter et slutteforsøk er tre til fem prosent blant røykere som ikke benytter noen hjelpemidler, og 20 prosent blant røykere som bruker nikotinerstatning.

Mangefull legeundervisning

I land som Sverige, Danmark og Finland er bruk av røykeavvenningsprodukter mer utbredte enn her i landet.

- I Sverige anbefaler helsepersonell nikotinerstatning i langt større grad enn i Norge, sier Lund.

Erik Dybing, divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, mener norske leger ikke får nok undervisning i røykeavvenning.

- Helsepersonell synes dessuten det er vanskelig å ta opp røyking med pasienter. Dette skyldes usikkerhet i forhold til kommunikasjonsteknikk, mangel på tid, og at temaet oppleves som invaderende i privatsfæren og derfor ubehagelig, forteller Dybing, som også er medlem i Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

I et forslag til strategi for nasjonal tobakksforebygging foreslås det at helsepersonell i større grad tar opp røyking med pasientene. Røykere skal rutinemessig få oppfølging og hjelp til å slutte. I planen sies det at sjansen for vellykket røykesluttforsøk øker når medikamentell behandling kombineres med veiledning. Generelt skal effekten være best når den som skal slutte, får tilbud om begge deler.

Foretrekker tyggegummi

Tall fra legemiddelbransjen viser at salget av nikontintyggis økte med 11 prosent i løpet av årets første åtte måneder, mens bruken av nikotinplaster gikk tilbake med 37 prosent. Tallene gjelder apoteker, som står for 80-85 prosent av salget, resten av nikotinpreparatene selges gjennom daglivare, kiosker og bensinstasjoner.

- Norden har generelt den høyeste bruken av tyggegummi, i andre deler av verden er plaster det mest populære, opplyser Karl Erik Lund.

Tyggegummi utgjør 80 prosent av salget av de reseptfrie antirøykeproduktene her til lands. Nicorette og Nicotinell dominerer markedet, hvorav Nicorette er størst. Prisen varierer avhengig av størrelse og styrke, men en pakke med 105 stk Nicorette tyggegummi, og to mg styrke koster rundt 200 kroner.

Sosial- og helsedirektoratet foreslår at sterkt nikotinavhengige skal kunne få røykepiller, nikotintyggis eller plaster på blå resept. Forslaget er nå til behandling hos Sosial- og omsorgsdepartementet.

- Ikke skadelig

Felles for alle røykesluttproduktene er at de inneholder nikotin. Stoffet virker på nervesystemet og er sterkt avhengighetsskapende, men hører ikke til de mange kreftfremkallende stoffer som gjør tobakksrøyking skadelig.

- Det er veldig liten helsefare knyttet til disse produktene. Det er en viss risiko for fortsatt nikotinavhengighet, men nikotinmengden er lav. Gravide og hjertepasienter bør imidlertid vurdere å avstå, sier Dybing, som påpeker at helseskadene knyttet til røyking er mye større.

- Røykere er ekstra utsatt for hjerte- og karsykdommer, lungekreft og den kroniske lungesykdommen KOLS.

Effektivt for å slutte

- Røykesluttpreparater er effektivt for å slutte og røyke, uavhengig av om man går på kurs eller ikke, mener Pål Kraft, professor i psykologi som har vært med på å lage røykesluttprogrammet Happy Ending på internett.

- Omfattende studier viser at når 100 røykere slutter uten noen form for hjelp eller medisiner, har 95-97 begynt å røyke igjen etter ett år, tilføyer Kraft.

Han anbefaler å bruke mellom åtte og ti tyggegummier hver dag, og trappe ned etter hvert. Kraft mener det holder med inntil tre måneders behandling.

Ifølge Felleskatalogen er behandlingstiden individuell. Lengre behandlingstid enn ett år anbefales ikke. Tyggegummistyrken velges med utgangspunkt i pasientens nikotinavhengighet. Ved høy avhengighet eller tidligere behandling med to mg nikotin, bør fire mg benyttes. Ved riktig bruk skal en tyggegummi tygges langsomt 10-15 ganger med cirka ett minutts pause mellom hver tyggeperiode. Etter cirka 30 minutter er nikotinen tygget ut av tyggegummien.

Bruker snus til å slutte å røyke

Bruken av snus øker, mens sigaretter og rulletobakk går ned.

Hos røykere som ønsker å slutte, er snus like utbredt som nikotinerstatningsgprodukter

- Snus er ikke å anbefale som et førsteprodukt, men kan være et alternativ for de som ikke har klart å slutte ved hjelp av røykeavvenningsprodukter, sier Karl Erik Lund, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Han peker på at snus inneholder mer nikotin enn røykeavvenningsprodukter, og at faren for å bli avhengig av snus dermed er større.

Færre røykere

- Det er tendenser til nedgang, og røykeloven ser ut til å ha påskyndet en allerede nedadgående trend, sier Karl Erik Lund, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

950.000 personer røyker daglig i Norge, viser de siste undersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå. Målingene ble gjort et lite halvår etter at røykeforbudet ble innført på serveringssteder 1. juni i fjor.

Gjennomsnittet for menn er 14,9 sigaretter per dag, mens gjennomsnittet blant kvinnelige dagligrøykere er 11,3 per dag.

Blant kvinner er det 24,8 prosent som sier de røyker daglig, mot 25,3 prosent i 2003. Av mennene er det like mange som i 2003, 27,2 prosent. I tillegg var det rundt 11 prosent som sa at de røykte av og til. Disse tallene har holdt seg stabile fra 2003.

Begynner igjen

Av røykere som gjør et slutteforsøk begynner:

* 15 prosent å røyke igjen før det har gått én uke.

* Etter én måned har 65 prosent sprukket.

* Etter fire måneder har 92 prosent begynt å røyke igjen

__________________________________________________________________________

Foto: Paal Audestad

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning