Velg avdragsfrie lån

Hva gjør du når renteøkningen har gjort boliglånet for tungt å betjene? Avdragsfrihet kan være redningen.

Publisert Oppdatert
Før du vurderer avdragsfrihet, bør du vite hvordan det vil påvirke økonomien din.

Skyhøye boligpriser får stadig flere boligkjøpere til å velge avdragsfrie lån. Etter hvert som rentene forsetter å stige, vil nok mange andre også oppdage at det blir vanskelig å betjene boliglånet på vanlig måte. Redningen kan da være å droppe avdragene.

All egenkapital i boligen

Nordmenn er blant de i verden som bruker mest penger på bolig. Det er vanlig at det aller meste av egenkapitalen vår er bundet opp i leiligheten eller huset. Over tid skjer vanligvis begge deler:

Boligen som ble kjøpt for 1 million lånefinansierte kroner for 10 år siden, er i dag verd 2 millioner og lånet er redusert til 500 000 kroner. I løpet at 10 år er egenkapitalen økt fra null til 1, 5 millioner - 1 million om følge av verdistigning og 500 000 kroner som følge av nedbetaling på lån.

Egen bolig gir økonomisk trygghet

For de fleste av oss, er boligen den beste (og ofte eneste) måte vi får bygd opp egenkapital på. Det å eie egen bolig er måten vi kan sikre økonomien vår på, og således skape oss økonomisk trygghet.

Eie fremfor å lei

På sikt vil det alltid lønne seg å eie egen bolig i forhold til å leie. Lønnsveksten er over tid vanligvis vesentlig lavere enn økningen i boligprisene. Det er derfor lite å hente på å leie bolig fremfor å eie bolig. Da vil du sannsynligvis bli akterutseilt av boligmarkedet.

Avdragsfrihet

Velger du et avdragsfritt lån, reduseres ikke gjelden. Du betaler kun renter og gebyrer. Gjelden vil til enhver tid være like stor som når du tok opp lånet. Er det verdistigning på boligen, og det er det vanligvis på sikt, bygger du likevel opp egenkapital.

Når skal du velge avdragsfrihet?

Er din inngangsverdi på boligmarkedet så høy at du ikke greier å betale ned på lånet? Blir de stigende rente for tøffe å betjene? Har du en anstrengt økonomi etter et samlivsbrudd? I slike tilfeller, kan avdragsfrihet være din mulighet til å anskaffe bolig eller til å beholde boligen.

Ikke prioriter forbruk over avdrag

Det kan være fristende å droppe avdrag for å bruke litt ekstra på reiser, klær og annen moro. Gjør ikke det - allfall ikke før du har opparbeidet deg nok egenkapital til å oppnå en viss økonomisk trygghet.

Skulle du oppleve samlivsbrudd, sykdom eller andre uforutsette hendelser, vil størrelsen på egenkapitalen i forhold til gjelden være avgjørende for din økonomiske framtid.

Unngå gjeldsfelle ved avdragsfrihet

Velger du avdragsfrie boliglån, må du være klar over risikoen. Er det fart i boligmarkede, går det stor sett greit. Skulle boligprisene derimot falle, kan avdragsfrie lån sette deg i en skikkelig gjeldsfelle.

De siste 5 årene har det vært en historisk økning i boligprisene. I slike perioder, økes egenkapitalen mye selv med avdragsfrie boliglån.

I perioder med ingen vekst eller fall i boligprisene, blir situasjonen annerledes: Med fullfinansiering og avdragsfrihet kan du risikere at boligen blir mindre verd enn lånet. Selger du boligen, sitter du da igjen uten bolig men med boliggjeld.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning